Opvang Oekraïense vluchtelingen

Door de oorlog zijn er veel Oekraïners op zoek naar een veilige plek. De gemeente Gouda coördineert de hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Gouda. Ook vangt Gouda Oekraïense vluchtelingen op in de voormalige Blokker-locatie aan de Antwerpseweg 2.

Hieronder staan veelgestelde vragen en de antwoorden over de noodopvang in Gouda. Meer informatie vindt u ook op de website van het landelijke startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

Інформація для біженців з України

На цій сторінці Ви знайдете найкориснішу інформацію про притулок для біженців у Гауді. Загальну інформацію для біженців з України можна знайти на сайті www.Refugeehelp.com.

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen in Gouda

Hieronder staat algemene informatie over de noodopvang.

Het gebouw aan de Antwerpseweg stond leeg en is in ieder geval beschikbaar tot het voorjaar van 2026.

Gouda vangt vluchtelingen op in de gemeentelijke noodopvang. Er kunnen maximaal 272 vluchtelingen op de Blokker-locatie opgevangen worden.

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. De opvang is tijdelijk.

Oekraïense vluchtelingen vallen onder de richtlijn Tijdelijke Bescherming. Zij mogen dan in Nederland verblijven voor de duur van de beschermingsmaatregel, voor nu tot 4 maart 2025.

Medewerkers van de gemeente Gouda begeleiden de vluchtelingen. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Veel Oekraïners zijn op de vlucht en zoeken een veilige plek in Europa en dus ook in Nederland. Net als veel Gouwenaars voelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda zich verbonden met Oekraïne en de Oekraïners. Daarom is besloten om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in Gouda.

Het kabinet verwacht dat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland blijft toenemen. Het kabinet heeft aan alle 25 veiligheidsregio’s gevraagd om 97.000 opvangplekken beschikbaar te stellen. De Veiligheidsregio Hollands Midden neemt ongeveer 3.600 opvangplekken voor haar rekening. Gouda hoort bij de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Nee, voorlopig kan de gemeente geen zelfstandige woonruimte regelen voor de vluchtelingen. Op dit moment kunnen we vluchtelingen alleen opvangen in de Blokker-locatie.

Dat hoeft niet. Oekraïense vluchtelingen vallen onder de richtlijn Tijdelijke Bescherming. Vluchtelingen kunnen (op afspraak) een bewijs van verblijf ophalen bij de IND. Zij mogen dan in Nederland verblijven voor de duur van de beschermingsmaatregel, voor nu tot 4 maart 2025. Dit kan maximaal 3 jaar worden. De asielaanvraag van vluchtelingen uit Oekraïne wordt niet verder behandeld, zolang zij onder de speciale regels vallen. Wanneer de tijdelijke bescherming ophoudt, kunnen vluchtelingen er wel voor kiezen om hun asielaanvraag door te zetten. Zij hebben wel recht op opvang, werk, zorg en onderwijs.

Opvang bij Goudse gastgezinnen

Hieronder leest u meer over opvang bij Goudse gezinnen.

Om goed in kaart te krijgen waar behoefte aan is, is het belangrijk dat we weten wie er al in Gouda worden opgevangen. Wilt u daarom de vluchtelingen die bij u verblijven aanmelden? Kijk voor meer informatie op de pagina Aanmelding Oekraïense vluchteling.

U kunt zelf met de Oekraïners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt. Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langere tijd gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is. Mocht u niet langer onderdak kunnen aanbieden, bel de gemeente via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar noodopvang@gouda.nl

Het Rijk heeft besloten dat particulieren geen vergoeding krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij hen thuis.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van RefugeeHomeNL.

Vangt u zelf een vluchteling op? Meld u dan de vluchtelingen die bij u verblijven, aan via de pagina Aanmelding Oekraïense vluchteling.

Meld de vluchtelingen die bij u verblijven, aan via de pagina Aanmelding Oekraïense vluchteling.

Misschien heeft u met alle beste bedoelingen vluchtelingen opgevangen uit Oekraïne, maar valt dit om wat voor reden dan ook zwaar. Neem dan contact op met noodopvang@gouda.nl om te kijken of de vluchtelingen opgevangen kunnen worden in de Blokker-locatie. Wacht hiermee niet te lang, want wanneer deze locatie vol is, heeft de gemeente geen andere mogelijkheden.

Vluchtelingen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel of uitbuiting te worden. Wees daarom extra alert. Veel mensen bieden hulp, maar niet iedereen is te vertrouwen. Kijk voor meer informatie op de website van het Coördinatiecentrum tegen mensenhandel. Vangt u Oekraïense vluchtelingen thuis op? Download dan de poster op deze pagina en geef de informatie door.  

