Rioolvervanging Kort Haarlem Zuid

In de afgelopen jaren is de riolering en de openbare ruimte in het noordelijke deel van Kort Haarlem gerenoveerd en vernieuwd. Nu is het zuidelijke deel aan beurt.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn in het zuidelijke deel van de wijk Kort Haarlem.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente repareert of vervangt de riolering, legt een regenwaterriool aan, hoogt waar nodig de straat op en richt de openbare ruimte opnieuw in.

De werkzaamheden geven waarschijnlijk overlast voor de omgeving. We doen ons uiterste best om dit zo weinig mogelijk te laten zijn. Het werk gebeurt in delen. Hierdoor beperken we de overlast en blijft de bereikbaarheid zo goed mogelijk. Op welke manier we de werkzaamheden gaan indelen, is nog niet bekend. Dit gaat de aannemer op een later moment bepalen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Uitbreiding projectgebied

Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden is het projectgebied uitgebreid met 4 straten. Dit zijn de F.W. Reitzstraat, het deel van de IJssellaan ten zuiden van de Burgermeester Martensingel, de Bothastraat en de Burgemeester Martenssingel vanaf nummer 15 tot en met 59 (oneven nummers). We willen graag de wijk als geheel meer toekomstbestendig maken. Daarom leggen we ook in deze straten een beter werkend regenwaterriool aan en brengen we de straathoogte en -inrichting naar het gewenste niveau.

Funderingen

In juni 2019 hebben we alle woningeigenaren binnen het oorspronkelijke projectgebied Kort Haarlem van het belang van een goede fundering van de woning laten weten. De woningeigenaren kregen hierbij de mogelijkheid om onderzoek te doen en indien nodig maatregelen te treffen voordat wij starten met de werkzaamheden. Wij hebben tot nu toe geen berichten van woningeigenaren ontvangen dat de fundering niet in een goede staat verkeert. Daarom gaan wij ervan uit dat er geen funderingswerkzaamheden gepland staan en kunnen we de uitvoering van het project definitief inplannen.

Funderingen uitbreidingsstraten

Inmiddels hebben we de woningeigenaren uit de 4 uitbreidingsstraten ook het belang van een goede fundering laten weten. Eventueel funderingsherstel binnen deze straten passen we in de planning van de werkzaamheden in.

Hoe kan ik meedenken?

Er zijn 2 bijeenkomsten geweest in de wijk.

Tijdens de 1e bijeenkomst hebben we vooral gevraagd wat er leeft in de wijk. We hadden nog geen ontwerp om te laten zien, maar we wilden vooral de problemen en de goede punten van de straten weten. Wordt er te hard gereden? Is er overlast van vuildumpingen? Zijn de stoepen breed genoeg? Is de straat voldoende groen?

Alle opmerkingen die gingen over de inrichting van de wijk hebben we meegenomen in het ontwerp. Dit voorlopige ontwerp hebben tijdens een 2e bijeenkomst aan de wijk laten zien tijdens een inloopbijeenkomst. De opmerkingen uit deze bijeenkomst nemen we mee in het definitieve ontwerp. De ontwerpen staan op de afbeeldingen. Voor de IJssellaan en Dijkstraat is een apart ontwerp gemaakt. Daarom staan deze straten in een aparte tekening.

Ontwerp herinrichting Kort Haarlem

Bekijk voor een volledig beeld het hele ontwerp van de herinrichting Kort Haarlem.

Kaartje met daarop een tekening van het nieuwe ontwerp voor de IJssellaan en de Dijkstraat met onder andere bomen en verkeersdrempels.
Deel van het ontwerp herinrichting IJssellaan en Dijkstraat

Bekijk voor een volledig beeld het hele ontwerp van de IJssellaan en Dijkstraat.

Wat is de planning?

Het project zit in de aanbestedingsfase. We zoeken een aannemer die het werk gaat uitvoeren. We kiezen de aannemer op basis van prijs en kwaliteit. In augustus 2021 weten we welke aannemer het werk gaat doen. Tegen die tijd laten wij u dat weten. Afhankelijk van de coronamaatregelen organiseren we een informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst leggen wij uit welke werkzaamheden wanneer worden uitgevoerd en op welke manier we overlast voor de buurt zo klein mogelijk maken. De uitvoering van de werkzaamheden begint in september 2021.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.