Terug naar de vorige pagina

Cees Wouters

Ereburger sinds 9 maart 2010, overleden 2019

Cees Wouters was 12 jaar gemeenteraadslid, eerst voor de VVD, vanaf 2005 voor Gouda’s 50+partij.