Hulp bieden

Hieronder leest u hoe u hulp kunt bieden.

Op dit moment is er geen behoefte aan gedoneerde spullen. Heeft u toch iets wat u beschikbaar wilt stellen voor de noodopvang? Stuur dan een e-mail naar noodopvang@gouda.nl. Komt u alstublieft niet zomaar met spullen naar de locatie, maar meldt u zich aan via de e-mail. Zo zorgen we ervoor dat we niet teveel spullen binnenkrijgen.

Verschillende organisaties in Gouda zijn verzamelpunten gestart voor het inleveren van spullen, zoals de Goudse ‘Stichting Oekraïne heeft hulp nodig’. De gemeente is hier zelf niet bij betrokken. 

U kunt vluchtelingen steunen via VluchtelingenWerk Nederland.

Ja, u kunt als vrijwilliger helpen bij de opvang in Gouda. Wilt u vrijwilliger worden? Stuur een mail naar noodopvang@gouda.nl.

Als iemand onder de regeling ‘Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne‘ valt kunt u deze persoon in dienst nemen. U moet dit 2 dagen voordat het dienstverband ingaat melden bij het UWV. Bij vragen kunt u contact opnemen met werkconsulent van de gemeente Gouda via gemeente@gouda.nl of via telefoonnummer 14 0182.

Als iemand aan het werk gaat moet deze persoon dit ook zelf melden door een mail te sturen naar leefgeldROOO@gouda.nl in verband met de wijzigingen over het leefgeld.

Informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne

Hieronder staat informatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Komt u uit Oekraïne en woont u nu in Gouda bij familie, vrienden of een gastgezin? Meld u dan aan via de pagina Aanmelding Oekraïense vluchteling.

Ook kunt u contact opnemen met de gemeente, zodat we kunnen kijken waar we u verder mee kunnen helpen. Bel naar telefoonnummer (0182) 58 84 44 of stuur een mail naar noodopvang@gouda.nl

Ja, als u of uw partner niet werkt krijgt u leefgeld (ook voor uw kinderen). Het leefgeld wordt via uw bankrekening nummer overgeschreven. Woont u in Gouda en ontvangt u nog geen leefgeld terwijl u hier wel recht op heeft? Neem dan contact op met leefgeldROOO@gouda.nl.

Als een volwassene gaat werken heeft het hele gezin geen recht meer op leefgeld (dit geldt niet voor kinderen boven de 18 jaar). Heeft u werk, of stopt u juist met werk? Of moet u uw bankgegevens of andere belangrijke informatie voor het leefgeld doorgeven? Doe dit dan ook via leefgeldROOO@gouda.nl.

  • Gezinnen van 1 of 2 personen krijgen € 303,19 per volwassene en € 303,19 per kind per maand. Een vluchteling onder de 18 jaar die alleen is, krijgt € 261,36 per maand.
  • Gezinnen van 3 personen krijgen € 254,69 per volwassene en € 221,35 per kind per maand.
  • Gezinnen van 4 personen of meer krijgen € 230,45 per volwassene en € 201,05 per kind per maand.
  • Extra toelage voor vluchtelingen bij gastgezinnen
    Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, krijgen leefgeld en ook een extra bedrag per maand. Volwassenen en kinderen krijgen € 80,91 per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Op de website van Refugee Help vindt u de belangrijkste informatie over de aansprakelijkheidsverzekering, zorgverzekering en autoverzekering. Op de website van Refugee Help vindt u ook meer informatie over de zorgverzekering.

In Nederland zijn kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig, dit betekent dat uw kind naar een school in Nederland moet gaan. Tot 18 jaar is er een kwalificatieplicht, dit betekent dat een kind (minimaal) een havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) diploma moet halen. 

Kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot en met 11 jaar) kunnen ingeschreven worden bij de Westerschool. Inschrijven kan door een mail te sturen naar westerschool@d4w.nl. Het adres is Jacob van Lennepkade 2-4. Als u uit een andere Nederlandse gemeente verhuist en uw kind al wat van de Nederlandse taal kan, dan kan u uw kind inschrijven op een basisschool naar keuze.

Kinderen in de leeftijd van de middelbare school (12 tot en met 17 jaar) kunnen naar de Internationale Schakelklas van het Carmelcollege. Inschrijven kan op de website van de school. Het adres van de Internationale Schakelklas is: Aakwerf 46 in Gouda.

