Werkzaamheden aan houten oeverbescherming

Ze vallen niet op, maar iedereen kent ze: de houtwerken langs het water. Officieel heet het ‘beschoeiing’. De beschoeiing zorgt dat de oever niet langzaam in het water glijdt en stabiel blijft liggen. Als de beschoeiing slecht wordt door rot of ouderdom, kan deze de oever niet meer beschermen. Dat in het water glijden van de oever noemen we ‘afkalven’.

Slechte beschoeiingen en grond dat in het water terecht komt, is slecht voor de kwaliteit van het water. Het zorgt voor ondieper water. De watergang (gracht, sloot, singel) wordt smaller en daardoor kan het water minder makkelijk weg. Dat zorgt voor wateroverlast.

Een voorbeeld van beschoeiing. Een sloot langs de weg, met houten paaltjes en planken om de oever te beschermen. Bomen staan aan weerszijden van de sloot, in de verte een woonwijk.
Beschoeiing

Waar is het?

Watergangen zijn er in de hele stad. Bij sommige daarvan voert de gemeente dit jaar werkzaamheden uit. Zo blijft de oever beschermt. In 2023 worden beschoeiingswerkzaamheden uitgevoerd op de volgende locaties:

  • Anna van Hensbeeksingel
  • Burgemeester van Reenensingel
  • Groenhovenpark
  • Groenhovenweg
  • Heuvellaan
  • Hulkestein
  • Ruigenburg
  • Steinenburg
  • Waddinxveensepad
  • Zuidelijke Burgvlietkade

Wat zijn de werkzaamheden?

Bij het vervangen van een beschoeiing maakt de gemeente een keuze tussen een nieuwe beschoeiing maken of het bouwen van een natuurvriendelijke oever. De keuze ligt aan een aantal dingen. Bijvoorbeeld waar de oever ligt, de breedte van de berm, of er bomen langs de oever staan, hoeveel de oevers al zijn afgekalfd.

Bij het maken van een nieuwe beschoeiing plaatsen we een gecombineerde kunststof-houten beschoeiing. Dat materiaal gaat lang mee. Na het plaatsen van de nieuwe beschoeiing vullen we de bermen aan met grond en zaaien we gras in de bermen.

Bij het bouwen van een natuurvriendelijke oever maken we een houten onderwaterbeschoeiing. Na het plaatsen van de onderwaterbeschoeiing vullen we de bermen aan met grond, maken we de bermen vlak en plaatsen we oever- en waterplanten.

Welke beschoeiing we ook kiezen, de aannemer die het namens Gouda uitvoert gaat

Met veel aandacht om met de aanwezige planten, bloemen en dieren.

Tijdens de werkzaamheden aan de oevers proberen we het verkeer zo min mogelijk in de weg te zitten.

Wat is de planning?

Aannemingsbedrijf De Heer land en water uit Polsbroek doet de werkzaamheden tussen maart en december 2023.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.