Terug naar de vorige pagina

Herman Gorter

Ereburger sinds 10 mei 2003, overleden 2019

Herman Gorter was lid van de culturele raad Gouda, bestuurslid Goudse Hofsteden, bestuurslid en voorzitter De Werkschuit. Daarnaast was hij vrijwilliger bij Medisch Kinderdagverblijf en Kindervakantiewerk Raam, bestuurslid en voorzitter van Speeltuinvereniging De Korte Akkeren en verrichtte hij vele jaren hand- en spandiensten voor verenigingen.