Terug naar de vorige pagina

Jan Vermeij

Ereburger sinds 13 oktober 2005, overleden 2023

Jan Vermeij was gemeenteraadslid van 1991 tot 1998 en wethouder van 1998 tot 2005.

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben trots dat ik tijdens mijn wethouderschap moeilijke dossiers heb losgetrokken. Dit waren dossiers die voor de toekomst van Gouda van groot belang waren/zijn, zoals de realisatie van Westergouwe, de Zuidwestelijke Randweg en de herindeling van bedrijventerrein de Goudse Poort.

Wat is uw wens voor Gouda?

Ik wens Gouda een goede toekomst waarin het zowel voor inwoners als voor bezoekers fijn en veilig wonen en verblijven is.