Groot onderhoud Haastrechtse brug

De Haastrechtse brug wordt ouder en krijgt te maken met problemen:

  • Het risico op storingen wordt te groot. Storingen zorgen voor overlast voor verkeer en/of scheepvaart. Daarom moeten technische en elektrische installaties worden vervangen.
  • De verkeerslichten zijn oud en aan vervanging toe.
  • De fietspaden op de brug zijn in slechte staat en moeten vervangen worden.
  • De veiligheid voor fietsers op het kruispunt Haastrechtsebrug – Goejanverwelledijk is onvoldoende. Dit komt door de ligging van de fietspaden van en naar de brug. Er is voor fietsers te weinig ruimte om te wachten en er zijn 2 oversteken met kruisend verkeer. Ook is het de afgelopen jaren drukker geworden.

Het is nodig om groot onderhoud bij de Haastrechtse brug uit te voeren. Hierbij vervangt de gemeente de technische en elektrische installaties. Ook bekijken we of we de verkeersveiligheid van fietsers kunnen verbeteren. Na het onderhoud kan de brug weer 30 jaar mee. Er is geen onveilige situatie.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn aan de Haastrechtse brug.

Foto van de zijkant van de Haastrechtse brug

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente voert groot onderhoud uit aan de Haastrechtse brug. De technische en elektrische installaties worden vervangen. Ook bekijken we of we de veiligheid voor fietsers kunnen verbeteren. Dat doen we op 2 onderdelen:

  • Een mogelijke vervanging van fietspaden aan beide kanten van de brug.
  • Een mogelijke aanpassing van verkeerslichten.

Als het mogelijk is worden deze werkzaamheden meteen meegenomen bij het onderhoud van de brug. Het kan ook zijn dat we ze niet gelijk kunnen uitvoeren. Dan wordt de brug voorbereid op toekomstige aanpassingen van de situatie in het verkeer.

De gemeente sluit de brug aan op de centrale bedienpost in het Huis van de Stad.

Wat is de laatste stand van zaken?

Er een Algemeen Programma van Eisen voor beweegbare bruggen gemaakt. In het programma staan regels voor nieuwe beweegbare bruggen en werkzaamheden aan de bestaande beweegbare bruggen in de gemeente Gouda. Dat helpt ons om iedere brug op dezelfde manier te beheren en onderhouden.

Ook is er een ontwerp gemaakt voor de fietspaden op de brug. Daarbij hebben we gekeken naar het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers. We hebben het ontwerp besproken met de fietsersbond afdeling Gouda Midden-Holland. Op dit moment onderzoeken we of dit ontwerp financieel haalbaar is, zonder al te grote ingrepen te doen aan de brug.

Wat is de planning?

We willen in oktober, november of december 2022 starten met de werkzaamheden. Dat is na het vaarseizoen en de feestelijkheden voor Gouda750.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.