Opknappen walmuur Jeruzalemstraat

De walmuur langs de Jeruzalemstraat is zwak geworden. De muur voldoet niet meer aan de regels van de gemeente. Daarom gaat de gemeente de walmuur sterker maken of vervangen.

Waar is het?

De walmuur ligt tussen de Collatiebrug en de Bostelbrug in de binnenstad van Gouda. De rode lijn op de tekening laat zien waar de walmuur is.

De locatie van de walmuur aan de Jeruzalemstraat

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de walmuur sterker te maken of te vervangen. Hierbij kijkt de gemeente naar bijvoorbeeld wat het kost, de gevolgen voor de kabels en leidingen die er in de grond liggen en of er overlast is voor de omgeving.

Wat is de laatste stand van zaken?

Om te zorgen dat de straat veilig blijft voor alle gebruikers, nam de gemeente een 1e maatregel. De gemeente heeft een groenstrook gemaakt langs de walmuur. De groenstrook langs de walmuur zorgt ervoor dat fietsers, voetgangers en voertuigen op afstand blijven van de walmuur.

De gemeente blijft op de situatie letten. Daarom zijn op de (winkel)panden in de Jeruzalemstraat en op de walmuren meetbouten geplaatst voor onderzoek. Met de meetbouten kan de gemeente zien of de walmuren bewegen. Het bedrijf Crux voert het onderzoek uit.

In maart 2023 voert de gemeente archeologisch onderzoek uit. Dit onderzoek is nodig om te kijken welke invloed de werkzaamheden hebben op archeologie. De gemeente kan er dan voor zorgen dat de archeologische waarden zoveel mogelijk beschermd blijven.

Hoe kan ik meedenken?

Het is een technisch project van de gemeente. Als er een ontwerp ligt voor de versterking of vervanging van de walmuur, informeren wij u daarover. Houd daarvoor deze pagina in de gaten.

Wat is de planning?

De walmuur wordt vervangen in 2024. We proberen te beginnen in het begin van 2024. Het werk duurt ongeveer 5 maanden. Dit jaar bereidt de gemeente het werk voor door een plan te maken.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of opmerkingen over dit project, neemt u dan contact op met de gemeente via 14 0182 of per e-mail via gemeente@gouda.nl.