Onderwijs, wonen en bewegen in Westergouwe

Eind 2025 opent het Voorzieningencluster Westergouwe met Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers haar deuren: een centrale plek in de wijk voor onderwijs, wonen, ontmoeten, sport en bewegen.

Waar is het?

Het Voorzieningencluster komt middenin Westergouwe, aan de Burgermeester van Dijkesingel.

Hoe ziet het Voorzieningencluster Westergouwe er uit?

In het Voorzieningencluster Westergouwe komt:

  • Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers. Een plek met onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.
  • 42 duurzame sociale huurappartementen.
  • Zowel binnen als buiten plekken voor sport en beweging.

In gesprek met (toekomstige) bewoners en gebruikers

Gemeente Gouda heeft samen met Woonpartners Midden-Holland en andere betrokken partijen in november en december 2022 informatie verzameld bij (toekomstige) bewoners en gebruikers. Er zijn vragen gesteld over het ontwerp, de planning en hoe het Voorzieningencluster gebruikt gaat worden. Ook waren er ideeën over het gebruik van de binnen- en buitenruimte, bereikbaarheid en hoe we samen kunnen zorgen voor een bijzondere, veilige en levendige plek met activiteiten voor iedereen in de wijk. De belangrijkste punten zijn:

  • Bereikbaarheid auto; sommige mensen zijn het eens met het autoluw maken van het gebied (dat er niet zomaar auto’s mogen komen), maar een ander deel maakte zich zorgen over te weinig parkeerplaatsen en onvoldoende doorstroming. Het Projectbureau Westergouwe en gemeente Gouda kijken nu naar andere manieren waardoor er voldoende doorstroming is. Hierbij wordt vooral gekeken naar veilige wandel- en fietsroutes.
  • De verkeersveiligheid (oversteekplaats bij het Kindcentrum en over de Van Dijkesingel) is een belangrijk onderwerp. Mensen willen een overzichtelijke situatie waar kinderen en langzaam verkeer veilig bij de school kunnen komen. Het kruispunt op de Burgemeester van Dijkesingel is daarom opnieuw bekeken en worden er veiligere oversteekplekken voor fietsers en voetgangers aangelegd in de buurt het Voorzieningencluster.
  • Mensen willen vooral plekken om elkaar te ontmoeten; bijvoorbeeld met sportactiviteiten, theater, spelletjesavonden of een ruimte om (kerkelijk) samen te komen. Ook willen mensen graag een bibliotheekpunt. Hier is in het ontwerp ruimte voor opgenomen. De entree van de sportzaal wordt gecombineerd met een ontmoetingsruimte voor de wijk met onder andere een bibliotheekpunt.
  • Mogelijkheden voor buitenspelen voor oudere kinderen; er moet ook iets voor oudere kinderen worden georganiseerd, zodat zij zich ook kunnen vermaken. Hiervoor biedt het ontwerp voldoende mogelijkheden met een buitensportveld en plekken om bij elkaar te komen.
  • Multifunctionele binnenruimtes; er is vooral behoefte aan plekken waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op allerlei manieren. Bijvoorbeeld met judo, sporten in teamverband, dansen, toneel en muziek. De sportzaal en de bijhorende dojo-dansruimte passen goed bij deze activiteiten. Bij mooi weer biedt de buitenruimte ook voldoende ruimte voor allerlei eigen sportinitiatieven, ontmoetingen en bijeenkomsten.

Wat is de planning?

Eind 2023 is het Technisch Ontwerp afgerond. In het voorjaar van 2024 start Slokker Bouwgroep met de bouw. Eind 2025 opent het Voorzieningencluster Westergouwe de deuren.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, dan kunt u dit bij het projectbureau Westergouwe doen, of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0182 of gemeente@gouda.nl.