Ophoging Middenmolenlaan en vergroening Middenmolenplein

De Middenmolenlaan is tussen nummer 169 en 274 verzakt door de slechte bodem. Daardoor is er bij heftige regenval wateroverlast. Hierdoor voldoet het wegvak niet meer aan de eisen van de gemeente. Daarom hoogt de gemeente het wegvak op.

Als de gemeente een straat ophoogt, kijken we altijd of we de inrichting van de straat kunnen verbeteren. In het Verkeerscirculatieplan (VCP) van 2021 is besloten dat de Middenmolenlaan een weg wordt met als maximale snelheid 30 kilometer per uur. Hier passen we de rest van de straat op aan.

Het Middenmolenplein is een groenfondsproject en wordt ook aangepakt. Vanuit het groenfonds zijn er meerdere locaties aangewezen om te vergroenen. Op het plein zijn er te veel stenen waardoor er problemen kunnen ontstaan bij heftige regen en hitte. De gemeente past de inrichting aan en zorgt ervoor dat de parkeervakken duidelijker worden. Zo wordt het een prettiger plein om te verblijven.

De projecten Middenmolenplein en Middenmolenlaan zijn samengevoegd. Reden hiervoor is dat de projectgebieden op elkaar aansluiten. Dit is beter voor de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en het werk wordt tegelijk uitgevoerd.

Waar is het?

Het projectgebied loopt van Middenmolenlaan nummer 169 tot en met 274. Dit is van de kruising met de Poldermolendreef tot de kruising met de Voorwillenseweg. Het projectgebied bij het Middenmolenplein ligt tussen Middenmolenlaan en Poldermolendreef. Onderstaande afbeeldingen laten het projectgebied zien:  

Wat zijn de werkzaamheden?

We hogen de Middenmolenlaan op en vervangen de afvoer van het regenwater. Daarnaast brengen we meer groen aan in de straat en verandert de maximale snelheid naar 30 kilometer per uur.

Het Middenmolenplein richten we opnieuw in. Er komt meer groen om te voorkomen dat het te warm wordt en dat er te veel water blijft staan als het regent. Daarnaast maken we het plein prettiger voor voetgangers en fietsers, en zorgen we ervoor dat de parkeervakken duidelijker worden.

Wat is de laatste stand van zaken?

Middenmolenlaan

Er is een inloopavond geweest voor de Middenmolenlaan waarbij we het schetsontwerp lieten zien aan bewoners. Bewoners konden hier vragen en opmerkingen delen met de projectmedewerkers.

Daarna heeft Ingenieursbureau Corovum het schetsontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Ook het voorlopig ontwerp is tijdens een bewonersavond gepresenteerd. Tijdens deze avond konden bewoners kiezen welke beplanting zij graag terug wilden zien in de straat. Via een formulier kon er gestemd worden. De uitslag hiervan kunt u bekijken in de bomen- en plantenlijst (pdf). Kunt u een pdf-bestand niet lezen of heeft u een opmerking over de tekening of begrijpt u de tekening niet? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Het project wordt samengevoegd met de vergroening en herinrichting van het Middenmolenplein.

Middenmolenplein

We zijn druk bezig met het maken van het ontwerp voor het Middenmolenplein. Dit gebeurt in afstemming met een werkgroep die bestaat uit meerdere personen van de gezondheidsinstellingen, belanghebbenden van het winkelcentrum en de markt. Deze werkgroep komt in juli 2024 voor de 3e keer bij elkaar om het voorlopig ontwerp te bespreken. In het laatste deel van 2024 nodigen wij omwonenden uit voor een inloopmoment voor het ontwerp van het Middenmolenplein.

Wat is de planning?

Middenmolenlaan

Van 8 tot en met 30 juli worden er proefsleuven gegraven op en naast de Middenmolenlaan. Aannemer Van Drie B.V. maakt sleuven in de straat. Zo krijgen we een goed beeld van welke kabels en leidingen er in de grond liggen en hoe diep ze liggen. Deze gegevens hebben we nodig voor het nieuwe riool voor het regenwater. Met het nieuwe riool beperken we de kans op wateroverlast bij zware regenval. Als het nodig is, wordt een deel van de straat of een parkeervak tijdelijk afgesloten.

Middenmolenplein

Ingenieursbureau Riede, Mol en Donkers werkt het ontwerp voor het Middenmolenplein uit. Als deze klaar is, werkt ingenieursbureau Corovum het voorlopig ontwerp van de Middenmolenlaan en Middenmolenplein uit naar een definitief ontwerp met beplanting en technische uitwerking. Omdat we de 2 projecten samenvoegen, wachten we tot het ontwerp van het Middenmolenplein klaar is.

Zodra we meer informatie hebben plaatsen we dit op deze pagina.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.