Rioolvervanging Korte Akkeren

Inleiding

Gemeente Gouda gaat het bestaande riool in de wijk vernieuwen. Hierbij streven we er naar om het hoofdriool te verplaatsen van de achterpaden naar de openbare weg. Wanneer verplaatsen van het hoofdriool niet mogelijk is, blijft het riool op de huidige plaats liggen en wordt het waar nodig hersteld.

Wat zijn de werkzaamheden?

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan het riool wordt de straat waar nodig opgehoogd en opnieuw ingericht. De komende tijd onderzoeken we het gebied om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden waar precies gaan plaatsvinden.

Waar is het?

Het projectgebied is ongeveer begrensd door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat.

Luchtfoto met daarop aangegeven in welke straten het riool vernieuwd wordt. Het gaat om het gebied dat ongeveer begrensd wordt door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat.

Wat is de laatste stand van zaken?

Afgelopen periode zijn verschillende onderzoeken in het gebied gedaan. Met deze informatie is een eerste rioolplan voor het gebied gemaakt. Binnenkort starten we met het kiezen van een ontwerpbureau. Bewoners ontvangen hier via een brief meer informatie over.

Wat is de planning?

De gemeente gaat uit van onderstaande planning. Door de lange doorlooptijd kan deze planning nog veranderen.

2020 t/m 2021 – opstellen ontwerpen en technische voorbereiding;
2021 t/m 2022 – opstellen uitvoeringscontract(en) en aanbesteding werkzaamheden;
2023 t/m 2025 – uitvoering werkzaamheden.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.