Noodopvang vluchtelingen

Er is in Nederland niet genoeg (crisis)noodopvang voor asielzoekers en asielzoekerscentra zitten vol. Tegelijkertijd blijven er nieuwe vluchtelingen komen die op zoek zijn naar een veilige plek. Er is een zeer dringend beroep op Gouda gedaan om tijdelijk vluchtelingen op te vangen op een hotelboot. Het college van Gouda wil haar ogen niet sluiten voor deze nijpende situatie en heeft daarom besloten om dit mogelijk te maken.

Tijdelijke noodopvang verlengd

Het tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen is nog steeds groot in Nederland. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 maart 2022 besloten om ruimte te bieden aan extra vluchtelingen op een hotelboot aan het Gouwekanaal langs de Ruige Wetering, ter hoogte van de Nachtegaalstraat. De einddatum van de opvang blijft 1 juli 2022.

Verzoek COA

Sinds 22 december 2021 biedt Gouda tijdelijke noodopvang aan 100 vluchtelingen op een hotelboot aan het Gouwekanaal langs de Ruige Wetering, ter hoogte van de Nachtegaalstraat. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft verzocht om de opvangperiode, die op 22 februari afliep, te verlengen en het aantal vluchtelingen uit te breiden. Het college van B&W heeft in februari besloten deze verlenging mogelijk te maken. Omdat de Russische invasie in Oekraïne de druk op (nood)opvanglocaties bij gemeenten groter is geworden, heeft het college op 22 maart 2022 ook besloten om ruimte te bieden aan extra vluchtelingen.

Algemeen

We begrijpen dat u misschien vragen heeft. Daarom hebben we hieronder veelgestelde vragen en de antwoorden opgesteld.

Er is in Nederland niet genoeg (crisis)noodopvang voor asielzoekers en asielzoekerscentra zitten vol. Tegelijkertijd blijven er nieuwe vluchtelingen komen die op zoek zijn naar een veilige plek om te wonen. Het Rijk en de provincie hebben een zeer dringend beroep op Gouda gedaan om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Omdat de situatie in de opvang zo nijpend is en de menswaardigheid in het geding komt heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om tijdelijke noodopvang in Gouda mogelijk te maken.

De hotelboot ligt in het Gouwe Kanaal, aan het Ruige Weteringpad tegenover de Nachtegaalstraat.

Op 22 december 2021 zijn de 1e vluchtelingen onder begeleiding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangekomen op de hotelboot. Het tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen is nog steeds groot in Nederland. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom op 15 februari besloten de tijdelijke noodopvang op een hotelboot aan het Gouwekanaal langs de Ruige Wetering, ter hoogte van de Nachtegaalstraat, te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2022.

Het gaat om opvang op een hotelboot, waar alle faciliteiten aanwezig zijn om mensen te laten slapen en eten. De zoektocht naar een goede aanlegplaats is makkelijker dan de zoektocht naar een op korte termijn geschikt (te maken) pand.

Het gaat om een hotelboot waar maximaal 146 mensen opgevangen kunnen worden. Aan boord zijn alle faciliteiten aanwezig om mensen te laten slapen en eten. De boot is 110 meter lang, 11,4 meter breed en boven water 6 meter hoog.

In onderstaand filmpje kunt u zien hoe het er op de hotelboot uitziet.

Deze kantoorpanden zijn niet op korte termijn geschikt te maken als noodlocatie voor wonen. Het ombouwen kost veel tijd en de kosten zijn te hoog voor de korte periode waarvoor opvang nodig is. Daarnaast onderzoekt Gouda op dit moment of het mogelijk is om asielzoekers in het Goudse Poortgebouw op te vangen. Helaas is de Goudse Poort niet op korte termijn beschikbaar, het gebouw moet flink verbouwd worden. Bovendien moet de gemeenteraad nog besluiten of en hoe de gemeente ingaat op het verzoek van het COA om asielzoekers in het Goudse Poortgebouw op te vangen. Lees meer hierover op de pagina Goudse Poortgebouw.

Ja, in veel gemeenten wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheid voor (nood)opvanglocaties. Hierbij wordt zowel gekeken naar het aanmeren van hotelboten of de mogelijkheid voor tijdelijke noodopvang in een gebouw. Onder andere Rotterdam en Hellevoetsluis hebben al een noodopvang op een hotelboot.

Ja, we hebben de gemeenteraad geïnformeerd.

Vluchtelingen en noodopvang

Hieronder leest u meer over de noodopvang en de vluchtelingen.

