Opknappen walmuur Vroesentuin

De walmuur langs het Willem Vroesenplein is er slecht aan toe. In het verleden is het vaker opnieuw hersteld. Er zijn op dit moment op meerdere plekken opnieuw schades gezien. De gemeente gaat de walmuur opknappen.

Waar is het?

De walmuur ligt tussen de Molenwerfbrug en de Collatiebrug in de binnenstad van Gouda. De walmuur is onderdeel van de Willem Vroesentuin , naast de Sint Janskerk.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheden om de walmuur te herstellen. De beste oplossing wordt gekozen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de kosten, archeologische uitvoerbaarheid en het behoud van de cultuurhistorische waarde.

Wat is de laatste stand van zaken?

De wortels van bomen komen door de walmuur heen, en onder andere daardoor is de walmuur in slechte staat. Om er voor te zorgen dat er na het opknappen van de walmuur niet opnieuw schade ontstaat, kappen we eerst 5 bomen. Daarna planten we weer nieuwe bomen verder weg van de walmuur. Ook zijn er onderzoeken gedaan naar de cultuurhistorie, archeologie en constructieve eigenschappen van de walmuur. Deze onderzoeken worden op dit moment samengevat naar een Programma van Eisen en een werkomschrijving. In 2024 gaat de gemeente een gecertificeerde aannemer kiezen om het werk uit te voeren.

Hoe kan ik meedenken?

Het opknappen van de walmuur is een technisch project van de gemeente en wordt begeleid door gespecialiseerde ontwerpbureau’s. Wanneer er een ontwerp is bedacht voor het terugplaatsen van het groen, krijgt u daar meer informatie over. U kunt dan daarover uw meningen en wensen insturen.

Wat is de planning?

De bomen worden in het 3e kwartaal van 2024 gekapt. De uitvoering voor het opknappen van de walmuur begint in 2025.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of opmerkingen over dit project, neemt u dan contact op met de gemeente via 14 0182 of per e-mail via gemeente@gouda.nl.