Terug naar de vorige pagina

Jan Geerink

Ereburger sinds 3 mei 2015

Jan Geerink was van 1974 tot 2015 directeur van De Klup. Hij organiseerde als 1e vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in Gouda en de regio. Ook zorgde hij ervoor dat er meer vrijetijdsaanbod ontwikkeld werd voor mensen met een verstandelijke beperking uit Gouda en omgeving.

Waar bent u het meest trots op?

In mijn werk, en ook in mijn vrijwilligerswerk, heb ik ervaren dat voor goede plannen altijd medestanders te vinden zijn. Ik ben trots op de vele vrijwillige en belangeloze inzet die Goudse inwoners leveren om van Gouda een fijne en leefbare de stad te maken.

Wat is uw wens voor Gouda?

Gouda is een stad waarin iedereen zich thuis voelt, iedereen erbij hoort en zichzelf kan zijn. Een stad waar vrijheid en verdraagzaamheid de norm is. Dat is mijn wens voor Gouda.