Viaduct Noothoven van Goorstraat

Het viaduct Noothoven van Goorstraat heeft last van betonrot. Het is sinds juni 2021 afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Na verschillende onderzoeken heeft de gemeente gekozen voor het vervangen van het viaduct.

Het werk start eind februari 2024 en duurt tot oktober 2024. In die tijd is het viaduct afgesloten voor alle verkeer. Dus ook voor fietsers en voetgangers. Omleidingsroutes staan aangegeven met gele borden.

Zijaanzicht van het viaduct

Waar is het?

Het viaduct overspant de Spoorstraat, een belangrijke toegangsroute richting de binnenstad. Het viaduct verbindt het stationsgebied met de Kadenbuurt. Het ligt parallel aan het spoor.

Wat is de laatste stand van zaken?

Uit onderzoek blijkt dat het viaduct niet te repareren is. Het hele viaduct en de toeloop moeten worden vervangen omdat het beton te slecht is. De betonkwaliteit van de wanden is nog wel goed. De aannemer Gebr. De Koning BV gaat de vervanging en reparatie van het viaduct en de toeloop uitvoeren.

De aannemer gebruikt technieken die minder geluid maken dan normaal. Zo gaat de aannemer niet heien maar boren en worden oude palen niet weggehakt maar ‘geknipt’. Het bouwterrein wordt afgezet met hekken. De hekken krijgen een speciaal doek om geluidoverlast te verminderen. Ondanks deze maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken, kan er helaas toch overlast zijn.

Wat is de planning?

De werkzaamheden aan het viaduct beginnen eind februari 2024 op locatie. Vanaf die periode kan er overlast zijn. Het werk duurt naar verwachting tot 1 oktober.

Er zijn 3 weekendafsluitingen van de Spoorstraat. Op 22 en 23 maart was de 1e en is het viaduct weggehaald.

Op 13 en 14 april is de 2e afsluiting van de Spoorstraat. Dan wordt het nieuwe viaduct neergelegd. De 3e afsluiting is op 20 en 21 april. Dan krijgt het viaduct een 2e laag beton. De tijden van deze afsluitingen zijn van vrijdagavond 21.00 tot zondag 6.00 uur.

Tijdens de bouwvakantie van 22 juli tot en met 16 augustus wordt er niet gewerkt.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering van het project, bel dan de omgevingsmanager Arne Mets via telefoonnummer 06 – 13 32 52 11. U kunt ook e-mailen naar arne@darbouwadvies.nl.