Opknappen Kleiwegbrug en St. Remeijnsbrug

De Kleiwegbrug en de St. Remeijnsbrug krijgen een nieuwe elektrische installatie. De Kleiwegbrug is eerder opgeknapt met onder andere een nieuw wegdek. De elektrische installaties worden vervangen omdat ze te oud zijn. Het vervangen gebeurt in de 2e helft van 2023.

Waar is het?

De Kleiwegbrug ligt tussen het Kleiwegplein en de binnenstad. De St. Remeijnsbrug ligt tussen de Lage Gouwe en het Pottersplein.

Wat zijn de werkzaamheden?

De elektrische installaties om de bruggen te bedienen zijn oud. De gemeente gaat ze vervangen.

Wat is de laatste stand van zaken?

De vervanging van de elektrische installaties zou voor de start van het vaarseizoen 2023 gebeuren. Helaas lukt dit niet omdat er problemen waren met de levering van sommige materialen. Daarom stellen we de werkzaamheden aan de Kleiwegbrug en de St. Remeijnsbrug uit tot na het vaarseizoen.

Uitstellen is nodig omdat de bruggen niet bediend kunnen worden tijdens het opknappen. Dat betekent dat boten de vaarroutes niet kunnen gebruiken. Dat wil de gemeente niet.

Het uitstellen van het werk kan er voor zorgen dat er in de oude installaties storingen kunnen ontstaan. De gemeente probeert dit zo veel mogelijk tegen te gaan.

Hoe kan ik meedenken?

De gemeente voert het werk uit en informeert u via deze pagina over de werkzaamheden. Voordat het werk begint, plaatst de gemeente borden over de afsluiting en omleidingsroutes.

Wat is de planning?

Het werk begint na het vaarseizoen in de tweede helft van 2023. Wanneer precies is nog niet bekend.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Neem contact op met 14 0182 of per e-mail gemeente@gouda.nl als u vragen of opmerkingen hebt over dit project.