Nieuwbouw scholen Auris Taalplein – De Triangel

De gebouwen van Auris Taalplein aan de Willem en Marialaan en van De Triangel aan de Coniferensingel zijn sterk verouderd en aan vervanging toe. Daarom komt er op de plaats van De Triangel een nieuw schoolgebouw met gymzaal voor beide scholen samen. De combinatie van regulier en speciaal basisonderwijs maakt goed passend onderwijs aan kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling mogelijk. Ook blijft er plek voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Waar is het?

Op de plaats waar nu basisschool De Triangel staat, komt een nieuw gezamenlijk schoolgebouw met een gymzaal. Het adres is: Coniferensingel 26, 2803 JH in Gouda.

Wat is de laatste stand van zaken?

Beide schoolbesturen hebben samen met de gemeente bekeken aan welke eisen het nieuwe schoolgebouw moet voldoen. Vanaf januari 2022 is architectenbureau Topos B.V. gestart met het ontwerp. Het definitief ontwerp is inmiddels klaar en de omgevingsvergunning is aangevraagd. Voor het kappen van bomen gebeurt nog een aparte vergunningsprocedure.

Hoe kan ik meedenken?

We hebben de leerlingen en hun ouders, de onderwijsteams en de buurtbewoners al verschillende keren bij elkaar geroepen om mee te denken met het plan voor de nieuwe school. Vanaf nu zullen wij de omgeving alleen nog informeren over de voortgang en de laatste ontwerppuntjes. Tijdens de uitvoering wordt de buurt geïnformeerd over maatregelen en overlast. Ons doel is dat er straks een gebouw staat waar iedereen trots op kan zijn.

Wat is de planning?

In de bestaande gymzaal is een paarverblijf voor vleermuizen aangetroffen. Daardoor is de sloop en vervolgens de start van de bouw uitgesteld tot oktober 2023.  Het nieuwe schoolgebouw zal rond de herfstvakantie in 2024 in gebruik worden genomen. Daarna zal het bestaande gebouw van de Triangel worden verwijderd en wordt het schoolplein ingericht.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.