Terug naar de vorige pagina

Ineke Verkaaik

Ereburger sinds 2 april 2022

In 2006 werd Ineke Verkaaik met boekwinkel Verkaaik uitgeroepen tot beste boekverkoper van Nederland.  Van 2013 tot 2022 was ze voorzitter van het Historisch Platform Gouda. In die rol heeft zij zich op hoog niveau ingezet voor het cultuurhistorisch leven in Gouda en omstreken en ruim 500 nieuwe Goudologen opgeleid en enthousiast gemaakt voor rollen binnen andere Goudse historische verenigingen. Ze was secretaris Stichting Jozef Paviljoen, voorzitter Raad van Toezicht Goudapot (2016-2019), bestuurslid muziekschool / kunstpunt Gouda (2006-2014) voorzitter Stadhuiscommissie, stuurgroeplid 750 jaar stadsrechten, lid ouderraad, medezeggenschapsraad en voorzitter vrienden Coornhert Gymnasium,  adviseur stichting 4 en 5 mei,  initiator en organisator van het Gouds Literair café 2006-2020) en sinds 2022 is ze voorzitter roei- en zeilvereniging. 

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben trots op het ‘Beste boekverkoperschap van Nederland’ voor een Gouds boekverkoper. In de landelijke dagbladen werd hier ruim aandacht aan besteed. Van de gemeente Gouda heb ik hiervoor de broche ‘Stadhuis’ ontvangen. Ook ben ik trots op de introductie van het Gouds Literair Café in de Goudse schouwburg, het langdurig voorzitterschap van het Historisch Platform Gouda (HPG) en de uitbreiding van het aantal deelnemende Goudse stichtingen/verenigingen. Maar ook op de cursussen Goudologie I en de nieuw ontwikkelde cursussen en dat we de basisgeschiedenis van Gouda in 12 zaterdagochtenden (2 keer per jaar) aan kunnen bieden aan de geïnteresseerde Gouwenaars.

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens is dat we TROTS blijven op Gouda! We de stad als ambassadeurs uitdragen en vertegenwoordigen. Dat wij die trots via onze Goudse geschiedenis blijven vertellen en van de Goudse monumenten, In welke vorm (papier, mondeling, digitaal) dan ook.