Vervanging walmuren Karnemelksloot

De gemeente Gouda start in 2024 met het vervangen van walmuren langs de Karnemelksloot. Delen van de walmuren zijn bijna aan het einde van hun levensduur. Vervanging van die delen van de walmuren is nodig. Dit bleek uit onderzoek in het voorjaar van dit jaar. Tot 2024 blijft de gemeente de walmuren controleren. De gemeente voert verder onderzoek uit naar de landhoofden van de aanwezige bruggen. Een ‘landhoofd’ is het steunpunt in de oever waarop de brug ligt.

Waar is het?

Het gaat om de walmuren aan beide zijden van de Karnemelksloot.

De afbeelding laat de plekken zien waar de walmuren aan de Karnemelksloot door de gemeente worden vervangen vanaf 2024. Vanaf de Blekerssingel in het westen tot aan huisnummer 207 en de Krugerlaan in het oosten. Behalve de walmuren tussen de huisnummers 8 en 106. Deze walmuren liggen aan de zuidzijde van de Karnemelksloot tussen de Jan Verzwollebrug en de Cornelis Ketelbrug. Die walmuren zijn in 2006 en 2012 vervangen.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente onderzoekt de walmuren en landhoofden aan de Karnemelksloot. Delen worden vervangen in de periode 2024 – 2028. Tot 2024 zijn er onderzoeken aan de gang en bereidt de gemeente het werk voor. De gemeente gaat verzakkingen in het straatwerk tegen als dat nodig is.

Wat is de laatste stand van zaken?

Om verzakkingen in de bestrating tegen te gaan, heeft de gemeente dit jaar een aantal groenstroken aangelegd. Het is mogelijk dat de gemeente meer groenstroken moet aanleggen tot de vervanging begint in 2024. In de walmuren zijn meetbouten geplaatst voor onderzoek. Het bedrijf BouwRisk B.V. voert de onderzoeken uit.

Hoe kan ik meedenken?

Het is een technisch project van de gemeente. Als er een plan van aanpak ligt voor de vervanging van de walmuren, informeren wij u daarover.

Wat is de planning?

Het werk om de walmuren te vervangen begint in 2024. De gemeente denkt dat het vervangen duurt tot in 2028. Tot 2024 is de gemeente bezig met onderzoek en bereidt zij het project voor. Als het nodig is om verzakking van het straatwerk in de Karnemelksloot tegen te gaan, plaatst de gemeente groenstroken nabij de walmuren. Dit is eerder ook gedaan.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of opmerkingen over dit project, neemt u dan contact op met de gemeente via 14 0182 of per e-mail via gemeente@gouda.nl.