Ophoging Edisonstraat en James Wattstraat

De gemeente Gouda gaat de Edisonstraat en de James Wattstraat op het bedrijventerrein Gouwestroom ophogen en opnieuw inrichten. Op deze manier verminderen we de wateroverlast en worden de wegen weer op de gewenste hoogte gebracht.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn aan de Edisonstraat en James Wattstraat op bedrijventerrein Gouwestroom. Het projectgebied is te zien op onderstaande afbeelding.

Op de kaart is het projectgebied te zien. Het projectgebied omvat de gehele Edisonstraat inclusief de kruisingen, de gehele James Wattstraat en de helft van de Voltaweg, vanaf de kruising met de Edisonstraat tot en met de inrit bij het bedrijf Zwanenburg Auto’s. Dit is op het bedrijventerrein Gouwestroom.

Wat zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Edisonstraat en de James Wattstraat bestaan uit:

  • het vervangen van de (hemelwater)riolering;
  • het vergroten van de duikers, dit zijn de verbindingen tussen het oppervlaktewater;
  • het ophogen (minimaal 10 en maximaal 40 centimeter) van de straat;
  • het vernieuwen van de bestrating;
  • het opknappen van openbaar groen.

Door het ophogen liggen de straten straks weer op dezelfde hoogte als waarop zij in het begin zijn aangelegd. De maximale snelheid op het bedrijventerrein verlagen we naar 30 kilometer per uur. Wat betreft de indeling van de weg verandert er niet veel, de bestaande wegindeling blijft, met hier en daar een kleine aanpassing. Een deel van de riolering, dat nu op particulier terrein ligt, verleggen we naar openbaar gebied. Op een aantal plaatsen moeten hiervoor bomen en beplanting vervangen worden.

Hoe kan ik meedenken?

Er verandert weinig aan de inrichting van de openbare ruimte. Maar als u eigenaar van een grondperceel binnen het project bent, kunt u wel veranderingen aanbrengen aan uw eigendom. Er zijn mogelijkheden om te vergroenen, te verduurzamen en het regenwaterstelsel op het particuliere terrein aan te passen. Voor inspiratie, tips en informatie over subsidieregelingen voor vergroening en verduurzaming van uw eigen terrein kunt u de website van Maak Gouda Duurzaam bekijken.

Wat is de planning?

Ter hoogte van de T-splitsing tussen de J. Wattstraat en de Edisonstraat moet nog een duiker vervangen worden. Hierdoor zal er tijdelijk overlast voor het verkeer zijn. De bedrijven eromheen worden ingelicht over deze werkzaamheden.

In week 48 (eind november) komt er nieuw groen in de plantvakken. Hierbij veranderd er niets voor het verkeer. U hoeft geen rekening te houden met omleidingen, maar het is wel tijdelijk verboden om te parkeren langs deze plantvakken.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.