Rioolvervanging Kort Haarlem Zuid

De gemeente Gouda is januari 2022 begonnen met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting in Kort Haarlem Zuid.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn in het zuidelijke deel van de wijk Kort Haarlem.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente repareert of vervangt de riolering, legt een regenwaterriool aan, hoogt de straat op en richt de openbare ruimte opnieuw in.

Aandachtspunten tijdens de werkzaamheden

In Kort Haarlem zijn veel woningen op houtenpalen gebouwd. Hierdoor moeten we slim zijn met het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand, om het riool aan te leggen. Daarnaast zijn er een aantal straten vrij smal en willen veel mensen er parkeren. Ook vinden bewoners dat het verkeer in de wijk regelmatig zorgt voor gevaarlijke situaties. Uit onderzoek kwam naar voren dat veel bomen in de wijk niet goed tegen de rioolvervanging, ophoging en herinrichting kunnen. Daardoor moeten er vrij veel bomen gekapt worden. Dit betekent niet dat er minder groen komt. De groenbermen worden groter en er komen meer nieuwe bomen. Daarbij houden wij rekening met de juiste ondergrondse zorg om de bomen zo goed mogelijk te laten groeien.

Voorzorgsmaatregelen

Vanwege de gebouwen in de buurt van de werkzaamheden nemen we de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • Vooropname:
    Ondanks alle maatregelen kunnen we nooit 100 procent garanderen dat er geen schade optreed. Hiervoor worden van alle woningen in de buurt van het project bouwkundige vooropnames gemaakt. De vooropname komt in een rapport waarmee u als bewoner eenvoudig kunt laten zien dat er tijdens de werkzaamheden schade is veroorzaakt.
  • Plaatsen trilling meters:
    Om te zien of de voorzorgsmaatregelen effectief zijn plaatsen wij bij iedere fase een trilling meter op het meest kwetsbare gebouw. De resultaten worden gemonitord en als we over de maximale waarden heen gaan stoppen we de werkzaamheden direct.
  • Plaatsen peilbuizen:
    Om te zien of de aannemer zich aan de gestelde eisen houdt, om schade aan de funderingen tegen te gaan, als gevolg van het opdrogen van het funderingshout, plaatsen wij bij iedere fase peilbuizen. Ook deze resultaten worden gemonitord waarbij we direct stoppen wanneer de grondwaterstand onder de minimale hoogte komt.

Op basis van onze eisen treft de aannemer zelf ook voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen zijn onder andere het aangepaste voertuigen gebruiken en stapvoets rijden om trillingen te beperken. Ook zorgt de aannemer dat de grondwaterstand op het juiste niveau blijft.

Hinder tijdens de werkzaamheden

Het is onmogelijk om de werkzaamheden uit te voeren zonder dat het hinderlijk is voor de bewoners. Natuurlijk doen wij er alles aan om deze hinder zoveel klein mogelijk te houden. Zo is het werk opgedeeld in verschillende fases waarbij de woningen goed bereikbaar blijven. Ook zijn er extra parkeerplekken gemaakt in de buurt, zo blijft het aantal plekken hetzelfde. 

Wat is de laatste stand van zaken?

De uitvoering is in volle gang. Inmiddels is het resultaat van de 1e fases te zien. Er is wel vertraging ontstaan waardoor de werkzaamheden langer duren dan we eerder hadden gemeld. Het lijkt erop dat het hele project in het voorjaar van 2024 klaar is. Voor de meest recente situatie verwijzen wij u naar de omgevingsapp van de aannemer.

Hoe kan ik meedenken?

De toekomstige inrichting kunt u op onderstaande afbeelding zien.

Ontwerp herinrichting Kort Haarlem

Bekijk voor een volledig beeld het hele ontwerp van de herinrichting Kort Haarlem.

Kaartje met daarop een tekening van het nieuwe ontwerp voor de IJssellaan en de Dijkstraat met onder andere bomen en verkeersdrempels.
Deel van het ontwerp herinrichting IJssellaan en Dijkstraat

Bekijk voor een volledig beeld het hele ontwerp van de IJssellaan en Dijkstraat.

Wat is de planning?

We zijn druk bezig met de uitvoering van de werkzaamheden. Het resultaat van de 1e fase is te zien. We hebben wel te maken met wat vertraging, waardoor de werkzaamheden langer duren dan we eerder hebben gemeld. We verwachten dat het project rond juli of augustus 2024 klaar is. In de omgevingsapp van de aannemer houden we u op de hoogte.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

Tijdens het project is het ook mogelijk om vragen te stellen via de projectapp ‘Kort Haarlem’. Deze kunt u op uw telefoon installeren. Via de app heeft u altijd toegang tot alle informatie over het project en stelt u eenvoudig een vraag.

Ook organiseert de aannemer iedere week een inloopspreekuur op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U bent dan van harte welkom in onze bouwkeet om uw vragen te stellen. Zodra het inloopspreekuur start, laten wij u dit weten via de projectapp ‘Kort Haarlem’. De locatie van onze keet is op de Burgermeester Martenssingel, ter hoogte van nummer 147.