Terug naar de vorige pagina

Hennie van Dolder-de Wit

Ereburger sinds 5 oktober 2013

Hennie van Dolder – de Wit was archivaris van de hervormde gemeente Gouda. Zij heeft veel boeken en artikelen geschreven, die ervoor zorgen dat de Goudse geschiedenis en cultuur blijft bestaan en aandacht blijft krijgen.

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben er het meest trots op dat ik de mogelijkheid had om er door transcriptie voor te zorgen dat verschillende oude archieven nu door iedereen bekeken kunnen worden.

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens voor Gouda is dat de stad zich voorspoedig mag ontwikkelen, waarbij historische waarden bewaard blijven.