Deze locatie is met zeer weinig aanpassingen aan de kade, op korte termijn geschikt te maken voor het aanmeren van de hotelboot. Op deze plek zorgt de hotelboot ook niet voor problemen voor de scheepvaart. Daarnaast is de plek goed bereikbaar voor hulpdiensten, zoals ambulance, brandweer en politie.

Op de hotelboot komen alleenstaande volwassenen en koppels (huishouden van 2 personen) te wonen. Er komen geen kinderen op de boot. Op de hotelboot is plek voor maximaal 146 mensen.

De vluchtelingen komen uit verschillende asielzoekerscentra in Nederland. Het gaat hierbij om vluchtelingen uit niet-veilige landen en dus niet om economische vluchtelingen.

De vluchtelingen komen onder begeleiding van het COA naar de hotelboot.

De eerste vluchtelingen zijn in de week van 20 december 2021 aangekomen.

De vluchtelingen blijven tot 1 juli 2022.

Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beveiligers op de boot aanwezig. Medewerkers van het COA zijn er overdag op werkdagen.

Nee, absoluut niet. Er is op de boot plek voor maximaal 146 personen.

Naast de locatie waar de boot nu ligt, hebben we er ook andere locaties onderzocht, zoals Veerstal, Nieuwe Gouwe Oostzijde en Sluiseiland. Deze locaties zijn om verschillende redenen (veiligheid, mogelijkheid om aan wal te gaan, eerdere reserveringen) afgevallen.

Het COA zorgt samen met Gezondheidszorg asielzoekers dat de vluchtelingen bij een huisarts terecht kunnen als dat nodig is. 

Het COA bepaalt hoe de groep eruit ziet. We hebben bij het COA aangegeven dat we het belangrijk vinden dat op deze hotelboot alleen vluchtelingen komen uit niet-veilige landen. Het grootste deel van de mensen bestaat uit vluchtelingen. Zij moeten de asielprocedure nog verder doorlopen, dus het is nog niet bekend of zij in Nederland mogen blijven.

Nee, de hotelboot is noodopvang en hier krijgen de vluchtelingen geen leefgeld. Zij krijgen van het COA alles wat ze nodig hebben om te leven, zoals eten, drinken enzovoort.

Wel krijgen zij € 12,95 zakgeld per week. Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf van kleding , toiletartikelen en andere persoonlijke uitgaven.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Veiligheid en leefbaarheid

Hieronder leest u meer informatie over de veiligheid en de leefbaarheid rondom de hotelboot.

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond de hotelboot. Dit doet de organisatie in samenwerking met een beveiligingsbedrijf. De beveiligers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig. Medewerkers van het COA zijn er overdag op werkdagen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in het openbaar gebied. U kunt bij ongewenste situaties op of rond de hotelboot bellen naar de beveiliging op de boot. Zij zijn dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 06-21 87 81 56. Als er geen spoed is, kunt u mailen naar noodopvang@gouda.nl of bellen met onze stadsmarinier Eric Gorter. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-43 38 52 02.

We weten dat sommige mensen zich zorgen kunnen maken over mogelijke overlast of zelfs crimineel gedrag. Dat kan vanuit inwoners komen richting deze noodopvang of vanuit de vluchtelingen. Daar gaan wij niet van uit. Het is belangrijk om onze gasten goed te informeren over de regels die hier voor iedereen gelden. Het COA zorgt hiervoor en heeft ook huisregels. Verder is er goed contact met het COA, politie en handhaving.

Nee, dat gaat hier niet. De hotelboot is hier niet op ingericht en het is ook voor de brandveiligheid niet goed als de bewoners op hun kamer koken. Het COA zorgt voor 3 maaltijden per dag.

Alleen kinderen en hun begeleiders mogen in de speeltuin komen. Omdat we geen kinderen opvangen op de boot, zullen de vluchtelingen niet in de speeltuin komen.

De mensen in de opvang mogen zich vrij bewegen, er zijn geen verboden gebieden. Zij moeten zich natuurlijk wel zoals iedereen aan de gedragsregels houden en privéterrein van andere mensen respecteren.

Wanneer de vluchtelingen op de locatie komen, informeert het COA hen over hun rechten en plichten. Het COA heeft huisregels en bewoners ontvangen deze in hun eigen taal. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. De vluchtelingen hebben gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de hotelboot zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar zinvolle dingen die de vluchtelingen kunnen doen.

