Rioolvervanging Korte Akkeren

Gemeente Gouda gaat het bestaande riool in de wijk vernieuwen. Hierbij streven we er naar om het hoofdriool te verplaatsen van de achterpaden naar de openbare weg. Als verplaatsen van het hoofdriool niet mogelijk is, blijft het riool liggen waar het nu ligt. Dan repareren we het riool waar dat nodig is.

Wat zijn de werkzaamheden?

Naast de werkzaamheden aan het riool, hogen we de straat op als dat nodig is. En we maken de straat weer netjes als we klaar zijn met het riool en ophogen. We maken nu hiervoor een plan hoe we alles gaan doen.

Waar is het?

Het projectgebied is ongeveer begrensd door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat.

Luchtfoto met daarop aangegeven in welke straten het riool vernieuwd wordt. Het gaat om het gebied dat ongeveer begrensd wordt door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat.

Wat is de laatste stand van zaken?

Eind november hebben we inloopavonden gehad over de aangepaste/nieuwe ontwerpen van Korte Akkeren Oud. We hebben het 1e ontwerp gepresenteerd. Dit ontwerp is gebaseerd op de uitkomsten van de vragenlijst (2021), het gemeentelijk beleid en de wettelijke bepalingen. Met de nood- en hulpdiensten (brandweer) overleggen we nog verder over de bereikbaarheid.

Hieronder ziet u het ontwerp:

Op de afbeelding staat het ontwerp van Korte Akkeren Oud

Hieronder leest u wat de veranderingen zijn:

Rijrichting

De meeste straten worden eenrichtingsverkeer, behalve de Bosweg / Walvisstraat en Prins Hendrikstraat. Er komen snelheidsremmende maatregelen, zoals plateaus en drempels. We houden hierbij rekening met eventuele trillingen. De rijbaan wordt minimaal 3,5 meter breed.

Parkeren

Het totaal aantal parkeerplaatsen voor het totale projectgebied blijft ongeveer gelijk. Per straat zijn er wel verschuivingen. De ene straat krijgt minder parkeerplaatsen en de andere meer. Dit komt onder andere door de nieuwe eisen aan de afmetingen van parkeerplaatsen en de wegbreedte. Door eisen van nood- en hulpdiensten, de plaatsing van bomen en verlichting kan het zijn dat het aantal parkeerplaatsen nog verandert.

Overig

In de plannen staat de straatverlichting nog niet ingetekend. Ook de positie van de bomen is nog niet definitief. Er komen minimaal evenveel bomen terug als dat er gekapt worden. Bij het speelplek aan de Vorstmanstraat onderzoeken we de mogelijkheid om het speelplekje te combineren met een tijdelijke waterberging.

De gemeente kijkt nu waar de huisaansluitingen van het riool liggen. De huisaansluiting is de verbinding tussen het gemeentelijke riool en de woning. Zodra we weten waar de huisaansluitingen liggen, maken wij een nieuw rioolontwerp. De bewoners van het projectgebied ontvangen hierover begin 2023 een brief.

Naast de brief organiseren we begin 2023 een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we de buurtbewoners meer over de riolering en kunnen zij vragen stellen. Hierover ontvangen de bewoners van het projectgebied later meer informatie.

Eerder kreeg ieder adres een informatieboekje. Alle bewoners konden toen een enquête invullen. Er zijn werkgroepen bij elkaar gekomen. We kregen veel informatie. De belangrijkste punten (pdf) hebben we voor u samengevat. In de pdf staat:

 • Bewoners vinden groen (42%) én parkeren (41%) belangrijk. Bewoners willen in meerderheid meer groen én meer parkeerplaatsen.
 • Het onderhoud door de gemeente aan groen moet beter. Mensen ergeren zich aan afval en poep op straat en in groen.
 • Bedrijfsbusjes en bezoekers aan de binnenstad zorgen voor parkeerkrapte vinden bewoners. Gemiddeld zijn er 1,1 auto’s per huisadres.
 • Ideeën van mensen voor meer groen zijn: geveltuinen, plantenbakken en beplanting om lantaarnpalen. Ook kreeg de gemeente plaatsen aangewezen om groen te maken.
 • Ideeën van mensen voor parkeren zijn: een parkeerplaats met beveiliging voor bedrijfsbusjes, afspraken maken met Croda, parkeervergunningen en betaald parkeren.
 • Korte Akkeren Oud krijgt een rapportcijfer van 4,6 gemiddeld.
 • De 4 plekken om heel anders in te richten scoren ook laag: Schopschijf 4,4, Tegelplateau Bockenbergstraat 3,5, parkeerplaats Herenstraat 5,4, Scheltemastraat 3,6. Mensen gaven goede ideeën voor deze plekken.

Wat is de planning?

De gemeente gaat uit van onderstaande planning. Door de lange doorlooptijd kan deze planning nog veranderen.

 • tot en met 2022 – opstellen ontwerpen en technische voorbereiding; opstellen uitvoeringscontract(en) en aanbesteding werkzaamheden;
 • 2023 tot en met 2025 – uitvoering werkzaamheden.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

De gemeente Gouda brengt een digitale nieuwsbrief uit over het project. U kunt zich voor de digitale nieuwsbrief aanmelden via de knop ‘Meld u aan’ onderaan deze pagina.

 • Blijf op de hoogte van project Korte Akkeren

  Informatie over het project in uw digitale brievenbus? Meld u aan voor de nieuwsbrief!