Woningen Van Loonlocatie, Ridder van Catsweg

Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV is van plan nieuwe woningen te bouwen op de Van Loonlocatie aan de Ridder van Catsweg. Op deze plek stond eerder het autobedrijf Van Loon met een tankstation en een autoshowroom, -werkplaats en -wasstraat. Het plan past bij de wens van de gemeente om de grote vraag naar betaalbare woningen aan te pakken.

Waar is het?

De nieuwe woningen komen op de Van Loonlocatie aan de Ridder van Catsweg.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het plan van Vastbouw bestaat uit 3 woongebouwen van 6, 9 en 10 verdiepingen hoog met in totaal 172 appartementen. Hierin komen woningen van verschillende prijzen, zoals 43 sociale huurwoningen, 43 middenhuurwoningen en 86 koopwoningen.

Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderende wensen voor wonen en de directe leefomgeving, zoals groen en duurzaamheid. Zo krijgen de daken zonnepanelen. Het omliggende terrein krijgt parkeervoorzieningen, waaronder een parkeerdek. En er komt een groene tuin die voldoet aan de eis van minimaal 15% groen.

De locatie ligt direct bij het winkelcentrum Bloemendaal, met de bushalte voor de deur en dicht bij station Gouda. Dat maakt deze plek zeer geschikt voor verschillende vormen van vervoer. Naast elektrische deelauto’s gaat de ontwikkelaar ook fietsenstallingen en elektrische deelbakfietsen van goede kwaliteit aanbieden.

Wat is de laatste stand van zaken?

Voor de nieuwbouw is het bestemmingsplan ‘Ridder van Catsweg 683, Gouda’ gemaakt. De geplande ontwikkeling draagt bij aan het Programma versnelling woningbouw. In februari 2023 is een bewonersbijeenkomst geweest over de start van de sloop- en bouwwerkzaamheden.

Op zaterdag 17 juni 2023 is de 1e paal geslagen door wethouder Jan Kees Oppelaar samen met vertegenwoordigers van Woonpartners Midden-Holland, Stienstra Wonen en de kopers. Dat ging met een ouderwetse heistelling waarbij het heiblok met touwen in beweging wordt gezet.

De initiatiefnemer heeft in juli 2019 een inloopavond gehouden die bezocht is door zo’n ruim 100 omwonenden. Op 7 oktober 2019 was er een overleg tussen gemeente en vertegenwoordigers van VvE Klein Haastenburg. Na dit overleg zijn er aanpassingen in het plan gemaakt. Zo is de zuidwestelijke woontoren zoveel mogelijk in zuidelijke richting opgeschoven. En voor de privacy is besloten om aan de westzijde van de woontorens geen balkons te maken die aan de gevel hangen.

Donderdag 13 of vrijdag 14 juli 2023 gaat Vastbouw starten met de heiwerkzaamheden van de nieuwbouw Van Loonlocatie. De heiwerkzaamheden zullen vanwege de bouwvakvakantie stilliggen in de weken 31, 32, 33. In de week van 21 augustus worden de werkzaamheden weer opgestart. De heiwerkzaamheden duren naar verwachting tot begin oktober.

In de week van 28 augustus geeft Vastbouw ene update over hoe het gaat met de heiwerkzaamheden, en wat het vervolg is.

Verkeersmaatregelen

Om er voor te zorgen dat voetgangers en fietsers zo veilig mogelijk de bouwlocatie kunnen passeren zijn er verkeersmaatregelen. Voetgangers en fietsers kunnen gedurende de bouw gebruik maken van omleidingsroutes. Deze staan aangegeven.

Wat is de planning?

De sloop (februari tot juni 2023)

Voordat men gaat  starten met de bouw zijn de bestaande panden gesloopt. De panden zijn leeggehaald en het aanwezige asbest wordt verwijderd. Bij de sloop hoort ook de verwijdering van de luifel van het voormalige Shell-station. Deze luifel krijgt een nieuwe plaats op het Ecopark van de gemeente. Bij de sloop vrijkomende materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, het vrijkomende puin wordt op locatie op gebroken. Hierdoor hoeven de vrachtwagens minder te rijden.

De bouw (juni tot 2025)

Nadat alle panden en de bestrating is verwijderd wordt het terrein klaargemaakt voor het bouwen. Daarna begint de bouw met het heien van de damwanden en funderingspalen.

Vastbouw maakt 172 woningen op de Van Loonlocatie aan de Ridder van Catsweg. Naar verwachting kunnen de bewoners van de 43 sociale huur- en 43 middeldure huurwoningen en 86 koopwoningen eind 2025 hun huis betrekken.

Meer informatie staat op de website van Vastbouw.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

Heeft u een dringende vraag of opmerking over het project en de bouwwerkzaamheden hebben dan kunt u mailen via wonenvanloon@vastbouw.nl.