Rioolvervanging Korte Akkeren

Gemeente Gouda gaat het bestaande riool in de wijk vernieuwen. Hierbij streven we er naar om het hoofdriool te verplaatsen van de achterpaden naar de openbare weg. Als verplaatsen van het hoofdriool niet mogelijk is, blijft het riool liggen waar het nu ligt. Dan repareren we het riool waar dat nodig is.

Wat zijn de werkzaamheden?

Naast de werkzaamheden aan het riool, hogen we de straat op als dat nodig is. En we maken de straat weer netjes als we klaar zijn met het riool en ophogen. We maken nu hiervoor een plan hoe we alles gaan doen.

Waar is het?

Het projectgebied is ongeveer begrensd door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat.

Luchtfoto met daarop aangegeven in welke straten het riool vernieuwd wordt. Het gaat om het gebied dat ongeveer begrensd wordt door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat.

Wat is de laatste stand van zaken?

We hebben veel onderzocht en een 1e rioolplan voor het gebied gemaakt met een ontwerpbureau. Alle bewoners in het projectgebied kregen een brief en een boekje. Alle bewoners konden tot 3 mei een vragenlijst invullen.

Alle ideeën en wensen bekijken we goed. We hebben erg veel informatie gekregen van 181 mensen die de vragenlijst invulden. De belangrijkste punten (pdf) hebben we voor u samengevat.

In de pdf staat:

 • Bewoners vinden groen (42%) én parkeren (41%) belangrijk. Bewoners willen in meerderheid meer groen én meer parkeerplaatsen.
 • Het onderhoud door de gemeente aan groen moet beter. Mensen ergeren zich aan afval en poep op straat en in groen.
 • Bedrijfsbusjes en bezoekers aan de binnenstad zorgen voor parkeerkrapte vinden bewoners. Gemiddeld zijn er 1,1 auto’s per huisadres.
 • Ideeën van mensen voor meer groen zijn: geveltuinen, plantenbakken en beplanting om lantaarnpalen. Ook kreeg de gemeente plaatsen aangewezen om groen te maken.
 • Ideeën van mensen voor parkeren zijn: een parkeerplaats met beveiliging voor bedrijfsbusjes, afspraken maken met Croda, parkeervergunningen en betaald parkeren.
 • Korte Akkeren Oud krijgt een rapportcijfer van 4,6 gemiddeld.
 • De 4 plekken om heel anders in te richten scoren ook laag: Schopschijf 4,4, Tegelplateau Bockenbergstraat 3,5, parkeerplaats Herenstraat 5,4, Scheltemastraat 3,6. Mensen gaven goede ideeën voor deze plekken.

Er is een (geanonimiseerd) rapport van de vragenlijst als u meer wilt weten. Dit kunt u aanvragen door ons te bellen op 14 0182 of door een mail te sturen naar gemeente@gouda.nl.

Er zijn 5 werkgroepen gemaakt met mensen die daaraan willen meedoen. De werkgroepen hebben ieder een deel van het projectgebied om over te praten. De gebieden donkerblauw en paars (zie de kaart in het informatieboekje) zijn 1 werkgroep.

De eerste werkgroep kwam donderdagavond 1 juli 2021 bijeen. Zij praatte over de Herenstraat/ Veerstraat en de parkeerplaats aan de oneven kant in het noordelijk deel.

Bij de uitwerking van alle informatie die we vanuit de bewoners kregen, lopen we tegen een aantal problemen aan. De eisen en wensen van gemeente en bewoners verschillen nogal. Daarom kost het meer tijd om een nieuw ontwerp te maken. Daarom kunnen we de werkgroepen niet bij elkaar laten komen en het ontwerp presenteren aan de wijk.

Wilt u op de hoogte blijven van het project, schrijft u zich dan in voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan via de knop onderaan deze pagina.

Wat is de planning?

De gemeente gaat uit van onderstaande planning. Door de lange doorlooptijd kan deze planning nog veranderen.

 • 2020 t/m 2022 – opstellen ontwerpen en technische voorbereiding; opstellen uitvoeringscontract(en) en aanbesteding werkzaamheden;
 • 2023 t/m 2025 – uitvoering werkzaamheden.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

De gemeente Gouda brengt een digitale nieuwsbrief uit over het project. U kunt zich voor de digitale nieuwsbrief aanmelden via de knop onderaan deze pagina.

 • Blijf op de hoogte van project Korte Akkeren

  Informatie over het project in uw digitale brievenbus? Meld u aan voor de nieuwsbrief!