Ophoging Edisonstraat en James Wattstraat

De gemeente Gouda gaat de Edisonstraat en de James Wattstraat op het bedrijventerrein Gouwestroom ophogen en opnieuw inrichten. Op deze manier verminderen we de wateroverlast en worden de wegen weer op de gewenste hoogte gebracht.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn aan de Edisonstraat en James Wattstraat op bedrijventerrein Gouwestroom. Het projectgebied is te zien op onderstaande afbeelding.

Op de kaart is het projectgebied te zien. Het projectgebied omvat de Edisonstraat, vanaf de kruising met de Macronistraat tot aan de kruising met de Voltaweg, en de gehele James Wattstraat. Dit is op het bedrijventerrein Gouwestroom.

Wat zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de Edisonstraat en de James Wattstraat bestaan uit:

  • het vervangen van de riolering;
  • het ophogen (minimaal 10 en maximaal 40 centimeter) van de straat;
  • het vernieuwen van de bestrating;
  • het opknappen van openbaar groen.

Door het ophogen liggen de straten straks weer op dezelfde hoogte als waarop zij in het begin zijn aangelegd. De maximale snelheid op het bedrijventerrein verlagen we naar 30 kilometer per uur. Wat betreft de indeling van de weg verandert er niet veel, de bestaande wegindeling blijft, met hier en daar een kleine aanpassing. Een deel van de riolering, dat nu op particulier terrein ligt, verleggen we naar openbaar gebied.

Hoe kan ik meedenken?

Er verandert weinig aan de inrichting van de openbare ruimte. Toch vragen wij aan de eigenaren en gebruikers binnen het projectgebied de inrichting van de openbare ruimte te beoordelen en mogelijke verbeterpunten voor te stellen. Op die manier komen we tot een gedragen en toekomstbestendig ontwerp.

Wat is de planning?

Het ontwerp is definitief vastgesteld. Tot de zomer van 2022 werken we aan de definitieve tekeningen voor de aanbesteding. Dan starten we ook de aanbesteding. De uitvoering staat gepland na de zomer van 2022. We verwachten dat de aannemer eind oktober of begin november kan starten met de werkzaamheden. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen via deze webpagina en via de bedrijfsvereniging Gouwestroom.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.