Vergroening Leo Vromanpark

Het Leo Vromanpark krijgt meer groen. De weg die dwars door het park loopt en de parkeerplaatsen gaan weg. Mensen met een parkeervergunning kunnen gebruikmaken van parkeerterrein Klein Amerika.

In het gebied komt een mobiliteitskruispunt: (deel)fietsen, deelscooters en deelauto’s krijgen een plek. Het gebied is handig voor een mobiliteitskruispunt omdat het dicht bij openbaar vervoer, de binnenstad en een parkeerterrein ligt.

Het Leo Vromanpark is oorspronkelijk in 1875 ontworpen door een bekende Nederlandse landschapsarchitect, Louis Paul Zocher. Later zijn er verschillende aanpassingen gekomen, onder andere door de komst van de auto. Het is nu de bedoeling dat het weer meer een park wordt. Het past binnen de plannen om Gouda meer openbaar groen te geven.

Waar is het?

Het Leo Vromanpark ligt tussen de Chocoladefabriek en Fluwelensingel naast parkeerterrein Klein Amerika en de Karnemelksloot. Dit is het projectgebied.

Wat zijn de werkzaamheden?

Dwars door het park loopt de straat Klein Amerika met 28 parkeerplaatsen. De weg en de 28 parkeerplaatsen gaan weg. Er komt groen voor terug. Het park moet toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

In de omgeving komt een mobiliteitskruispunt (hub) met een overdekte fietsenstalling met groen dak voor (deel)fietsen en deelbakfietsen. Er komt ruimte voor deelscooters en deelauto’s. Er komen 3 laadpalen op Klein Amerika. 1 paal voor 2 particuliere elektrische auto’s en 2 laadpalen voor de deelauto’s.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente en een landschapsarchitect vanuit een ontwerpbureau werken samen met belanghebbenden. Zij werken aan een ontwerp voor het vernieuwde Leo Vromanpark. Er zijn 4 schetsen gemaakt die tijdens een 1e bijeenkomst zijn besproken. Daarvan zijn er 2 overgebleven als voorkeur.

Hoe kan ik meedenken?

Het projectteam en het ontwerpbureau houden bijeenkomsten om gedachten en wensen op te halen vanuit de belanghebbenden. Wat is nu al goed aan het Leo Vromanpark en wat kan er beter als het wordt vergroend? Wat hoeft in het nieuwe ontwerp niet terug te komen? En wat juist wel?

In mei was de 1e avond voor belanghebbenden. Op deze avond is een analyse gemaakt van het projectgebied. Op 9 juli is de vervolgavond. Tijdens die bijeenkomst worden de 2 overgebleven ontwerpen verder besproken.

De afbeelding toont een tekening van het Leo Vromanpark hoe het op dit moment is.
De afbeelding toont een tekening van het Leo Vromanpark hoe het op dit moment is.

Wat is de planning?

Het ontwerp maken voor het nieuwe Leo Vromanpark duurt tot en met eind september 2024. Het is de bedoeling dat het park en het mobiliteitskruispunt in de 2e helft van 2025 worden aangelegd.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.