Opvang Oekraïense vluchtelingen

Door de oorlog zijn er veel Oekraïners op zoek naar een veilige plek. De gemeente Gouda coördineert de hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Gouda. Ook vangt Gouda Oekraïense vluchtelingen op in de voormalige Blokker-locatie aan de Antwerpseweg 2.

Hieronder staan veelgestelde vragen en de antwoorden over de noodopvang in Gouda. Meer informatie vindt u ook op de website van het landelijke startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

Информация для беженцев из Украины

На этой странице вы найдёте самую необходимую информаию о приюте для беженцев в Гауде. Общую информацию для беженцев из Украины можно найти на правительственном сайте www.Refugeehelp.com.

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen in Gouda

Hieronder staat algemene informatie over de noodopvang.

De Blokker-locatie aan de Antwerpseweg staat leeg en is in ieder geval beschikbaar tot het voorjaar van 2026.

Gouda vangt vluchtelingen op in de gemeentelijke noodopvang. Er kunnen maximaal 272 vluchtelingen op de Blokker-locatie opgevangen worden.

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. De opvang is tijdelijk.

Oekraïense vluchtelingen vallen onder de richtlijn Tijdelijke Bescherming. Zij mogen dan in Nederland verblijven voor de duur van de beschermingsmaatregel, voor nu tot 4 maart 2024.

Medewerkers van de gemeente Gouda begeleiden de vluchtelingen. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Veel Oekraïners zijn op de vlucht en zoeken een veilige plek in Europa en dus ook in Nederland. Net als veel Gouwenaars voelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda zich verbonden met Oekraïne en de Oekraïners. Daarom is besloten om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in Gouda.

Het kabinet verwacht dat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland snel gaat toenemen. Het kabinet heeft aan alle 25 veiligheidsregio’s gevraagd om 75.000 opvangplekken beschikbaar te stellen. De Veiligheidsregio Hollands Midden neemt ongeveer 3.000 opvangplekken voor haar rekening. Gouda hoort bij de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Nee, voorlopig kan de gemeente geen zelfstandige woonruimte regelen voor de vluchtelingen. Op dit moment kunnen we vluchtelingen alleen opvangen in de Blokker-locatie.

Dat hoeft niet. Oekraïense vluchtelingen vallen onder de richtlijn Tijdelijke Bescherming. Vluchtelingen kunnen sinds kort (op afspraak) een bewijs van verblijf ophalen bij de IND. Zij mogen dan in Nederland verblijven voor de duur van de beschermingsmaatregel, voor nu tot 4 maart 2024. Dit kan maximaal 3 jaar worden. De asielaanvraag van vluchtelingen uit Oekraïne wordt niet verder behandeld, zolang zij onder de speciale regels vallen. Wanneer de tijdelijke bescherming ophoudt, kunnen vluchtelingen er wel voor kiezen om hun asielaanvraag door te zetten. Zij hebben wel recht op opvang, werk, zorg en onderwijs.

Opvang bij Goudse gastgezinnen

Hieronder leest u meer over opvang bij Goudse gezinnen.

Om goed in kaart te krijgen waar behoefte aan is, is het belangrijk dat we weten wie er al in Gouda worden opgevangen. Wilt u daarom de vluchtelingen die bij u verblijven aanmelden? Kijk voor meer informatie op de pagina Aanmelding Oekraïense vluchteling.

U kunt zelf met de Oekraïners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt. Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langere tijd gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is. Mocht u niet langer onderdak kunnen aanbieden, bel de gemeente via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar noodopvang@gouda.nl

Het Rijk heeft besloten dat particulieren geen vergoeding krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij hen thuis.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van VluchtelingenWerk Nederland. U kunt opvang aanbieden via Takecarebnb. Deze organisatie regelt vraag en aanbod voor logeerplekken.

Vangt u zelf een vluchteling op? Meld u dan de vluchtelingen die bij u verblijven, aan via de pagina Aanmelding Oekraïense vluchteling.

Meld de vluchtelingen die bij u verblijven, aan via de pagina Aanmelding Oekraïense vluchteling.

Misschien heeft u met alle beste bedoelingen vluchtelingen opgevangen uit Oekraïne, maar valt dit om wat voor reden dan ook zwaar. Neem dan contact op met noodopvang@gouda.nl om te kijken of de vluchtelingen opgevangen kunnen worden in de Blokker-locatie. Wacht hiermee niet te lang, want wanneer deze locatie vol is, heeft de gemeente geen andere mogelijkheden.

Vluchtelingen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel of uitbuiting te worden. Wees daarom extra alert. Veel mensen bieden hulp, maar niet iedereen is te vertrouwen. Kijk voor meer informatie op de website van het Coördinatiecentrum tegen mensenhandel. Vangt u Oekraïense vluchtelingen thuis op? Download dan de poster op deze pagina en geef de informatie door.  

Hulp bieden

Hieronder leest u hoe u hulp kunt bieden.

Op dit moment is er behoefte aan eettafels, stoelen, winterjassen, mutsen, sjaals, handschoenen en regenkleding. Heeft u dit beschikbaar voor de noodopvang? Stuur dan een e-mail naar noodopvang@gouda.nl. Komt u alstublieft niet zomaar met spullen naar de locatie, maar meldt u zich aan via de e-mail. Zo zorgen we ervoor dat we niet teveel spullen binnenkrijgen.

