Terug naar de vorige pagina

Henny van Driel

Ereburger sinds 31 augustus 1992

Henny van Driel was gemeenteraadslid van 1974 tot 1982 en van 1986 tot 1992.

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben het meest trots op mijn contacten en betrokkenheid met bewoners tijdens mijn raadsperiode en mijn inbreng voor de stad.

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens is dat bewoners meer, en serieus, bij kwesties worden betrokken.