Tijdelijke woningen Winterdijk 10

Het gebouw aan de winterdijk 10 wordt sinds 2019 niet meer gebruikt als school en staat daardoor leeg. Het gebouw is sinds 2022 eigendom van de gemeente. Daarvoor was het van scholengemeenschap de ‘Goudse Waarden’.

De staat van onderhoud van het gebouw is matig en gaat vanwege de leegstand snel achteruit. Het ombouwen van het leegstaande schoolgebouw tot tijdelijke woonruimte voor jongeren is (financieel) niet haalbaar gebleken. De gemeente heeft daarom besloten om het schoolgebouw te slopen.

Het plan blijft hetzelfde: We willen nog steeds huisvesting maken voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die dringend een plek nodig hebben om te wonen. We gaan dit doen door tijdelijke woningen te laten bouwen. Deze woningen zorgen voor een betere woonkwaliteit. De woningen kunnen verplaatst worden en voor een lange tijd gebruikt worden. Dit maakt het naar verwachting financieel haalbaarder en daarom heeft het plan nu meer kans om te slagen.

Waar is het?

Het gaat om het leegstaande schoolgebouw op Winterdijk 10.

Wat is de laatste stand van zaken?

Er is besloten om het bestaande schoolgebouw te slopen en een nieuwe selectieprocedure te houden voor het plaatsen van tijdelijke woningen.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het schoolgebouw wordt verbouwd tot woonruimten, als uit het onderzoek blijkt dat dit haalbaar is.

Wat is de planning?

In het 3e en 4e kwartaal van 2023 zal er eerst asbest verwijderd worden. Daarna wordt het oude schoolgebouw gesloopt. We verwachten dat dit pas een jaar later gebeurt: in het 3e of 4e kwartaal van 2024.

We willen een partij vinden voor de uitwerking, het bouwen en beheren van het project. Daarom is in het 3e kwartaal van 2023 een nieuwe selectieprocedure gestart. Een eerdere selectieprocedure heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Na het afronden van de nieuwe selectieprocedure en uitvoering van de sloopwerkzaamheden moet de tijdelijke woonruimte voor jongeren gebouwd worden. De gemeente wil dit uiterlijk in het 1e of 2e kwartaal van 2025 klaar hebben.

Hoe kan ik meedenken?

Als uit het onderzoek blijkt dat het project haalbaar is en er een partij bekend is, informeren en raadplegen wij de direct omwonenden en belanghebbenden. Wij geven hen de kans om een reactie te geven op en mee te denken over de verdere planuitwerking.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.