Ophoging park Atlantis

Park Atlantis is erg verzakt. Daardoor kunnen we sommige delen van het park niet goed onderhouden. Doordat het laag ligt, staat er vaak water in delen van het park. Daar kunnen we niet komen met onderhoudsmaterialen. Ook gaat het niet goed met bomen en planten, doordat zij regelmatig met de wortels in het water staan. De gemeente gaat delen van het park ophogen en verbeteren.

Waar is het?

Atlantispark grenst aan de Dreef, Büchnerweg en Bleulandweg. Het deel van het park met de heuvel, het hondenlosloopgebied en het sportveldje is geen onderdeel van het project.

Wat zijn de werkzaamheden?

We gaan de groenvakken anders inrichten. Oude planten en bomen vervangen we door beplanting die tegen een natte ondergrond kan. Sommige delen van het park hogen we op, zodat onderhoudsmateriaal geen problemen krijgt. Er komen natuurvriendelijke oevers en nieuwe bomen en heesters. Het gaat om soorten die de biodiversiteit in stand houden of waar mogelijk vergroten.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het project is nu in voorbereiding. Deze fase duurt tot en met juni 2024. We hebben het voorlopige ontwerp besproken tijdens de bewonersavond. Het adviesbureau werkt aan het definitieve ontwerp.

U ziet het voorlopige ontwerp van park Atlantis op de afbeelding hieronder.

Hoe kan ik meedenken?

Op de bewonersavond van 17 januari 2023 hebben we het voorlopige ontwerp gepresenteerd. Hierbij konden bewoners zaken onder de aandacht brengen en vragen stellen. Het ontwerpbureau gaat met de bijdragen aan de slag om het definitieve ontwerp te maken.

Wat is de planning?

De voorbereiding en aanbesteding duurt tot en met juni 2024. De uitvoering van de werkzaamheden is in de 2e helft van 2024. In 2024 moet het project klaar zijn.

Waar kan ik vragen stellen over het project?

Als u vragen heeft over het project, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook mailen naar gemeente@gouda.nl