Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Binnenstad

Gouda heeft te maken met onder andere bodemdaling en klimaatverandering. Daarom gaat de gemeente de komende jaren veel werk doen in de binnenstad. Zo beginnen we met het vervangen van de riolering en wordt overlast door bodemdaling aangepakt door het grondwaterpeil lager te maken in een deel van de binnenstad.

Als de gemeente onder de grond klaar is voor de toekomst, moeten we boven de grond aan de slag. Ook daar is genoeg te doen. Fijn wonen, werken en verblijven is en blijft belangrijk. Maar we stellen wel steeds hogere eisen. We willen meer groen, en water moet makkelijker weg kunnen. We gaan straten anders inrichten met meer aandacht voor voetgangers en fietsers. We willen onze geschiedenis en het karakter van de stad behouden. Door al het werk boven en in de grond verandert de openbare ruimte in de binnenstad. Het is een grote opdracht die meerdere jaren duurt.

Wat zijn de werkzaamheden?

We maken de binnenstad klaar voor de toekomst door riolering, kabels en leidingen onder de grond te vervangen. In de openbare ruimte richten we straten opnieuw in, leggen we meer groen aan, en maken we meer ruimte voor fietsers en wandelaars. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het zijn projecten die jaren kosten om voor te bereiden en uit te voeren. Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Binnenstad is het plan dat ervoor moet zorgen dat dit allemaal met elkaar in verbinding staat in alles wat we gaan doen.

Uiteindelijk willen we een binnenstad waar het fijn wonen, werken en verblijven is voor iedereen. Dat betekent dat de stad bereikbaar en toegankelijk moet blijven, dat we willen houden wat we hebben aan cultuur en historie, en dat er ruimte is voor groen.

Waar is het?

De gehele binnenstad en de randen om de singels.

Hoe kan ik meedenken?

Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Binnenstad is vastgesteld door de gemeenteraad. Veel organisaties hebben al geholpen bij het maken van het plan voor de hele binnenstad en de randen om de binnenstad. De bewoners mogen nu meedenken over de verschillende projecten die de gemeente de komende jaren uitvoert in hun buurt of straat. Het kwaliteitsplan helpt daarbij.

Als we een ontwerp voor een straat of buurt maken, dan worden belanghebbenden daarover geïnformeerd. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld bewoners en ondernemers. Het is fijn om tijdens de gesprekken een duidelijke basis te hebben. Dit kan het kwaliteitsplan geven. Het kwaliteitsplan is het uitgangspunt van het ontwerp dat we maken voor de buurten en straten in de binnenstad.

Voor belanghebbenden is het daarom goed als zij het kwaliteitsplan een beetje kennen. Daarom hebben we een animatie als 1e kennismaking.

Het Kwaliteitsplan Openbare ruimte Binnenstad hebben we ‘vertaald’ in een spel. Dit ‘spel’ gaan we gebruiken om bij bijeenkomsten belanghebbenden door het Kwaliteitsplan te leiden. En om zo over een herinrichtingsontwerp in de binnenstad te praten.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen hebt over het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Binnenstad of over wat de gemeente de komende jaren gaat doen in de stad, kunt u ons bellen via telefoonnummer 14 0182 of een mail sturen naar gemeente@gouda.nl.