Ophoging Middenmolenlaan

De Middenmolenlaan is tussen nummer 169 en 274 verzakt door de slechte bodem. Daardoor is er bij heftige regenval wateroverlast. Hierdoor voldoet het wegvak niet meer aan de eisen van de gemeente. Daarom hoogt de gemeente het wegvak op.

Als de gemeente een straat ophoogt, kijken we altijd of we de inrichting van de straat kunnen verbeteren. In het Verkeerscirculatieplan (VCP) van 2021 is besloten dat de Middenmolenlaan een weg wordt met als maximale snelheid 30 kilometer per uur. Hier passen we de rest van de straat op aan.

Waar is het?

Het projectgebied loopt van Middenmolenlaan nummer 169 tot en met 274. Dit is van de kruising met de Poldermolendreef tot de kruising met de Voorwillenseweg. Onderstaande afbeelding laat het projectgebied zien:  

Kaartje van de Middenmolenlaan. De Middenmolenlaan is tot de kruisingen met de Poldermolendreef en de Voowillenseweg omcirkelt. Op de kaart staan ook de zijstraten die naar dit gebied lopen aangegeven, namelijk Getijmolenerg, Moleneind en Middenmolenplein.

Wat zijn de werkzaamheden?

We hogen de straat op en de toegestane snelheid verandert naar 30 kilometer per uur. Ook gaan we de straat groener maken. Daarnaast vervangen we de afvoer van het regenwater.  

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 14 november 2022 is er een inloopavond geweest over het schetsontwerp. De bewoners wilden het liefst de variant waarin het groen over de straat wordt verdeeld. De bewoners hebben hierna hun vragen en op- en aanmerkingen met de projectmedewerkers gedeeld. Er is onder andere gekeken naar de voorrangsituatie op de kruispunten, de snelheid remmende maatregelen en de groenvakken.

Ingenieursbureau Corovum heeft het schetsontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Op maandag 10 juli was de inloopavond. Tijdens de avond is de uitwerking van het ontwerp gepresenteerd.

Ten eerste is het projectgebied groter geworden ten opzichte van het schetsontwerp. Het kruispunt met de Poldermolendreef is meegenomen in het ontwerp. Dit past beter bij de huidige situatie. Ook het kruispunt met de Voorwillenseweg is nu opgenomen in het ontwerp. Het aantal parkeerplaatsen in de straat blijft hetzelfde. Ook zijn in het ontwerp verkeer remmende maatregelen gezet, zoals plateaus op 3 kruisingen en een extra drempel. Als laatst heeft het groen aan de zijkant van de straat een begeleidende functie gekregen.

Bekijk het ontwerp van de Middenmolenlaan (pdf) dat is gepresenteerd tijdens de inloopavond.

Bewoners konden naast het bekijken van het ontwerp ook kiezen welke beplanting er terugkomt in de straat. De gemeente heeft een voorselectie gemaakt in een aantal bomen en lage beplanting. Bewoners konden via een invulformulier stemmen op hun favoriete bomen en planten. De uitslag hiervan kunt u bekijken in de bomen- en plantenlijst (pdf).

Kunt u een pdf-bestand niet lezen of heeft u een opmerking over de tekening of begrijpt u de tekening niet? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Wat is de planning?

Het voorlopig ontwerp wordt door Corovum uitgewerkt naar een definitief ontwerp met beplanting en technische uitwerking. Zodra we meer informatie hebben plaatsen we dit op deze pagina.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.