Ophoging Voorwillenseweg

De Voorwillenseweg tussen de Marathonbrug en de Bernadottelaan ligt op dit moment te laag. De weg ligt nu ongeveer 20 centimeter boven het slootwater. Als we niets doen, komt het water uiteindelijk op straat te staan. Om water op de weg te voorkomen, hogen we de weg gemiddeld met 25 centimeter op. Door de weg op te hogen, verwachten we dat de weg weer 30 jaar vooruit kan.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn aan Voorwillenseweg tussen de Marathonbrug en de Bernadottelaan.

Kaartje met de plattegrond van de Voorwillenseweg. Hierop staat het deel van de weg dat opgehoogd wordt gekleurd aangegeven. Het gaat om het stuk tussen de Marathonbrug en de Bernadottelaan.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente gaat de Voorwillenseweg tussen de Marathonbrug en de Bernadottelaan ophogen. Naast het ophogen van de weg, kijkt de gemeente ook of er verbeteringen mogelijk zijn voor de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. Ook kijken we naar de knotwilgen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Er is een definitief ontwerp. Het kenmerk van de Voorwillenseweg blijft daarin bewaard. Dit doen we bijvoorbeeld door geen verkeersborden te plaatsen op de passeerstroken en de passeerstroken aan te leggen op plekken waar nu de berm kapot wordt gereden. Daarnaast blijven bomen zoveel mogelijk op hun plek staan. Een paar bomen worden vervangen en verplaatst.

Ook hebben we een nieuw verkeersbordenplan gemaakt. Dit betekent minder verkeersborden, waardoor de boodschap duidelijker is. Hierdoor wordt het makkelijker om te beoordelen of weggebruikers zich aan de verkeersregels houden.

Bekijk het definitieve ontwerp en het verkeersbordenplan.

Wat is de planning?

Het ophogen van de weg vraagt veel voorbereiding. We verwachten in april 2021 te starten met de uitvoering van het werk. Dat zal duren tot en met augustus 2021. Op dit moment zijn wij in gesprek met nutsbedrijven (zoals Stedin, Oasen) om mogelijke werkzaamheden van hen te combineren met ons werk.

Hoe kan ik meedenken?

We hebben de inwoners aan de Voorwillenseweg, een aantal belangengroepen en omwonenden gevraagd om een enquête in te vullen en zo mee te denken over het ontwerp. In een brief en folder staan de keuzemogelijkheden voor verbeteringen aan de Voorwillenseweg.

Veel inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Dit leverde belangrijke informatie op. U kunt de uitslag lezen in het rapport Participatie Voorwillenseweg.

Om de uitkomsten van de enquête beter te kunnen verklaren, heeft de projectgroep een aantal digitale ontmoetingen via Zoom georganiseerd. Bekijk de antwoorden op de open vragen uit de enquête.

De informatie uit de enquête en de ontmoetingen zijn voor zover mogelijk verwerkt in het ontwerp.

Met al deze maatregelen denken gemeente en ingenieursbureau IV Infra een definitief ontwerp te hebben waar de Voorwillenseweg beter van wordt én waarin uw inbreng is terug te zien.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.