Terug naar de vorige pagina

Gerard Schotanus

Ereburger sinds 2010

Gerard Schotanus is 12 jaar gemeenteraadslid voor de ChristenUnie geweest.

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben het meest trots op Gouda Fairtrade vanaf 2011 en de oprichting van de voedselbank.

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens voor Gouda is een schone, groene stad, die elke nieuwe bewoner welkom heet en waar het onderling respect wordt opgemerkt.