Viaduct Noothoven van Goorstraat

Het viaduct Noothoven van Goorstraat is afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Het viaduct heeft last van betonrot. Dit bleek na onderzoek. De gemeente wil niet dat gebruikers gevaar lopen. Daarom volgde ze het advies op en sloot het viaduct direct af.

Uit onderzoek blijkt dat reparatie niet mogelijk is. Het viaduct moet vervangen worden. Voor auto’s en vrachtverkeer blijft het viaduct gesloten totdat het vervangen is. Fietsers en voetgangers kunnen het viaduct gewoon gebruiken.

Zijaanzicht van het viaduct

Waar is het?

Het viaduct overspant de Spoorstraat, een belangrijke toegangsroute richting de binnenstad. Het viaduct verbindt het stationsgebied met de Kadenbuurt. Het ligt parallel aan het spoor.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente controleert regelmatig alle bouwwerken zoals viaducten op schade. Bij de bouwwerken voert de gemeente steekproeven uit en bekijkt het bouwwerk goed. Zo ontdekte de gemeente de schade.

Na de controle heeft de gemeente een nieuw onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien hoeveel last het viaduct heeft van betonrot. Betonrot ontstaat door een chemische reactie waardoor het beton van binnenuit uit elkaar wordt gedrukt. Het beton gaat scheuren en brokkelt af. Daardoor wordt het beton minder sterk. De leeftijd van het viaduct maakt niet uit bij betonrot.

Uit onderzoek blijkt dat het viaduct niet te repareren is. Er zitten vooral scheuren in het bovenste deel van het beton, zoals de foto laat zien. Het viaduct moet worden vervangen. Dat betekent dat alleen fietsers en voetgangers het viaduct mogen gebruiken, totdat het nieuwe viaduct er is. Het viaduct blijft tot die tijd gesloten voor auto’s en vrachtauto’s. Dit zijn de belangrijkste conclusies en adviezen in het onderzoeksrapport (pdf). Kunt u de pdf niet (goed) lezen? Dan kunt u bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.

Betonmonster van het viaduct Noothoven van Goorstraat. Het betonmonster laat scheuren zien.
Er zijn boringen gedaan om monsters uit het beton te krijgen. De monsters laten zien dat vooral in de bovenlaag scheuren zitten.

De gemeente blijft het viaduct 1 keer in de 8 weken controleren. Als de schade niet erger wordt, wordt de controle misschien maandelijks. Het probleem is dat het viaduct zo verzwakt is dat de gemeente niet het risico wil nemen om auto’s en vrachtauto’s er over te laten rijden. Die wegen al snel 1.000 tot tienduizenden kilo’s. Mensen wegen zo weinig dat zij geen risico lopen.

De gemeente bekijkt nu hoe zij het viaduct gaat vernieuwen. Een belangrijke vraag is of het nieuwe wegdek gebruik gaat maken van de pijlers eronder of niet. Dat is belangrijk vanwege reparaties in de toekomst. De tunnelbak eronder wordt niet vervangen of aangepast.

Eind 2022 hebben wij monsters genomen uit de wanden van de spoortunnel als voorbereiding op het project vervanging viaduct Noothoven van Goorstraat. Uit het onderzoek blijkt dat de betonkwaliteit van de wanden goed is.

Wat is de planning?

Na de steekproef in de week ervoor, is het viaduct op maandag 14 juni 2021 afgesloten. Een nieuw onderzoek voerde de gemeente uit op 23 juni 2021. Het rapport is 19 juli 2021 binnengekomen. 

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd nadat het viaduct is afgesloten. Ook de toeloop naar het viaduct is onderzocht. Daar is ook sprake van betonrot en is vervanging nodig.

Op dit moment bereiden we de aanbesteding voor. Wij verwachten dat we in het derde kwartaal van 2023 een aannemer kunnen aannemen. Deze aannemer werkt dan de plannen voor de uitvoering uit. De planning is dat we halverwege 2024 beginnen met de werkzaamheden aan het viaduct Noothoven van Goorstraat.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.