Terug naar de vorige pagina

Inez Meter

Ereburger sinds 10 april 2015, overleden 2022

Inez Meter werd in 2003 Gouda’s 1e stadsdichter. Zij heeft veel voor de stad betekent op het gebied van cultuur, vooral op het gebied van beeldende kunst, letteren en poëzie.