Verlaging maximale snelheid Koningin Wilhelminaweg

In 2021 is het verkeerscirculatieplan (VCP) door de gemeenteraad vastgesteld. Het VCP gaat de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Gouda beter maken. 1 van de maatregelen in het VCP is doorgaande wegen binnen de bebouwde kom veranderen van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.  De Koningin Wilhelminaweg is 1 van deze wegen. Omdat de snelheid lager wordt, komt er ook een nieuwe inrichting van de weg.

Waar is het?

U kunt het projectgebied zien op het kaartje onder deze tekst. Het kaartje toont het projectgebied dat van de Rotterdamseweg tot het Oranjeplein loopt, en vanaf het Oranjeplein tot de kruising met de Goudkade en Onder de Boompjes. Het stukje van de Reigerstraat ter hoogte van basisschool De Goudakker hoort ook bij het projectgebied.

Een kaart van een deel van Gouda, met gearceerd het projectgebied. Het projectgebied loopt van de Rotterdamseweg tot het Oranjeplein , en vanaf het Oranjeplein tot de kruising met de Goudkade en Onder de Boompjes. Ook een stukje van de Reigerstraat ter hoogte van basisschool De Goudakker behoort tot het projectgebied.

Wat zijn de werkzaamheden?

We gaan in ieder geval de Koningin Wilhelminaweg van de Rotterdamseweg tot en met het Oranjeplein ophogen en er een 30-kilometer-per-uurzone van maken. Als er genoeg budget is, gaan we ook aan de slag met de Koningin Wilhelminaweg vanaf het Oranjeplein tot de kruising met de Goudkade en Onder de Boompjes.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente start met het maken van een 1e ontwerp. Dit noemen wij het schetsontwerp.

Hoe kan ik meedenken?

Voor het Wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren hebben we wensen en zorgen verzameld voor de Koningin Wilhelminaweg. Met deze wensen en zorgen houden we rekening in het 1e ontwerp van de herinrichting. Binnenkort houdt het projectteam een bewonersbijeenkomst. We gaan dan in gesprek met belanghebbenden over het eerste ontwerp.

Wat is de planning?

Als het 1e ontwerp klaar is, maken wij een inschatting van de kosten. Op basis van de kosten bekijken wij of we de herinrichting in 1 keer kunnen uitvoeren. Misschien voeren wij het project in fasen uit. Er is geen verschil in de uitvoering wanneer we dit in 1 keer, of in fasen doen. De werkzaamheden starten half 2024. We weten nu nog niet wanneer de werkzaamheden af zijn. Een planning is altijd onder voorbehoud.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.