Ophoging Ouwe Gouwe Zuid

Het zuidelijk deel van de buurt Ouwe Gouwe is toe aan onderhoud. De straat wordt tot 40 centimeter opgehoogd. Dit doet de gemeente om wateroverlast te voorkomen. Als de straten niet op tijd worden opgehoogd, is de kans op wateroverlast groot. Vooral bij hevige regenval. De gemeente legt ook een nieuwe hemelwaterafvoer aan, omdat de oude afvoer niet genoeg water kan afvoeren. Het nieuwe afvoersysteem is geschikt om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn in het gebied tussen de Thorbeckelaan, Bodegraafsestraatweg, Graaf Florisweg, Jozefhof, Savelberghof, Jan van Beaumontstraat, Willem de Zwijgersingel en het Thorbeckeveld. Dit kaartje laat het gebied van de werkzaamheden zien.

Kaart van het gebied van de werkzaamheden rioolvervanging Ouwe Gouwe Zuid.

Wat zijn de werkzaamheden?

De straten in de buurt Ouwe Gouwe Zuid worden tot 40 centimeter opgehoogd. Ook legt de gemeente een nieuw hemelwaterafvoersysteem aan. Eerder heeft de gemeente het vuilwaterriool hersteld. Dit is gedaan omdat het op een aantal plaatsen was beschadigd.

Wat is de laatste stand van zaken?

Sinds 17 juli 2023 is Bunnik in de wijk Ouwe Gouwe Zuid aan het werk. Het werk gaat via een aantal fasen door de wijk heen. Daarbij voeren zij de volgende werkzaamheden uit in verschillende stappen: het verwijderen van de bestaande weg en voetpaden, aanleggen van het hemelwaterriool, aanleggen van een drainagesysteem, ophogen van de wegen en daarna het weer aanbrengen van nieuwe bestrating.

Tijdens de werkzaamheden kunt u de voortgang volgen via de BouwApp. U kunt de BouwApp, herkenbaar aan de gele helm, downloaden in de Appstore of Playstore. Als u het project ‘Ouwe Gouwe Zuid’ aanmeldt als favoriet dan ontvangt u berichten als er nieuwe informatie online wordt gezet.

Wat is de planning?

De werkzaamheden gaan als een treintje door de wijk. De verschillende fasen ziet u hieronder op de tekening en in de tabel.

De afbeelding laat de verschillende fasen van het project zien. Ook toont de afbeelding waar de werkzaamheden in de verschillende fasen plaatsvinden. In totaal zijn er 15 fasen.
FasePeriodeFasePeriode
Fase 1a24 juli 2023 t/m eind augustus 2023Fase 8bHalf februari 2024 t/m eind februari 2024
Fase 1b17 juli 2023 t/m half augustus 2023Fase 9Eind februari 2024 t/m eind maart 2024
Fase 2Half augustus 2023 t/m eind september 2023Fase 10aHalf maart 2024 t/m half juni 2024
Fase 3Begin september 2023 t/m begin november 2023Fase 10bHalf november 2023 t/m eind november 2023
Fase 4Begin oktober 2023 t/m eind november 2023Fase 11Half juli 2024 t/m begin augustus 2024
Fase 5Begin november 2023 t/m eind november 2023Fase 12Eind juli 2024 t/m eind augustus 2024
Fase 6Half november 2023 t/m eind december 2023Fase 13Begin augustus 2024 t/m half september 2024
Fase 7Begin januari 2024 t/m eind februari 2024Fase 14Eind augustus 2024 t/m begin oktober 2024
Fase 8aHalf februari 2024 t/m half maart 2024Fase 15Half september 2024 t/m half oktober 2024
Overzicht van de verschillende fasen

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur is er de mogelijkheid om vragen te stellen in de keet van Bunnik. Deze vindt u op de hoek van de Johan de Wittlaan en de Kolmanstraat.