Ophoging Edisonstraat en James Wattstraat

De gemeente Gouda gaat de Edisonstraat en de James Wattstraat op het bedrijventerrein Gouwestroom ophogen en opnieuw inrichten. Op deze manier verminderen we de wateroverlast en worden de wegen weer op de gewenste hoogte gebracht.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn aan de Edisonstraat en James Wattstraat op bedrijventerrein Gouwestroom. Het projectgebied is te zien op onderstaande afbeelding.

Op de kaart is het projectgebied te zien. Het projectgebied omvat de Edisonstraat, vanaf de kruising met de Macronistraat tot aan de kruising met de Voltaweg, en de gehele James Wattstraat. Dit is op het bedrijventerrein Gouwestroom.

Wat zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Edisonstraat en de James Wattstraat bestaan uit:

  • het vervangen van de riolering;
  • het ophogen (minimaal 10 en maximaal 40 centimeter) van de straat;
  • het vernieuwen van de bestrating;
  • het opknappen van openbaar groen.

Door het ophogen, liggen de straten straks weer op dezelfde hoogte als waarop zij oorspronkelijk zijn aangelegd. De maximale snelheid op het bedrijventerrein wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur. Qua indeling van de weg verandert er niet veel, de bestaande wegindeling blijft, met hier en daar een kleine aanpassing. Een deel van de riolering, dat nu op particulier terrein ligt, wordt verlegd naar openbaar gebied.

Hoe kan ik meedenken?

Er verandert weinig aan de inrichting van de openbare ruimte. Desondanks vragen wij aan de eigenaren en gebruikers binnen het projectgebied de inrichting van de openbare ruimte te beoordelen en mogelijke verbeterpunten aan te dragen. Op die manier komen we tot een gedragen en toekomstbestendig ontwerp.

Wat is de planning?

In april 2022 wordt het ontwerp definitief vastgesteld. Daarna wordt een aannemer gezocht via een aanbesteding. De uitvoering staat gepland na de zomer van 2022. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via deze webpagina en via de bedrijfsvereniging Gouwestroom.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.