Ophoging Voorwillenseweg

De Voorwillenseweg tussen de Marathonbrug en de Bernadottelaan ligt op dit moment te laag. De weg ligt nu ongeveer 20 centimeter boven het slootwater. Als we niets doen, komt het water uiteindelijk op straat te staan. Om water op de weg te voorkomen, hogen we de weg gemiddeld met 25 centimeter op. Door de weg op te hogen, verwachten we dat de weg weer 30 jaar vooruit kan.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn aan Voorwillenseweg tussen de Marathonbrug en de Bernadottelaan.

Kaartje met de plattegrond van de Voorwillenseweg. Hierop staat het deel van de weg dat opgehoogd wordt gekleurd aangegeven. Het gaat om het stuk tussen de Marathonbrug en de Bernadottelaan.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente gaat de Voorwillenseweg tussen de Marathonbrug en de Bernadottelaan ophogen. Naast het ophogen van de weg, kijkt de gemeente ook of er verbeteringen mogelijk zijn voor de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. Ook kijken we naar de knotwilgen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Momenteel wordt dit project uitgevoerd. Samen met onze aannemer Mourik Infra B.V. zorgen wij ervoor dat de uitvoering volgens planning en op een veilige manier verloopt.

Bekijk het definitieve ontwerp en het verkeersbordenplan.

Wat is de planning?

De uitvoering is gestart op 5 mei 2021 en duurt volgens planning tot eind juli 2021.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.