Vervangen onveilige populieren

De gemeente Gouda vervangt tot en met 2027 ruim 700 populieren. Uit onderzoek is gebleken dat deze bomen in slechte staat zijn. Hierdoor zijn deze gevaarlijk voor de Gouwenaars die hier iedere dag onderdoor lopen, fietsen of rijden.

Populieren hebben zacht hout en groeien snel. Ze worden slap en kwetsbaar wanneer ze ouder worden. Hierdoor breken er gemakkelijk grote takken af, zelfs als er geen wind is. Dit kan voor erge ongelukken zorgen. Om de gemeente zo veilig mogelijk te houden moeten de onveilige populieren gekapt worden. Op fietsroutes en wandelpaden zullen geen populieren worden terug geplant, maar andere bomen die wel geschikt zijn voor deze locaties. Op de plekken waar populieren terug geplant kunnen worden, kiezen we voor een soort die minder doorhangende takken heeft.

Waar is het?

Via het geografisch informatiesysteem (GIS) kunt u zien waar er populieren worden vervangen in Gouda. Ga naar Beheer openbare ruimte, Kapvergunning en daarna Kap en herplant populieren. De komende jaren worden er nog meer verouderde populieren vervangen in Gouda. Dit gebeurt in verschillende fases.

Wat zijn de werkzaamheden?

Verspreid over 4 jaar zullen de onveilige populieren gekapt of gesnoeid worden. Daarna worden er bomen herplant.

Wat is de laatste stand van zaken?

De 1e kapronde voor de populieren bij de Burgemeester Jamessingel, Ridder van Catsweg en de Spoortunnel is afgerond. De 2e kapvergunning voor populieren aan de Ridder van Catsweg, Nieuwe Gouwe O.Z., Industriestraat, Goejanverwelledijk, van den Boschstraat en Park Atlantis is aangevraagd. Op de bomen waar het om gaat, worden bordjes geplaatst met een QR-code die leidt naar de pagina in het geografisch informatiesysteem (GIS). Na de kap worden hier nieuwe bomen geplant.

Kleurrijke berm voor verschillende dieren en planten

Op de plaats van de gekapte bomen aan de Burgemeester Jamessingel is de berm ingezaaid met en kleurrijke mix van zaden. Langs deze weg kunnen niet direct nieuwe bomen worden geplant, omdat er nog wordt gewerkt aan de bouw van de spoorzone. Ook wordt de weg nog opnieuw ingericht. Zodra deze plannen zijn uitgevoerd, worden er ook nieuwe bomen geplant.

Biologisch gekweekte bomen

De nieuwe bomen die worden geplant voldoen aan het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Dat betekent dat ze zo biologisch mogelijk zijn gekweekt.

Hoe kan ik meedenken?

De gemeente is nog op zoek naar manieren om het hout van de gekapte populieren zo circulair mogelijk te gebruiken. Maar dit is nog niet zo makkelijk, omdat het om erg zacht hout gaat. Mocht u ideeën hebben over hoe dit hout goed opnieuw gebruikt kan worden, dan kunt u uw idee opsturen naar gemeente@gouda.nl.

Wat is de planning?

De werkzaamheden worden in fases over 4 jaar gedaan. De populieren die er het slechtst aan toe waren zijn het eerst gekapt. Dit hebben we aan het begin van 2024 gedaan. Na het kappen worden nieuwe bomen geplant. Jaarlijks wordt de kapaanvraag ingediend voor de populieren van dat jaar bij de ODMH. De ODMH heeft daarna 8 weken de tijd om deze aanvraag te behandelen. Wanneer deze goedgekeurd is, komt er een bezwaartermijn van 6 weken waarin iedereen bezwaar kan maken. Dit kunt u doen via gemeente@gouda.nl.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.