Kruising Goudkade – Koningin Wilhelminaweg

De kruising Goudkade – Koningin Wilhelminaweg is niet veilig voor het verkeer. Ook stroomt het verkeer niet goed door. Samen met bewoners en ondernemers zoeken we naar de beste oplossing om dit aan te pakken.

Waar is het?

Het gebied van het project gaat over de kruising Goudkade, Koningin Wilhelminaweg, Industriestraat en Onder de Boompjes in de wijk Korte Akkeren.

Wat zijn de werkzaamheden?

Op basis van de bewonersavond werken we nu de situatie uit die de meeste mensen het liefste hebben. Naast de verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroom van het verkeer kijken we ook naar andere dingen, zoals de ondergrond, het bestemmingsplan en het verbeteren van waterafvoer. We kijken ook naar de zorgen van (enkele) bewoners dat hun woning door wachtend verkeer misschien slecht bereikbaar wordt.

Wat is de laatste stand van zaken?

Samen met een aantal bewoners uit de omgeving zijn er 2 brainstormbijeenkomsten geweest. Bij de 1e bijeenkomst hebben we de problemen en mogelijke oplossingen bekeken. Bij de 2e bijeenkomst hebben we de mogelijke oplossingen en de kosten die er bij horen verder bekeken. De ondernemers uit het gebied hebben in een aparte bijeenkomst hun mening gegeven.

Op 20 2021 november was er een informatieavond voor bewoners, waarin we de stand van zaken hebben verteld. Uit de 1e resultaten van het onderzoek blijkt dat een kruising met verkeerslichten het best past op deze plek. We hebben daarbij gekeken naar de verkeersveiligheid, de doorstroming van verkeer, hoe goed het plan uit te voeren is en de kosten. De mogelijkheden voor een rotonde hebben we ook onderzocht. Het blijkt echter dat deze niet goed uit te voeren is zonder dat we een deel van de haven en woonboten weghalen. Ook is dan geen verbinding mogelijk met de Steve Bikobrug, waardoor de rotonde vast kan lopen.

Op dit moment doen we aanvullend onderzoek, zoals verkeerstellingen, in de wijk om zo het beste ontwerp voor het toekomstige kruispunt te bepalen.

Hoe kan ik meedenken?

Als het ontwerp voor de plannen klaar is, komt er een nieuwe bewonersavond om deze te bespreken.

Wat is de planning?

Als het ontwerp klaar is, stelt het college van B en W deze vast. Daarna stuurt het college een voorstel naar de gemeenteraad voor de kosten. Wanneer de werkzaamheden starten, is afhankelijk van voorbereidingen, het eventueel voorbelasten en de levertijd van producten. We verwachten de werkzaamheden in 2024 uit te voeren.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.