Rioolvervanging Warmoezierskade

Een deel van de riolering van de gemeente Gouda ligt in grond dat niet van de gemeente is. Een voorbeeld hiervan is aan de achterkant van de woningen aan de Warmoezierskade en de Hovenierskade. Hier is ruim 85 jaar geleden door de gemeente een riool aangelegd in het achterpad van de woningen.

Waar is het?

Het gebied waar we de riool gaan opknappen ligt in het achterpad tussen de Hovenierskade en de Warmoezierskade, en tussen de Warmoezierskade en de R.K. begraafplaats. Dit kunt u ook op de afbeelding hieronder zien.

Op de afbeelding is te zien waar en wanneer de werkzaamheden aan het riool zijn.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het riool is niet goed meer, en moet gerepareerd of zelfs vervangen worden. Om dit te kunnen doen moet de gemeente bij het riool kunnen komen. Dit gaan we vooral via de achtertuinen van de bewoners doen. In andere situaties proberen wij het riool van binnenuit te repareren waardoor de overlast voor de bewoners minder is.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het riool aan de achterkant van de Warmoezierskade 21 tot en met 49 wordt door de gemeente vervangen. In de afbeelding is dit stuk oranje gekleurd. Tijdens deze werkzaamheden zijn ongeveer 6 parkeerplaatsen in de straat niet beschikbaar. Hier moeten we de materialen van de aannemer neerzetten. In de afbeelding zijn deze parkeerplaatsen bruin ingekleurd.

Voor de rest van het riool in de achterpaden bedenken we dit jaar nog hoe deze het beste gerepareerd of vervangen kunnen worden. In de afbeelding is dit stuk riool blauw gekleurd.

Hoe kan ik meedenken?

Warmoezierskade 21 t/m 49 (oranje deel): In april 2022 is een onderzoek uitgevoerd, en zijn er afspraken gemaakt met de bewoners. Deze bewoners krijgen in de week van 11 september, en een paar weken voordat de werkzaamheden beginnen een brief met de (laatste) informatie.

Warmoezierskade/ Hovenierskade (blauw deel): Uit ervaring weten wij dat bewoners vaak belangrijke informatie hebben over het hoofdriool zelf of de aansluiting van het riool aan hun woning. Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar deze informatie om uiteindelijk de best mogelijke reparatie manier van het riool te vinden. Meldingen kunt u doen via onze contactpersoon.

Wat is de planning?

Vanaf 18 september tot 1 januari onderzoekt het bedrijf GMB Leidingtechnieken de mogelijkheden voor rioolreparatie in de blauwe riool stukken.

Vanaf 28 oktober tot 1 december vervangt het bedrijf gebroeders Van Vliet Riooltechniek het oranje deel.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Heeft u een vraag of wilt u een melding doen? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0182, of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl. Dan komt u in contact met onze contactpersoon.