Kruising Goudkade – Koningin Wilhelminaweg

De kruising Goudkade – Koningin Wilhelminaweg is verkeersonveilig en heeft een slechte verkeersdoorstroming. Samen met bewoners en ondernemers zoeken we naar de beste oplossing om dit aan te pakken.

Waar is het?

De werkzaamheden vinden plaats op de kruising van de Goudkade met de Koningin Wilhelminaweg.

Wat zijn de werkzaamheden?

Op basis van de bewonersavond, werken we nu de situatie die de meeste voorkeur heeft uit. De komende tijd onderzoekt de gemeente of een rotonde of een kruispunt met verkeerslichten het meest geschikt is op deze plek. Naast de verkeersveiligheid kijken we ook naar andere dingen, zoals de ondergrond, het bestemmingsplan en het verbeteren van waterafvoer. We kijken ook naar de zorgen van (enkele) bewoners dat hun woning door wachtend verkeer misschien slecht bereikbaar wordt.

Wat is de laatste stand van zaken?

Samen met enkele bewoners uit de omgeving zijn twee brainstormbijeenkomsten geweest. Bij de eerste bijeenkomst zijn de problemen en mogelijke oplossingen bekeken. Bij de tweede bijeenkomst hebben we de mogelijke oplossingen en de kosten die er bij horen verder bekeken. De ondernemers uit het gebied hebben in een aparte bijeenkomst hun inbreng gegeven.
Op 20 november was er een informatieavond voor bewoners, waarin we de stand van zaken hebben verteld. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat een kruising met verkeerslichten het best past op deze plek. We hebben daarbij gekeken nar de verkeersveiligheid, de doorstroming van verkeer, hoe goed het uit te voeren is en de kosten. De mogelijkheden voor een rotonde zijn ook onderzocht. Het blijkt echter dat deze niet goed uit te voeren is zonder het verwijderen van een deel van de haven en woonboten. Ook is dan geen verbinding mogelijk met de Steve Bikobrug, waardoor de rotonde vast kan lopen.

Hoe kan ik meedenken?

Als het ontwerp voor de plannen klaar is, komt er een nieuwe bewonersavond om deze te bespreken.

Wat is de planning?

Als het ontwerp klaar is, stelt het college van B en W deze vast. Vervolgens stuurt het college een voorstel naar de gemeenteraad voor de bekostiging. De uitvoering is afhankelijk van het voorbelasten en de levertijd van verkeerslichtinstallatie. We proberen het werk in 2020 te doen.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.