Herinrichten en vergroenen Burgemeester Jamesplein

Gouda gaat vergroenen!  De gemeente gaat met zo’n 20 projecten de openbare ruimte in de stad groener maken. Meer groen in de stad zorgt voor minder last van hitte in de zomer en voor minder wateroverlast bij grote buien. De projecten zijn opgenomen in het groenfonds.

Het Burgemeester Jamesplein voor het Huis van de Stad, is 1 van de locaties die groener gemaakt wordt. Het plein is toe aan een opfrisbeurt. Er is te veel steen en het plein is niet voorbereid op klimaatveranderingen, zoals hevige regenval. Ook wordt het plein opnieuw ingericht, zodat het een prettige plek wordt.

Waar is het?

Op het Burgemeester Jamesplein. Het gaat om het gedeelte vanaf de ingang van Technolution tot de entree van het fietsendek. Op onderstaande afbeelding is het projectgebied in het rood weergegeven.

Kaart vanhet projectgebied. Het gaat om het gedeelte vanaf de ingang van Technolution tot de entree van het fietsendek.
Kaart van het projectgebied.

Wat zijn de werkzaamheden?

We richten het plein opnieuw in en zorgen voor meer groen. Er komen verschillende planten en bomen en nieuwe plekken om te zitten, zodat het een fijne plek wordt om te zijn. Daarnaast houden we rekening met een logische looproute naar het station, een vaste plek voor ceremonies en herdenkingen, een goede toegankelijkheid naar het Huis van de Stad en de bereikbaarheid tot het fietsparkeren op het dek.

Wat mogelijk van invloed kan zijn op de planning of het ontwerp:

  • Er komt een nieuw hotel naast het Huis van de Stad;
  • De parkeergarage wordt met twee lagen opgehoogd;
  • Het project “Spoorzone” grenst aan dit projectgebied.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op dit moment bereidt de gemeente het project voor. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is bij verschillende belanghebbenden gecontroleerd, zoals de NS, Prorail, de hulpdiensten en de bedrijven die gevestigd zijn aan het Burgemeester Jamesplein. Ook is er een werkgroep samengesteld. De leden van de werkgroep denken mee over het plan en de laatste details, om zo tot een goed en compleet ontwerp te komen.

Wat is de planning?

De werkzaamheden staan gepland voor begin 2025. Hoe lang de werkzaamheden duren is nog niet bekend. Als er meer bekend is over de planning dan informeren wij u daarover via deze pagina.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan 14 0182 of mail naar gemeente@gouda.nl.