Groener Achter de Waag

Gouda wordt groener! Groen maakt de lucht schoner, groen helpt tegen wateroverlast en tegen hitte, groen is goed voor de biodiversiteit en groen maakt de stad mooier en gezonder. Daarom planten we door heel Gouda nieuw groen aan.

Achter de Waag was een versteende plek. Daarom maakten we het plein groener en mooier. Omdat Achter de Waag een belangrijke plek in de stad is, hebben we verder gekeken dan alleen maar ‘vergroenen’. We bekeken ook de randen van het plein. Een visie is een 1e stap. In die visie hebben we gezet hoe we de toekomst van Achter de Waag zien en willen inrichten. Water en groen zijn belangrijk in de visie. Net als een gezellige uitstraling van het plein.

Waar is het?

Achter de Waag is het hele plein achter het waaggebouw. In de visie nemen we ook een stukje Zeugstraat mee.

Wat zijn de werkzaamheden?

We hebben een visie gemaakt samen met belangengroepen in de binnenstad. Eerst wilde de gemeente alleen vergroenen. Na gesprekken met verschillende belanghebbenden is daar water bijgekomen. Daarom is het plan ook een visie geworden. De visie is nodig omdat de gemeente niet het geld heeft om het hele gebied gelijk te verbeteren. Met de visie ligt wel vast wat we willen. De visie kunnen we in fasen uitwerken en uitvoeren.

Wat is de laatste stand van zaken?

De visie (pdf) die de gemeente heeft gemaakt met belangenorganisaties en omwonenden is klaar. De visie is de basis voor het ontwerp van het plein.

De afbeelding toont het nieuwe plein met bomen, de nieuwe indeling voor verkeer en voetgangers, de watertuin over het Zeugwater. Links onderin staat het logo van Stijlgroep landscape and urban design, rechts het logo van de gemeente Gouda.

U kunt een informatieblad (pdf) lezen dat uitleg geeft over het project. In het blad staat wat de aanleiding was voor het project en wat we hebben gedaan. Er is een tijdlijn met belangrijke momenten opgenomen en de uitslag van de poll. U leest ook hoe het project verdergaat.

De fase van meer groen en een nieuwe inrichting is klaar. De fase van het openbreken van het Zeugwater volgt op langere termijn.

Hoe kan ik meedenken?

De toekomstvisie hebben we gemaakt in samenwerking met omwonenden van het plein en met belangenverenigingen zoals het Goudse Watergilde, de Samenwerkende Ondernemers Gouda (SOG) en het Bewonersplatform Binnenstad.

We waren zeer benieuwd naar de reacties vanuit de samenleving en zijn niet teleurgesteld. Veel mensen namen de moeite om te reageren tot de sluitingsdatum van 30 september 2021. Verschillende onderwerpen zijn meerdere keren genoemd zoals het stallen van de fiets. Het ontwerpbureau heeft zo goed mogelijk rekening gehouden met de voorstellen in het ontwerp. Het fietsparkeren willen we oplossen met een fietsplan voor de hele binnenstad.

Wat is de planning?

De visie is er, het ontwerp is er en de 1e fase van inrichten en vergroenen is klaar. De planning van de verdere uitwerking van de visie volgt.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

Op deze pagina staan pdf-documenten. Heeft u moeite om deze documenten te lezen, neemt u dan contact met ons op. Dan kijken we naar een passende oplossing.