Rioolvervanging Korte Akkeren

Gemeente Gouda gaat het bestaande riool in de wijk vernieuwen. Hierbij streven we er naar om het hoofdriool te verplaatsen van de achterpaden naar de openbare weg. Als verplaatsen van het hoofdriool niet mogelijk is, blijft het riool liggen waar het nu ligt. Dan repareren we het riool waar dat nodig is.

Wat zijn de werkzaamheden?

Naast de werkzaamheden aan het riool, hogen we de straat op als dat nodig is. En we maken de straat weer netjes als we klaar zijn met het riool en ophogen. We maken nu hiervoor een plan hoe we alles gaan doen.

Waar is het?

Het projectgebied is ongeveer begrensd door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat.

Luchtfoto met daarop aangegeven in welke straten het riool vernieuwd wordt. Het gaat om het gebied dat ongeveer begrensd wordt door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat.

Wat is de laatste stand van zaken?

We hebben veel onderzocht en een 1e rioolplan voor het gebied gemaakt met een ontwerpbureau. Alle bewoners in het projectgebied kregen een brief en een boekje. Alle bewoners kunnen een vragenlijst invullen.

Let op: U kunt deze vragenlijst tot maandag 3 mei 2021 invullen.

Alle ideeën en wensen bekijken we goed. De uitkomst van de vragenlijst laten we aan u zien, onder andere via deze webpagina. We maken een plan en dat laten we u in het najaar zien.

In de vragenlijst kunt zich aanmelden voor een werkgroep. U kunt zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Vul dus de vragenlijst in.

Wat is de planning?

De gemeente gaat uit van onderstaande planning. Door de lange doorlooptijd kan deze planning nog veranderen.

2020 t/m 2021 – opstellen ontwerpen en technische voorbereiding;
2021 t/m 2022 – opstellen uitvoeringscontract(en) en aanbesteding werkzaamheden;
2023 t/m 2025 – uitvoering werkzaamheden.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.