Scholen, sport en wonen in Westergouwe

Halverwege 2025 opent het scholencluster met sport en wonen Westergouwe haar deuren: 1 centrale plek in de wijk voor onderwijs, wonen en ontmoeten, sport en bewegen. Op dit moment werkt het projectteam aan het definitieve ontwerp.

Waar is het?

Het scholencluster met sport en wonen Westergouwe komt midden in Westergouwe te liggen, aan de Frederik Beuckelstraat.

Wat zijn de werkzaamheden?

We zijn van plan om een kindcentrum met sport en woontoren te bouwen. Een kindcentrum is een plek waarin onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Daarnaast zal er buiten ook een groot gedeelte aangelegd worden om te sporten en een woontoren voor 42 woningen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het ontwerp voor het scholencluster wordt zo goed mogelijk gemaakt. Daarom heeft de gemeente Gouda samen met woonpartners Midden-Holland en andere betrokken partijen in november en december 2022 informatie verzameld bij (toekomstige) bewoners en gebruikers. Er zijn vragen gesteld over het ontwerp, de planning en hoe het scholencluster gebruikt gaat worden. En ook waren er ideeën over het gebruik van de binnen- en buitenruimte, bereikbaarheid en hoe we samen kunnen zorgen voor een bijzondere, veilige en levendige plek met activiteiten voor iedereen in de wijk. De belangrijkste punten zijn:

  • Bereikbaarheid auto; sommige mensen zijn het eens met het autoluw maken van het gebied (dat er niet zomaar auto’s mogen komen), maar een ander deel maakte zich zorgen over te weinig parkeerplaatsen. Omdat er maar een beperkt aantal kiss and ride-plaatsen zijn en onvoldoende doorstroming.
  • De verkeersveiligheid (oversteekplaats bij het Kindcentrum en over de Van Dijkesingel) is een belangrijk onderwerp. Mensen willen een overzichtelijke situatie waar kinderen en langzaam verkeer veilig bij de school kunnen.
  • Mensen willen vooral plekken om elkaar te ontmoeten; bijvoorbeeld met sportactiviteiten, theater, spelletjesavonden of een ruimte voor (kerkelijke) bezinning. Ook willen mensen graag een bibliotheekpunt.
  • Mogelijkheden voor buitenspelen voor oudere kinderen; Er moet ook iets voor oudere kinderen worden georganiseerd, zodat zij zich ook kunnen vermaken.
  • Voor de multifunctionele binnenruimtes is er vooral behoefte aan plekken waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op allerlei manieren: zoals met judo, sporten in teamverband, maar ook dansen, toneel en muziek.

Wat is de planning?

Eind 2022 en begin 2023 wordt het besluit genomen over het Definitief Ontwerp (DO). Daarna start de Technisch Ontwerp (TO) fase en de uitvoeringsfase. Het plan is dat halverwege 2025 de deuren van het scholencluster met sport en wonen Westergouwe open gaan.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, dan kunt u dit bij het projectbureau Westergouwe doen, of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0182 of gemeente@gouda.nl.