Rioolvervanging Korte Akkeren

Gemeente Gouda gaat het bestaande riool in de wijk vernieuwen. Hierbij streven we er naar om het hoofdriool te verplaatsen van de achterpaden naar de openbare weg. Door het riool te vernieuwen voldoet het stelsel weer aan de laatste normen zodat er geen water blijft liggen op straat.

Wat zijn de werkzaamheden?

Naast de werkzaamheden aan het riool, gaan we de straten ook herinrichten. Dit doen we zodat we weer voldoen aan onze standaarden en richtlijnen. Denk daarbij aan het ophogen van de straten en inrichten met nieuwe verharding (behalve de gebakken klinkers).

Waar is het?

Het projectgebied is ongeveer begrensd door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat.

Luchtfoto met daarop aangegeven in welke straten het riool vernieuwd wordt. Het gaat om het gebied dat ongeveer begrensd wordt door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte van de wijk Korte Akkeren Oud. In dit ontwerp is rekening gehouden met de uitkomsten van de vragenlijst (2021), bijeenkomsten met werkgroepen, het gemeentelijk beleid, hulpdiensten en de wettelijke regels. In november 2022 is dit gepresenteerd aan de bewoners van de wijk. De opmerkingen die daar gemaakt zijn, hebben we gebruikt om het ontwerp te verbeteren. Niet alle opmerkingen konden verwerkt worden. Daarvoor liepen de wensen teveel uiteen.

Op de afbeelding staat het ontwerp van Korte Akkeren Oud

Hieronder leest u wat de veranderingen zijn in vergelijking met het vorige ontwerp:

Rijrichting

De meeste straten worden eenrichtingsverkeer, behalve de Bosweg / Walvisstraat en Prins Hendrikstraat. Door drempels en plateaus op kruispunten aan te brengen gaat het verkeer langzamer rijden.

Parkeren

Het totaal aantal parkeerplaatsen voor het totale projectgebied blijft ongeveer gelijk. Per straat zijn er wel verschuivingen. De ene straat krijgt minder parkeerplaatsen en de andere meer. Dit komt onder andere door de nieuwe eisen aan de afmetingen van parkeerplaatsen en de wegbreedte. Auto´s zijn de laatste jaren steeds breder geworden. Door eisen van nood- en hulpdiensten en de plaatsing van bomen en verlichting, kan het zijn dat het aantal parkeerplaatsen nog verminderd.

Overig

In de plannen staat de straatverlichting nog niet ingetekend. We proberen de straatverlichting zo te plaatsen dat er zo min mogelijk donkere plekken zijn. Ook de plek van de bomen is nog niet definitief. Er komen minimaal evenveel bomen terug als dat er verwijderd worden. Bij de speelplek aan de Vorstmanstraat onderzoeken we de mogelijkheid om het speelplekje te combineren met een tijdelijke waterberging.

In het 1e half jaar van 2024 ontvangen de bewoners van de wijk een uitnodiging om de definitieve plannen te bekijken.

Informatie over uw rioolaansluiting

Omdat de aansluiting op het riool op sommige locaties verschuift, is het soms nodig om onder woningen werkzaamheden uit te voeren. Bewoners van de wijk ontvangen hier begin 2024 informatie over. Het is een lastige situatie met soms maatwerk per adres en veel informatie. Daarom nodigen we bewoners uit voor een persoonlijk gesprek als ze dit willen.

Wat is de planning?

De gemeente is bezig met het maken van een nieuwe planning. Als deze klaar is, zetten we op de website wanneer we verwachten dat de uitvoering plaatsvindt.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

De gemeente Gouda brengt een digitale nieuwsbrief uit over het project. U kunt zich voor de digitale nieuwsbrief aanmelden via de knop ‘Meld u aan’ onderaan deze pagina.

  • Blijf op de hoogte van project Korte Akkeren

    Informatie over het project in uw digitale brievenbus? Meld u aan voor de nieuwsbrief!