Groot onderhoud Haastrechtse brug

De Haastrechtse brug wordt ouder en krijgt te maken met problemen:

  • Het risico op storingen wordt te groot. Storingen zorgen voor overlast voor verkeer en/of scheepvaart. Daarom moeten technische en elektrische installaties worden vervangen.
  • De verkeerslichten zijn oud en aan vervanging toe.
  • De fietspaden op de brug zijn in slechte staat en moeten vervangen worden.
  • De veiligheid voor fietsers op het kruispunt Haastrechtsebrug – Goejanverwelledijk is onvoldoende. Dit komt door de ligging van de fietspaden van en naar de brug. Er is voor fietsers te weinig ruimte om te wachten en er zijn 2 oversteken met kruisend verkeer. Ook is het de afgelopen jaren drukker geworden.

Het is nodig om groot onderhoud bij de Haastrechtse brug uit te voeren. Hierbij vervangt de gemeente de technische en elektrische installaties. Ook bekijken we of we de verkeersveiligheid van fietsers kunnen verbeteren. Na het onderhoud kan de brug weer 30 jaar mee. Er is geen onveilige situatie.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn aan de Haastrechtse brug.

Foto van de zijkant van de Haastrechtse brug

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente voert groot onderhoud uit aan de Haastrechtse brug. De technische en elektrische installaties worden vervangen. Ook bekijken we of we de veiligheid voor fietsers kunnen verbeteren. Dat doen we op 2 onderdelen:

  • Een mogelijke vervanging van fietspaden aan beide kanten van de brug.
  • Een mogelijke aanpassing van verkeerslichten.

Als het mogelijk is worden deze werkzaamheden meteen meegenomen bij het onderhoud van de brug. Het kan ook zijn dat we ze niet gelijk kunnen uitvoeren. Dan wordt de brug voorbereid op toekomstige aanpassingen van de situatie in het verkeer.

De gemeente sluit de brug aan op de centrale bedienpost in het Huis van de Stad.

Wat is de laatste stand van zaken?

Er een Algemeen Programma van Eisen voor beweegbare bruggen gemaakt. In het programma staan regels voor nieuwe beweegbare bruggen en werkzaamheden aan de bestaande beweegbare bruggen in de gemeente Gouda. Dat helpt ons om iedere brug op dezelfde manier te beheren en onderhouden.

Het onderzoek naar het beter maken van de verkeersveiligheid op de Haastrechtsebrug is gedaan. Hieruit blijkt dat de bochten aan de noordzijde breder kunnen worden gemaakt om fietsers meer ruimte te geven. Het onderzoek laat ook zien dat het niet mogelijk is om de fietspaden op de brug breder te maken of om een tweerichtingenfietspad te maken. Deze aanpassingen zorgen namelijk voor extra gewicht waar niet op gerekend is bij de huidige fundering.

Ook heeft de Gemeente Gouda onderzocht welke onderdelen vervangen moeten worden, en welke onderdelen hersteld moeten worden bij het onderhoud aan de brug. Om dit te controleren zijn er het afgelopen jaar diverse onderzoeken gedaan als voorbereiding op verschillende soorten onderhoud. Op het moment denken we na over de juiste keuze.

Wat is de planning?

De planning is dat eind 2023 het voorlopige ontwerp af is. In de tweede helft van 2024 start de aanbesteding voor het vinden van een aannemer. Daarna vindt in 2025 de uitvoering plaats.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.