Tijdelijke woningen Winterdijk 10

De gemeente Gouda gaat onderzoeken of het leegstaande schoolgebouw aan de Winterdijk 10 omgebouwd kan worden tot tijdelijke woonruimte voor jongeren. Deze woningen zijn bedoeld voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door een bijzondere situatie met spoed een woning nodig hebben (‘spoedzoekers’).

Het plan richt zich op de bouw van ongeveer 30 tot 40 tijdelijke woonruimten voor 1-persoonshuishoudens. Het gaat hierbij om een mix van onzelfstandige (80%) en zelfstandige woonruimten (20%).

Waar is het?

Het gaat om het leegstaande gebouw op Winterdijk 10. Dit is een voormalig schoolgebouw van De Goudse Waarden.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het schoolgebouw wordt sinds 2019 niet meer gebruikt en staat daardoor leeg. Het gebouw is vanuit ‘De Goudse Waarden’ in het vierde kwartaal van 2022 eigendom geworden van de gemeente Gouda.

Gouda wil het woningtekort aanpakken. Daarom is de gemeente hard bezig om versneld woningen te bouwen. De gemeente helpt hierbij door eigen vastgoed om te laten bouwen in betaalbare woningen. Ook verkleint deze verbouwing de kans dat het leegstaande gebouw in verval raakt.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het schoolgebouw wordt verbouwd tot woonruimten, als uit het onderzoek blijkt dat dit haalbaar is.

Wat is de planning?

De gemeente heeft in het 1e en 2e kwartaal van 2022 een selectieprocedure georganiseerd om een partij te vinden die de planuitwerking, bouw en exploitatie op zich kan nemen. De selectieprocedure heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Na beoordeling van de inschrijvingen, bleek dat de inschrijvingen op onderdelen niet voldeden aan de uitgangspunten en voorwaarden van de gemeente. Er is daarom geen partij uitgekozen. De gemeente kijkt naar vervolgstappen en doet een verdere verkenning om tot een definitieve conclusie te komen. In het eerste kwartaal van 2023 verwachten we meer duidelijkheid te hebben.

Hoe kan ik meedenken?

Als uit het onderzoek blijkt dat het project haalbaar is en er een partij bekend is, informeren en raadplegen wij de direct omwonenden en belanghebbenden. Wij geven hen de kans om een reactie te geven op en mee te denken over de verdere planuitwerking.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.