Opvang Oekraïense vluchtelingen

Door de oorlog zijn er veel Oekraïners op zoek naar een veilige plek. De gemeente Gouda coördineert de hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Gouda. Ook vangt Gouda Oekraïense vluchtelingen op in de voormalige Blokker-locatie aan de Antwerpseweg 2.

Hieronder staan veelgestelde vragen en de antwoorden over de noodopvang in Gouda. Meer informatie vindt u ook op de website van het landelijke startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

Информация для беженцев из Украины

На этой странице вы найдёте самую необходимую информаию о приюте для беженцев в Гауде. Общую информацию для беженцев из Украины можно найти на правительственном сайте www.Refugeehelp.com.

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen in Gouda

Hieronder staat algemene informatie over de noodopvang.

De Blokker-locatie aan de Antwerpseweg staat leeg en is in ieder geval beschikbaar tot het voorjaar van 2023.

Gouda vangt nu 213 Oekraïense vluchtelingen op. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen er maximaal 270 vluchtelingen op de Blokker-locatie opgevangen worden.

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. De opvang is tijdelijk.

Medewerkers van de gemeente Gouda begeleiden de vluchtelingen. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Veel Oekraïners zijn op de vlucht en zoeken een veilige plek in Europa en dus ook in Nederland. Net als veel Gouwenaars voelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda zich verbonden met Oekraïne en de Oekraïners. Daarom is besloten om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in Gouda.

Het kabinet verwacht dat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland snel gaat toenemen. Het kabinet heeft aan alle 25 veiligheidsregio’s gevraagd om 75.000 opvangplekken beschikbaar te stellen. De Veiligheidsregio Hollands Midden neemt ongeveer 3.000 opvangplekken voor haar rekening. Gouda hoort bij de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Nee, voorlopig kan de gemeente geen zelfstandige woonruimte regelen voor de vluchtelingen. Op dit moment kunnen we vluchtelingen alleen opvangen in de Blokker-locatie.

Dat hoeft niet. Oekraïense vluchtelingen vallen onder de richtlijn Tijdelijke Bescherming. Vluchtelingen kunnen sinds kort (op afspraak) een bewijs van verblijf ophalen bij de IND. Zij mogen dan in Nederland verblijven voor de duur van de beschermingsmaatregel, voor nu tot 4 maart 2023. Dit kan maximaal 3 jaar worden. De asielaanvraag van vluchtelingen uit Oekraïne wordt niet verder behandeld, zolang zij onder de speciale regels vallen. Wanneer de tijdelijke bescherming ophoudt, kunnen vluchtelingen er wel voor kiezen om hun asielaanvraag door te zetten. Zij hebben wel recht op opvang, werk, zorg en onderwijs.

Opvang bij Goudse gastgezinnen

Hieronder leest u meer over opvang bij Goudse gezinnen.

Om goed in kaart te krijgen waar behoefte aan is, is het belangrijk dat we weten wie er al in Gouda worden opgevangen. Wilt u daarom de vluchtelingen die bij u verblijven aanmelden? Kijk voor meer informatie op de pagina Aanmelding Oekraïense vluchteling.

U kunt zelf met de Oekraïners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt. Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langere tijd gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is. Mocht u niet langer onderdak kunnen aanbieden, bel de gemeente via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar noodopvang@gouda.nl

Het Rijk heeft besloten dat particulieren geen vergoeding krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij hen thuis.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van VluchtelingenWerk Nederland. U kunt opvang aanbieden via Takecarebnb. Deze organisatie regelt vraag en aanbod voor logeerplekken.

Vangt u zelf een vluchteling op? Meld u dan de vluchtelingen die bij u verblijven, aan via de pagina Aanmelding Oekraïense vluchteling.

Meld de vluchtelingen die bij u verblijven, aan via de pagina Aanmelding Oekraïense vluchteling.

Misschien heeft u met alle beste bedoelingen vluchtelingen opgevangen uit Oekraïne, maar valt dit om wat voor reden dan ook zwaar. Neem dan contact op met noodopvang@gouda.nl om te kijken of de vluchtelingen opgevangen kunnen worden in de Blokker-locatie. Wacht hiermee niet te lang, want wanneer deze locatie vol is, heeft de gemeente geen andere mogelijkheden.

Vluchtelingen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel of uitbuiting te worden. Wees daarom extra alert. Veel mensen bieden hulp, maar niet iedereen is te vertrouwen. Kijk voor meer informatie op de website van het Coördinatiecentrum tegen mensenhandel. Vangt u Oekraïense vluchtelingen thuis op? Download dan de poster op deze pagina en geef de informatie door.  

Hulp bieden

Hieronder leest u hoe u hulp kunt bieden.