De vreemdelingenpolitie en de IND identificeert en registreert vluchtelingen als zij in Nederland aankomen. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten. Mensen doen een coronatest, zo nodig een tbc-controle en krijgen een medisch gesprek. Het COA registreert de vluchtelingen en screent ze zo snel mogelijk.

Nee. In de noodopvang zorgt het COA voor gezondheidszorg als dat nodig is.

De vluchtelingen mogen bezoek ontvangen tussen 8.00 uur en 22.00 uur. Het COA heeft regels voor bezoek.

Ja, de dijk blijft voor iedereen open.

Als u overlast van geluid ervaart, dan kunt u dit melden bij ODMH. Ervaart u overlast door een onveilige situatie?

  • Bel bij spoed 112
  • In alle andere gevallen kunt u terecht bij de politie via telefoonnummer 0900-88 44

Bij overige vragen en zorgen kunt u een mail sturen naar noodopvang@gouda.nl of bellen met de stadsmarinier Eric Gorter via telefoonnummer 06-43 38 52 02

De provincie Zuid-Holland is eigenaar van het Gouwekanaal en hebben we als vaarwegbeheerder op de hoogte gebracht. De provincie heeft de beroepsvereniging voor de binnenvaart geïnformeerd. Ook de medewerkers van de Julianasluis zijn op de hoogte. Zij weten allemaal dat andere schepen de ligplaats tot 1 juli 2022 niet kunnen gebruiken.

De boot wordt bevoorraad via de brug richting het Ruige Weteringpad. Hierbij wordt gezorgd dat het pad voor de omwonenden bereikbaar blijft.

Voor nu plaatsen we 3 rolcontainers bij de boot. Deze zijn vergelijkbaar met de containers die al langs de kade staan. De containers worden regelmatig geleegd.

Corona (COVID-19)

Hieronder staan veelgestelde vragen rondom corona.

Het COA volgt de richtlijn COVID-19 en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM. 

Voor de vluchtelingen geldt hetzelfde als voor iedereen in Nederland: zij kunnen zich te laten vaccineren en kunnen zelf besluiten of ze dit willen of niet. Wel hebben zij na aankomst in ons land een coronatest gedaan.

Ook hier geldt voor de vluchtelingen hetzelfde als voor iedereen in Nederland. Als 1 van de vluchtelingen corona krijgt, gaat hij/zij in isolatie. Samen met de GGD brengt het COA contacten in kaart en geeft quarantaine- en testadviezen.

In dat geval zal de GGD samen met het COA extra en passende maatregelen adviseren om de uitbraak onder controle te krijgen

Communicatie

Hieronder leest u meer over hoe de gemeente de buurt geïnformeerd heeft.

We hebben de buurt op 30 november 2021 per brief geïnformeerd over de komst van de hotelboot. Direct omwonenden, bedrijven, sportclubs en andere organisaties zijn op 7 december 2021 uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst. Burgemeester Pieter Verhoeve is op zaterdag 4 december 2021 ook bij een aantal directe buren langs geweest.

COA

Hieronder leest u meer informatie over het COA.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van vluchtelingen in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit betekent dat het COA ervoor zorgt dat vluchtelingen een plek hebben om te wonen vanaf het moment dat een vluchteling asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de vluchtelingen Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgen. Het COA vangt vluchtelingen op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen. 

Jazeker. Heel graag! Als gemeente vinden we het belangrijk dat de vluchtelingen tijdens hun verblijf zinvolle dingen kunnen doen. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe één en ander vormgegeven gaat worden. Heeft u ideeën? Meldt u dan via noodopvang@gouda.nl.

U leest meer over het COA op de website van het COA.

Overig

Hieronder staan overige veelgestelde vragen.

We onderzoeken op dit moment hoe de boot van stroom wordt voorzien. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met geluidsniveaus tijdens de nacht.

Via de website of media houden wij u op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Het COA heeft ongeveer 8 parkeerplekken nodig. We hebben op verschillende momenten gekeken in de wijk en op dit moment lijkt er voldoende plek in de directe omgeving te zijn. We houden dit goed in de gaten. Als er toch niet voldoende parkeerplekken blijken te zijn, kijken we wat we hieraan kunnen doen.

Het college heeft op 30 november 2021 een gedoogbesluit genomen zodat de hotelboot naar Gouda kon komen. Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar maken. In december vraagt het college een ‘omgevingsvergunning tijdelijk gebruik’ aan. Tegen deze omgevingsvergunning kunt u bezwaar maken en in beroep gaan. Houdt hiervoor de lokale berichten in de krant in de gaten.