Nieuwbouw scholen Auris Taalplein – De Triangel

De gebouwen van Auris Taalplein aan de Willem en Marialaan en van De Triangel aan de Coniferensingel zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. Daarom komt er op de plaats van De Triangel een nieuw schoolgebouw voor beide scholen samen. De combinatie van regulier en speciaal basisonderwijs maakt goed passend onderwijs aan kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling mogelijk. Ook blijft er plek voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.
Het nieuwe schoolgebouw krijgt ook een duidelijke buurtfunctie. Dat is een wens van de buurt en de gemeenteraad.

Waar is het?

Op de plaats waar nu basisschool De Triangel staat, komt een nieuw gezamenlijk schoolgebouw met een gymzaal.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 26 mei 2020 tekenden wethouder Thierry van Vugt en de bestuurders van de Koninklijke Auris Groep en De Groeiling een startdocument voor de nieuwbouw. Beide schoolbesturen gaan nu samen met de gemeente plannen maken over hoe het nieuwe gebouw er precies uit moet gaan zien.

Hoe kan ik meedenken?

We vragen de leerlingen en hun ouders, de onderwijsteams en de buurtbewoners om mee te denken met het plan voor de nieuwe school. Zodat er straks een gebouw staat waar iedereen trots op kan zijn.

Wat is de planning?

De planning is dat het nieuwe schoolgebouw in 2022 gebouwd wordt.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.