De gemeente is druk bezig met het inrichten van de noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Blokker-locatie. Op dit moment zijn er genoeg spullen en hoeft er niets meer naar de Blokker-locatie gebracht te worden.

Verschillende organisaties in Gouda zijn verzamelpunten gestart voor het inleveren van spullen, zoals de Goudse ‘Stichting Oekraïne heeft hulp nodig’ of ‘Gouda voor Oekraïne’. De gemeente is hier zelf niet bij betrokken. 

U kunt vluchtelingen steunen via VluchtelingenWerk Nederland. Als u geld wilt geven, kan dat bijvoorbeeld via Giro555.

Ja, u kunt als vrijwilliger helpen bij de opvang in Gouda. Meld u via de website aan voor klussen of het doneren van spullen. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u zich inschrijven voor hulpvragen. Dat kan bijvoorbeeld een activiteit of klus zijn. Op deze website plaatsen we ook spullen die we nog nodig hebben op de Blokker-locatie. Komt u alstublieft niet zomaar met spullen naar de locatie, maar meldt u zich aan via de website. Zo zorgen we ervoor dat we niet teveel spullen binnenkrijgen. Heeft u een ander aanbod of een vraag, stuur dan een mail naar noodopvang@gouda.nl.

U kunt het beste contact opnemen met het WerkgeversServicepunt Midden Holland. Zij kunnen helpen met vragen en brengen u in contact met mensen uit Oekraïne die aan de slag willen en kunnen. Voor meer informatie of het verkennen van de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Jurgen Doedel, adviseur WSP Midden Holland, via jurgen.doedel@gouda.nl of telefoonnummer 06 43 38 51 96.

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne

Hieronder staat informatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Komt u uit Oekraïne en woont u nu in Gouda bij familie, vrienden of een gastgezin? Meld u dan aan via de pagina Aanmelding Oekraïense vluchteling.

Ook kunt u contact opnemen met de gemeente, zodat we kunnen kijken waar we u verder mee kunnen helpen. Bel naar telefoonnummer (0182) 58 84 44 of stuur een mail naar noodopvang@gouda.nl

Oekraïense vluchtelingen krijgen leefgeld. Vluchtelingen die in een opvanglocatie verblijven, krijgen € 260,- om van te leven (leefgeld) per persoon per maand. Volwassen Oekraïners die bij een gastgezin wonen krijgen € 475,- per persoon per maand. Minderjarige Oekraïners bij gastgezinnen ontvangen € 315,- per maand. De uitbetaling van dit leefgeld gaat via een prepaid BNG-pas. Oekraïense vluchtelingen krijgen deze bankpas via de gemeente. Woont u in Gouda en ontvangt u nog geen leefgeld, neem dan contact op met noodopvang@gouda.nl.

Kijk voor informatie over algemene zorg op de website Zorgverzekeringslijn.

De Rijksoverheid is bezig met andere regelingen over leefgeld, registratie en andere verzekeringen. Zodra hier meer over bekend is, laten wij dat weten op deze website.

Kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot en met 11 jaar) kunnen ingeschreven worden bij de Westerschool. Inschrijven kan door een mail te sturen naar oekraine@d4w.nl. Tot de zomer zijn de lessen op de Goudse Waarde. Het adres is Kanaalstraat 31. Kinderen in de leeftijd van de middelbare school (12 tot en met 17 jaar) kunnen naar de Internationale Schakelklas van het Carmelcollege. Inschrijven kan op de website van de school.

Voorlopig kunnen auto’s met Oekraïens kenteken blijven rijden en hoeft u niets te regelen. Als duidelijk wordt dat de Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd blijven, dan moet de auto op Nederlands kenteken worden overgeschreven. Er moet dan ook wegenbelasting betaald worden. Dat is nu nog niet het geval.

Информация для беженцев из Украины

Вы приехали из Украины и живёте в Гауде у родственников, друзей или в семье. Обратитесь с вашим вопросом в муниципалитет, чтобы мы могли решить, как вам помочь. Вы можете позвонить по телефону: (0182) 58 84 44 либо отправить вопрос по электронной почте: noodopvang@gouda.nl.

Вы приехали из Украины и живёте в Гауде у родственников, друзей или в семье. Вы ищете школу для своего ребёнка. Отошлите запрос по электронной почте noodopvang@gouda.nl и мы сообщим вам, когда появится информация.

Беженцы с украинским гражданством могут зарегистрироваться в муниципалитете того города, в котором они (временно) пребывают. Для этого необходимо позвонить по номеру (0182) 58 84 44.

Heeft u een vraag over de opvang van Oekraïense vluchtelingen die hierboven niet beantwoord wordt, stuur dan een e-mail naar noodopvang@gouda.nl.