Terug naar de vorige pagina

Jan Löwik

Ereburger sinds 31 oktober 2001

Jan Löwik was initiator van het Goudse bedrijfsleven en promootte de stad Gouda in binnen- en buitenland op toeristisch en cultureel gebied.

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben het meest trots op mijn echtgenote en mijn kinderen.

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens is dat Gouda een vreedzame en verdraagzame stad is met tolerantie en respect voor iedereen, waar ook iedereen mee kan doen.