Terug naar de vorige pagina

Franz Haug

Ereburger sinds 13 oktober 2009

Franz Haug ontving het ereburgerschap omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de vriendschappelijke samenwerking tussen de zustersteden Gouda en Solingen.