Terug naar de vorige pagina

Christine Valk

Ereburger sinds 11 maart 2002

Christine Valk was van 1990 tot 2002 gemeenteraadslid voor D66.

Waar bent u het meest trots op?

Gouda heeft de naam een tolerante stad te zijn. Tijdens mij raadslidmaatschap heb ik me ingezet voor een inclusieve Goudse samenleving waar voor iedereen een plek is.

Wat is uw wens voor Gouda?

Ik hoop dat Gouda nu en in de toekomst een plek is waar iedereen in vrede samen kan leven.