Nieuwbouw scholen Auris Taalplein – De Triangel

De gebouwen van Auris Taalplein aan de Willem en Marialaan en van De Triangel en De Ark aan de Coniferensingel zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. Daarom komt er op de plaats van De Triangel en De Ark een nieuw schoolgebouw met gymzaal voor Auris Taalplein en De Triangel samen. De combinatie van regulier en speciaal basisonderwijs maakt goed passend onderwijs aan kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling mogelijk. Ook blijft er plek voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. In het nieuwe gebouw komt ook ruimte voor kinderopvang.

Waar is het?

Op de plaats waar nu basisschool De Triangel staat, komt een nieuw gezamenlijk schoolgebouw met een gymzaal. Het adres is: Coniferensingel 26, 2803 JH in Gouda.

Wat is de laatste stand van zaken?

Alle vergunning zijn afgegeven. De aannemer begint eind september 2023 met de inrichting van het bouwterrein. Vanaf half oktober zullen de bestaande gymzaal en het schoolgebouw van De Ark worden gesloopt. In januari 2024 start het heiwerk. We verwachten dat het nieuwe gebouw klaar is in december 2024. Daarna zal het bestaande gebouw van De Triangel nog worden gesloopt en wordt het speelplein ingericht.

Hoe kan ik meedenken?

We hebben de leerlingen en hun ouders, de onderwijsteams en de buurtbewoners al verschillende keren bij elkaar geroepen om mee te denken met het plan voor de nieuwe school. Vanaf nu zullen wij de omgeving alleen nog informeren over de voortgang. Tijdens de uitvoering wordt de buurt geïnformeerd over maatregelen en overlast. Ons doel is dat er straks een gebouw staat waar iedereen trots op kan zijn.

Wat is de planning?

Het nieuwe schoolgebouw zal in de kerstvakantie in 2024 in gebruik worden genomen. Daarna zal het bestaande gebouw van De Triangel worden verwijderd en wordt het schoolplein ingericht. Half 2025 is alles helemaal klaar en kunnen de scholen weer 40 jaar verder in een mooi en duurzaam gebouw.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.