Rioolvervanging Korte Akkeren

Gemeente Gouda gaat het bestaande riool in de wijk vernieuwen. Hierbij streven we er naar om het hoofdriool te verplaatsen van de achterpaden naar de openbare weg. Als verplaatsen van het hoofdriool niet mogelijk is, blijft het riool liggen waar het nu ligt. Dan repareren we het riool waar dat nodig is.

Wat zijn de werkzaamheden?

Naast de werkzaamheden aan het riool, hogen we de straat op als dat nodig is. En we maken de straat weer netjes als we klaar zijn met het riool en ophogen. We maken nu hiervoor een plan hoe we alles gaan doen.

Waar is het?

Het projectgebied is ongeveer begrensd door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat.

Luchtfoto met daarop aangegeven in welke straten het riool vernieuwd wordt. Het gaat om het gebied dat ongeveer begrensd wordt door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente kijkt nu waar de huisaansluitingen van het riool liggen. De huisaansluiting is de verbinding tussen het gemeentelijke riool en de woning. Zodra we weten waar de huisaansluitingen liggen, maken wij een nieuw rioolontwerp. De bewoners van het projectgebied ontvangen hierover in het najaar een brief.

Naast de brief organiseren we in het najaar van 2022 een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we de buurtbewoners meer over de riolering en kunnen zij vragen stellen. Hierover ontvangen de bewoners van het projectgebied later meer informatie.

Eerder kreeg ieder adres een informatieboekje. Alle bewoners konden toen een enquête invullen. Er zijn werkgroepen bij elkaar gekomen. We kregen veel informatie. De belangrijkste punten (pdf) hebben we voor u samengevat. In de pdf staat:

 • Bewoners vinden groen (42%) én parkeren (41%) belangrijk. Bewoners willen in meerderheid meer groen én meer parkeerplaatsen.
 • Het onderhoud door de gemeente aan groen moet beter. Mensen ergeren zich aan afval en poep op straat en in groen.
 • Bedrijfsbusjes en bezoekers aan de binnenstad zorgen voor parkeerkrapte vinden bewoners. Gemiddeld zijn er 1,1 auto’s per huisadres.
 • Ideeën van mensen voor meer groen zijn: geveltuinen, plantenbakken en beplanting om lantaarnpalen. Ook kreeg de gemeente plaatsen aangewezen om groen te maken.
 • Ideeën van mensen voor parkeren zijn: een parkeerplaats met beveiliging voor bedrijfsbusjes, afspraken maken met Croda, parkeervergunningen en betaald parkeren.
 • Korte Akkeren Oud krijgt een rapportcijfer van 4,6 gemiddeld.
 • De 4 plekken om heel anders in te richten scoren ook laag: Schopschijf 4,4, Tegelplateau Bockenbergstraat 3,5, parkeerplaats Herenstraat 5,4, Scheltemastraat 3,6. Mensen gaven goede ideeën voor deze plekken.

Wat is de planning?

De gemeente gaat uit van onderstaande planning. Door de lange doorlooptijd kan deze planning nog veranderen.

 • tot en met 2022 – opstellen ontwerpen en technische voorbereiding; opstellen uitvoeringscontract(en) en aanbesteding werkzaamheden;
 • 2023 tot en met 2025 – uitvoering werkzaamheden.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

De gemeente Gouda brengt een digitale nieuwsbrief uit over het project. U kunt zich voor de digitale nieuwsbrief aanmelden via de knop ‘Meld u aan’ onderaan deze pagina.

 • Blijf op de hoogte van project Korte Akkeren

  Informatie over het project in uw digitale brievenbus? Meld u aan voor de nieuwsbrief!