Ophoging Middenmolenlaan

De Middenmolenlaan is tussen nummer 169 en 274 verzakt door de slechte bodem. Daardoor is er bij heftige regenval wateroverlast. Hierdoor voldoet het wegvak niet meer aan de eisen van de gemeente. Daarom hoogt de gemeente het wegvak op.

Als de gemeente een straat ophoogt, kijken we altijd of we de inrichting van de straat kunnen verbeteren. In het Verkeerscirculatieplan (VCP) van 2021 is besloten dat de Middenmolenlaan een weg wordt met als maximale snelheid 30 kilometer per uur. Hier passen we de rest van de straat op aan.

Waar is het?

Het projectgebied loopt van Middenmolenlaan nummer 169 tot en met 274. Dit is van de kruising met de Poldermolendreef tot de kruising met de Voorwillenseweg. Onderstaande afbeelding laat het projectgebied zien:  

Kaartje van de Middenmolenlaan. De Middenmolenlaan is tot de kruisingen met de Poldermolendreef en de Voowillenseweg omcirkelt. Op de kaart staan ook de zijstraten die naar dit gebied lopen aangegeven, namelijk Getijmolenerg, Moleneind en Middenmolenplein.

Wat zijn de werkzaamheden?

We hogen de straat op en de toegestane snelheid verandert naar 30 kilometer per uur. Ook vervangen we de afvoer van het regenwater.  

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 14 november 2022 is er een inloopavond geweest over het schetsontwerp. De bewoners wilden het liefst de variant waarin het groen over de straat wordt verdeeld. De tekening (pdf) laat deze variant zien: het ontwerp heeft groenvakken aan beide kanten van de straat, tussen de parkeervakken en de stoep.

De bewoners hebben ook hun vragen en op- en aanmerkingen met de projectmedewerkers gedeeld. Zij hebben veel nuttige input van hen ontvangen, waarvoor dank. Er wordt onder andere gekeken naar de voorrangsituatie op de kruispunten, de snelheid remmende maatregelen en de groenvakken.

Wat is de planning?

Ingenieursbureau Corovum werkt het schetsontwerp uit tot een voorlopig ontwerp. Zodra het voorlopige ontwerp gereed is, ontvangt u weer bericht van ons.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.