U kan met een auto met Oekraïens kenteken blijven rijden in Nederland. Ontheemden uit Oekraïne die tijdelijke bescherming genieten hoeven geen autobelasting hiervoor te betalen. Je moet toestemming aanvragen om met een auto met Oekraïens nummerbord te rijden. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Інформація для біженців з України

Ви приїхали з України та мешкаєте в Гауді у родичів, друзів або в у приймаючій сім’ї. Зареєструйтесь на сайті муніципалітету: Aanmelding Oekraïense vluchteling. Можна також зв’язатися з муніципалітетом за телефоном (0182) 58 84 44 або надіслати питання електронною поштою на адресу noodopvang@gouda.nl. Ми постараємося вам допомогти.

Всі діти віком від 5 до 16 років повинні відвідувати заняття в нідерландської школі. До 18 років дитина зобов’язаниа отримати кваліфікацію – це як мінімум диплом HAVO або диплом VWO чи WBO.

Діти молодшого шкільного віку (4-11 років) повинні бути вчитися в школі Westerschool за адресою: Jacob van Lennepkade 2-4, 2802 LH Gouda. Щоб записатися до цієї школи, необхідно надіслати листа на адресу westerschool@d4w.nl. Діти старшого віку (12 – 17 років) мають записатися до Міжнародного перехідного класу (ISK) у школі Carmelcollege. Реєстрація на сайті https://www.iskgouda.nl/oekraine.

Біженці з України можуть зареєструватися в муніципалітеті того міста, в якому вони (тимчасово) перебувають. Для цього необхідно зателефонувати (0182) 58 84 44 або надіслати запит електронною поштою на noodopvang@gouda.nl.

Ви маєте право керувати автомобілем з українськими номерами у Нідерландах. Біженці з України тимчасово звільняються від сплати податку на автомобіль. Щоб отримати дозвіл на керування автомобілем з українськими номерами без сплати податку, вам необхідно надіслати запит до податкової служби. Докладніше читайте на сайті податкової служби: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/tijdelijk-geen-mrb-en-bpm-voor-ontheemden-uit-oekraine

Після того, як ви зареєструєтесь в муніципалітеті та отримаєте BSN, Вам безкоштовно надається базова медична страховка RMO.

Більш детально про медичне страхування та особливості системи охорони здоров’я у Нідерландах Ви можете прочитати на сайті Refugee Help.

Так, якщо ви або ваш партнер не працюєте, ви будете отримувати допомогу на проживання (також на ваших дітей). Допомога на проживання перераховується за номером вашого банківського рахунку. Ви живете в Гауді і ще не отримуєте допомогу на проживання, хоча маєте на це право? Будь ласка напишіть нам про це на адресу leefgeldROOO@gouda.nl.

Якщо доросла людина починає працювати, вся сім’я більше не має права на прожитковий мінімум (це не стосується дітей старше 18 років). Коли ви починаєте працювати або звільняєтеся, будь ласка, проінформуйте муніципалітет про ці зміни, надіславши лист на leefgeldROOO@gouda.nl. Ви також можете надіслати на цю адресу свої банківські реквізити чи іншу важливу інформацію для отримання грошової допомоги.

  • Якщо ваша родина складається з 1 або 2 осіб, ви отримуватимете 303,19 євро на дорослого або неповнолітнього без супроводу та 261,36 євро на неповнолітнього на місяць.
  • Якщо ваша родина складається з 3 осіб, ви отримуватимете 254,69 євро на дорослого та 221,35 євро на неповнолітнього на місяць.
  • Якщо ваша родина складається з 4 або більше осіб, ви отримуватимете 230,45 євро на дорослого та 201,05 євро на неповнолітнього на місяць.

Якщо ви проживаєте в приймаючій сім’ї, ви отримаєте додаткову суму за проживання в розмірі 80,91 євро на особу на місяць. Ви можете використовувати ці гроші наприклад  на проїзд у громадському транспорті, відвідування родини чи, наприклад, на спорт. Вони також можуть використати гроші для покриття витрат приймаючої сім’ї, але це не є обов’язковим.

Якщо ви їдете назовсім, або більше, ніж на 28 днів, або переїжджаєте в іншу приймаючу сім’ю / притулок / муніципалітет, надішліть електронний лист на noodopvang@gouda.nl та leefgeldROOO@gouda.nl та поінформуйте про це.

Heeft u een vraag over de opvang van Oekraïense vluchtelingen die hierboven niet beantwoord wordt, stuur dan een e-mail naar noodopvang@gouda.nl.