Vervangen onveilige populieren

De gemeente Gouda vervangt de komende 4 jaar ruim 700 populieren. Uit onderzoek is gebleken dat deze bomen in slechte staat zijn. Hierdoor zijn deze gevaarlijk voor de Gouwenaars die hier iedere dag onderdoor lopen, fietsen of rijden.

Populieren hebben zacht hout en groeien snel. Ze worden slap en kwetsbaar wanneer ze ouder worden. Hierdoor breken er gemakkelijk grote takken af, zelfs als er geen wind is. Dit kan voor erge ongelukken zorgen. Om de gemeente zo veilig mogelijk te houden moeten de onveilige populieren gekapt worden. Op fietsroutes en wandelpaden zullen geen populieren worden terug geplant, maar andere bomen die wel geschikt zijn voor deze locaties. Op de plekken waar populieren terug geplant kunnen worden, kiezen we voor een soort die minder doorhangende takken heeft.

Waar is het?

In de hele gemeente Gouda staan populieren. Zo ook de bomen die niet meer veilig genoeg zijn. De populieren die gekapt worden krijgen een bordje met QR-code naar deze informatiepagina.

Wat zijn de werkzaamheden?

Verspreid over 4 jaar zullen de onveilige populieren gekapt of gesnoeid worden. Daarna worden er bomen herplant.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op dit moment is er een selectie gemaakt van de populieren die eind dit jaar verwijderd zullen worden. Dit zijn populieren bij de Burgemeester Jamessingel, Ridder van Catsweg en de Spoortunnel. Hiervoor wordt een kapvergunning aangevraagd. Op de bomen waar het om gaat, worden bordjes geplaatst met QR-code die leidt naar deze informatiepagina.

Hoe kan ik meedenken?

De gemeente is nog op zoek naar manieren om het hout van de gekapte populieren zo circulair mogelijk te gebruiken. Maar dit is nog niet zo makkelijk, omdat het om erg zacht hout gaat. Mocht u ideeën hebben over hoe dit hout goed opnieuw gebruikt kan worden, dan kunt u uw idee opsturen naar gemeente@gouda.nl.

Wat is de planning?

De werkzaamheden worden in fases over 4 jaar gedaan. De populieren die er het slechtst aan toe zijn worden het eerst gekapt. Dit doen we aan het eind van 2023. Na het kappen worden nieuwe bomen geplant. Jaarlijks wordt de kapaanvraag ingediend voor de populieren van dat jaar bij de ODMH. De ODMH heeft daarna 6 weken de tijd om deze aanvraag te behandelen. Wanneer deze goedgekeurd is, komt er een bezwaartermijn van 6 weken waarin iedereen bezwaar kan maken. Dit kunt u doen via gemeente@gouda.nl.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?
Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.