De Korte en Lange Tiendeweg zijn leuke en belangrijke winkelstraten in de Goudse binnenstad. De straten krijgen een opknapbeurt. Het is de bedoeling dat het project voor de drukste periode van de zomervakantie 2024 klaar is. 

Waar is het?

Het projectgebied is de Lange Tiendeweg en de Korte Tiendeweg. Het gebied grenst aan de Markt, Tiendewegbrug en de St. Janskerk. Een klein stukje Achter de Kerk is ook onderdeel van het gebied.

Projectgebied Korte en Lange Tiendeweg en een klein stukje Achter de kerk. Het gebied wordt begrenst door Markt, de achterzijde St. Janskerk en Doelenbrug.

Wat zijn de werkzaamheden?

De straat wordt opnieuw ingericht en opnieuw bestraat. De huidige bestrating is verzakt en niet meer netjes.

Hoe kan ik meedenken?

De basis van het herinrichtingsontwerp zijn het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Binnenstad (KORB) en de Leidraad Openbare Ruimte (LIOR). De leidraad is de uitwerking van het kwaliteitsplan. Het kwaliteitsplan vertelt veel over de locatie: wat is de historische waarde, grenst het aan een ‘poort’ (een toegang tot de binnenstad), is het een hoofdstraat (lint) of een gewone straat of steeg. En: hoe zit het met de nabije omgeving.

De uitkomst van de vier vragen laat voor een groot deel het nieuwe uiterlijk zien van het projectgebied. Bij veel mogelijke uitkomsten hoort een standaard indeling van een straat. Die indeling past bij dat deel van de binnenstad. Voor de Lange Tiendeweg geldt dat het een lange toegangsweg tot de binnenstad is vanaf de Tiendewegbrug. Het is een verkeersluw winkelgebied om te verblijven (een gebied waar verkeer zonder toestemming niet mag komen). De indeling heeft stoepen aan beide kanten met straat in het midden en er is ruimte voor wat groen.

Daarnaast is er ruimte voor bankjes, fietsparkeerplekken, geveltuintjes, terrasjes en reclame. Over waar het komt te staan en welke soort, daarover kunnen belanghebbenden meedenken.

Wat is de laatste stand van zaken?

Er is een bewonersavond geweest in twee sessies. De stedenbouwkundig ontwerper, projectleider en beheerder openbare ruimte hebben belanghebbenden het project uitgelegd en het eerste ontwerp laten zien. De aanwezigen kregen keuzes over de beplanting en het straatmeubilair voorgelegd.

Wat is de planning?

Het ontwerp wordt gemaakt tot en met februari 2024. In februari moet het ontwerp klaar zijn (definitief ontwerp). De voorbereiding voor de uitvoering start in maart en duurt tot en met april 2024.

Het is de bedoeling te werken vanuit het centrum naar de Tiendewegbrug.

De herinrichting moet af zijn voor de bouwvakantie in juli.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden over deze werkzaamheden, bel dan 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.