Terug naar de vorige pagina

Hilde Niezen

Ereburger sinds 17 december 2021

Hilde Niezen was van 2006 tot 2014 raadslid en van 2014 tot en met 2022 wethouder voor GroenLinks. Als bevlogen, kundige en daadkrachtige bestuurder was ze verantwoordelijk voor de portefeuilles energie, milieu, dierenwelzijn, bewonersparticipatie en -initiatieven. Zij moedigde initiatieven uit de stad aan en zorgde er mede voor dat het denken en doen van de gemeenteambtenaar veranderde van alleen uitvoeren van beleid naar meedenken met bewoners en zoeken naar mogelijkheden. In haar tijd als wethouder is ook de Stichting GoudApot ontstaan, een gemeenschappelijke subsidiepot voor Goudse initiatieven die inwoners zelf beheren.

Op gebied van afvalscheiding bereikte zij een daling van ruim 14 miljoen kilo restafval in 2016 naar 8 miljoen kilo restafval in 2020.
Ook was ze van 2014 tot 2022 voorzitter van het Platform Slappe Bodem en boegbeeld van bodemdaling in Nederland. Ze heeft de Regionale Energiestrategie vastgesteld en het programma op zo’n manier ontworpen dat er veel reacties zijn is vanuit de stad. Met de structuurvisie Groen, het Groenfonds, het Geboortebos en de Groenprijs heeft ze ervoor gezorgd dat er meer bomen en planten in de stad kwam en dat de Goudse inwoners aangemoedigd werden om groen-initiatieven in de buurt te starten.