Terug naar de vorige pagina

Jan van Ingen

Ereburger sinds 15 maart 2006

Jan van Ingen was gemeenteraadslid van 1994 tot 2006, eerst voor de VVD, later voor OGG (Onafhankelijke Groep Gouda).

Waar bent u het meest trots op?

Ik vind het van belang om als inwoner van deze stad ook iets voor de Goudse samenleving terug te kunnen doen en daar ben ik trots op. Als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Gouda en de daaruit voortvloeiende nevenactiviteiten als lid van de Raad van Commissarissen bij het Energiebedrijf Midden-Holland en als bestuurslid bij de Gemeentelijke Muziekschool. Als lid en later voorzitter van het Oranjecomité. Als voorzitter van het bestuur van de Stichting Goudse Hofstedendagen. Een langdurig lidmaatschap van het 4 mei Comité en later als secretaris en voorzitter van het bestuur van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda. Als voorzitter van het bestuur van de Stichting Gouwe Dialoog. Als lid en later voorzitter van het bestuur van de ZOG Midden-Holland. Als voorzitter van de WMO-Raad en ten slotte als lid en voorzitter van de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB). Deze activiteiten vonden plaats van 1994 tot en met 2022.

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens is dat stadsgenoten en vooral jongeren betekenisvolle bijdragen leveren op verschillende maatschappelijke terreinen binnen onze stad in het belang van de Goudse inwoners.