Handleiding Mijn inkomen

Krijgt u een uitkering of minimaregeling van de gemeente Gouda? Dan kunt u met Mijn inkomen gegevens over uw uitkering zelf online bekijken. Hoe dat werkt leggen we in deze handleiding uit.

Inloggen

U klikt op de knop Log in bij Mijn inkomen. Hiermee komt u op de inlogpagina van DigiD. Voor toegang logt u in met uw DigiD.

Mijn Inkomen

Als u bent ingelogd komt u op de startpagina van Mijn Inkomen. Hier vindt u uw eigen gegevens, kunt u uw jaaropgaven en uitkeringsspecificaties inzien en de laatste stortingen en uw opgebouwde vakantiegeld bekijken.

Jaaropgave en uitkeringsspecificatie inzien

Om uw jaaropgave of uitkeringsspecificatie in te zien selecteert u het jaar en/of de maand van het document dat u wilt zien. Klik op Bekijken. Het geselecteerde document opent in pdf. Deze kunt u opslaan op uw eigen computer, voor uw eigen administratie.

Storting uitkering

Hier ziet u de laatste stortingen die u van de gemeente Gouda heeft ontvangen. Denk aan uw uitkering, bijzondere bijstand en eventuele voorschotten. Ook ziet u wanneer er welk bedrag, op welk rekeningnummer is gestort. Wordt uw uitkering gesplitst betaald? Dan ziet u de verschillende rekeningnummers en de bijbehorende bedragen.

Vakantiegeld

Hier ziet u hoeveel vakantiegeld u over een bepaalde periode hebt opgebouwd. Ook ziet u voor hoeveel personen het saldo geldt. Wij maken vakantiegeld altijd eind juni of als de uitkering stopt over.

Menu

In het menu (de 3 streepjes bovenaan het scherm) kunt naar uw Mijn gegevens en Mijn contactpersonen.

Mijn gegevens

Op deze pagina voert u uw persoonlijke gegevens in, zoals telefoonnummer(s) en e-mailadres. De gegevens uit de BRP (Basisregistratie Personen), die al bij ons bekend zijn, zijn al ingevuld.