Terug naar de vorige pagina

Els Scholten

Ereburger sinds 2 november 2000

Els Scholten heeft zich als betrokken Gouwenaar jarenlang ingezet voor de stad als gemeenteraadslid voor D66 (van 1982 tot 2000) en als wethouder (van 1994 tot 1998). Ook heeft zij jarenlang vrijwilligerswerk gedaan. Zo was zij onder andere bestuurslid van bewonersvereniging ‘De Twaalf Hoeven’, lid van de kerngroep van het Overleg Bewonersgroepen Gouda, bestuurslid van de Goudse Hofstedendagen, voorzitter van de Vereniging van Goudse Museumvrienden.

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben er het meest trots op dat het gelukt is om een crematorium voor Gouda te bouwen. Door de aula en het crematorium van elkaar te scheiden door een mooie bomenlaan, is respect getoond voor Gouwenaars die niet open staan voor cremeren. Daarnaast ben ik trots dat het mij gegund is om de toenmalige koningin Beatrix toe te spreken nadat het gerestaureerde stadhuis in gebruik was genomen. Ook ben ik dagelijks nog trots op de bloeiende bermen die ontstaan zijn na wijziging van het maaibeleid.

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens is dat bij besluitvorming geluisterd wordt naar argumenten die ingebracht worden en niet alleen het eigen gelijk verkondigd wordt, zodat men vergeet te luisteren naar elkaar en naar de bewoners van Gouda.