Verschillende organisaties in Gouda zijn verzamelpunten gestart voor het inleveren van spullen, zoals de Goudse ‘Stichting Oekraïne heeft hulp nodig’ of ‘Gouda voor Oekraïne’. De gemeente is hier zelf niet bij betrokken. 

U kunt vluchtelingen steunen via VluchtelingenWerk Nederland. Als u geld wilt geven, kan dat bijvoorbeeld via Giro555.

Ja, u kunt als vrijwilliger helpen bij de opvang in Gouda. Wilt u vrijwilliger worden? Stuur een mail naar noodopvang@gouda.nl.

Als iemand onder de regeling ‘Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne‘ valt kunt u deze persoon in dienst nemen. U moet dit 2 dagen voordat het dienstverband ingaat melden bij het UWV. Bij vragen kunt u contact opnemen met werkconsulent van de gemeente Gouda via gemeente@gouda.nl of via telefoonnummer 14 0182.

Als iemand aan het werk gaat moet deze persoon dit ook zelf melden door een mail te sturen naar leefgeldROOO@gouda.nl in verband met de wijzigingen over het leefgeld.

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne

Hieronder staat informatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Komt u uit Oekraïne en woont u nu in Gouda bij familie, vrienden of een gastgezin? Meld u dan aan via de pagina Aanmelding Oekraïense vluchteling.

Ook kunt u contact opnemen met de gemeente, zodat we kunnen kijken waar we u verder mee kunnen helpen. Bel naar telefoonnummer (0182) 58 84 44 of stuur een mail naar noodopvang@gouda.nl

Ja, als u of uw partner niet werkt krijgt u leefgeld (ook voor uw kinderen). Het leefgeld wordt via uw bankrekening nummer overgeschreven. Woont u in Gouda en ontvangt u nog geen leefgeld terwijl u hier wel recht op heeft? Neem dan contact op met leefgeldROOO@gouda.nl.

Als een volwassene gaat werken heeft het hele gezin geen recht meer op leefgeld (dit geldt niet voor kinderen boven de 18 jaar). Heeft u werk, of stopt u juist met werk? Of moet u uw bankgegevens of andere belangrijke informatie voor het leefgeld doorgeven? Doe dit dan ook via leefgeldROOO@gouda.nl.

  • Gezinnen van 1 of 2 personen krijgen € 270,06 per volwassene en € 234,36 per kind per maand. Een vluchteling onder de 18 jaar die alleen is, krijgt € 270,06 per maand.
  • Gezinnen van 3 personen krijgen € 227,99 per volwassene en € 198,57 per kind per maand.
  • Gezinnen van 4 personen of meer krijgen € 206,45 per volwassene en € 180,97 per kind per maand.
  • Extra toelage voor vluchtelingen bij gastgezinnen
    Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, krijgen leefgeld en ook een extra bedrag per maand. Volwassenen en kinderen krijgen € 93 per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Op de website van Refugee Help vindt u de belangrijkste informatie over de aansprakelijkheidsverzekering, zorgverzekering en autoverzekering. Op de website van Refugee Help vindt u ook meer informatie over de zorgverzekering.

In Nederland zijn kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig, dit betekent dat uw kind naar een school in Nederland moet gaan. Tot 18 jaar is er een kwalificatieplicht, dit betekent dat een kind (minimaal) een havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) diploma moet halen. 

Kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot en met 11 jaar) kunnen ingeschreven worden bij de Westerschool. Inschrijven kan door een mail te sturen naar westerschool@d4w.nl. Het adres is Jacob van Lennepkade 2-4.

Kinderen in de leeftijd van de middelbare school (12 tot en met 17 jaar) kunnen naar de Internationale Schakelklas van het Carmelcollege. Inschrijven kan op de website van de school. Het adres van de Internationale Schakelklas is: Aakwerf 46 in Gouda.

Voorlopig kunnen auto’s met Oekraïens kenteken blijven rijden en hoeft u niets te regelen. Als duidelijk wordt dat de Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd blijven, dan moet de auto op Nederlands kenteken worden overgeschreven. Er moet dan ook wegenbelasting betaald worden. Dat is nu nog niet het geval.

Информация для беженцев из Украины

Вы приехали из Украины и живёте в Гауде у родственников, друзей или в приёмной семье. Зарегистрируйтесь на сайте муниципалитета: Aanmelding Oekraïense vluchteling. Можно также связаться с муниципалитетом по телефону (0182) 58 84 44 либо отправить вопрос по электронной почте noodopvang@gouda.nl. Мы постараемся вам помочь.

Все дети в возрасте от 5 до 17 лет обязаны посещать занятия в голландской школе. Дети младшего школьного возраста (4 – 11 лет) должны быть зачислены в школу Westerschool по адресу: Jacob van Lennepkade 2-4, 2802 LH Gouda. Для этого необходимо отправить письмо по адресу westerschool@d4w.nl. Дети старшего школьного возраста (12 – 17 лет) должны записаться в Международный переходный класс в школе Carmelcollege. Регистрация на сайте https://www.iskgouda.nl/oekraine

Беженцы с украинским гражданством могут зарегистрироваться в муниципалитете того города, в котором они (временно) пребывают. Для этого необходимо позвонить по телефону (0182) 58 84 44 либо отправить запрос по электронной почте noodopvang@gouda.nl.

Heeft u een vraag over de opvang van Oekraïense vluchtelingen die hierboven niet beantwoord wordt, stuur dan een e-mail naar noodopvang@gouda.nl.