Nieuwbouw scholen Auris Taalplein – De Triangel

De gebouwen van Auris Taalplein aan de Willem en Marialaan en van De Triangel aan de Coniferensingel zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. Daarom komt er op de plaats van De Triangel een nieuw schoolgebouw met gymzaal voor beide scholen samen. De combinatie van regulier en speciaal basisonderwijs maakt goed passend onderwijs aan kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling mogelijk. Ook blijft er plek voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Waar is het?

Op de plaats waar nu basisschool De Triangel staat, komt een nieuw gezamenlijk schoolgebouw met een gymzaal. Het adres is: Coniferensingel 26, 2803 JH in Gouda.

Wat is de laatste stand van zaken?

Beide schoolbesturen hebben samen met de gemeente bekeken aan welke eisen het nieuwe schoolgebouw moet voldoen. Vanaf januari 2022 is architectenbureau Topos B.V. gestart met het maken van een 1e schetsontwerp. Dit ontwerp is aan de onderwijsteams en de buurt gepresenteerd. De opmerkingen van de teams en de buurt zijn gebruikt in een nieuw schetsontwerp. We maken nu een voorlopig ontwerp en we verwachten dat dit ontwerp na de zomer van 2022 klaar is.

Hoe kan ik meedenken?

We vragen de leerlingen en hun ouders, de onderwijsteams en de buurtbewoners om mee te denken met het plan voor de nieuwe school. Zodat er straks een gebouw staat waar iedereen trots op kan zijn.

Wat is de planning?

Het nieuwe schoolgebouw zal midden 2024 gebruikt gaan worden.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.