Terug naar de vorige pagina

Anton Wassenaar

Ereburger sinds 15 maart 2006, overleden

Anton Wassenaar was van 1991 tot 2006 gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen Gouda (GBG).