Groener Achter de Waag

Gouda wordt groener! Groen maakt de lucht schoner, groen helpt tegen wateroverlast en tegen hitte, groen is goed voor de biodiversiteit en groen maakt de stad mooier en gezonder. Daarom planten we door heel Gouda nieuw groen aan.

Achter de Waag is een versteende plek. Daarom maken we het plein groener en mooier. Omdat Achter de Waag een belangrijke plek in de stad is, kijken we verder dan alleen maar ‘vergroenen’. We stellen een toekomstvisie op, waarin we rekening houden met alle belangen. In die toekomstvisie mag groen niet ontbreken.

Het vergroeningsonderdeel voeren we dit najaar al uit. De andere onderdelen van de toekomstvisie komen later aan de beurt.

Waar is het?

Achter de Waag is het hele plein achter het waaggebouw. Hier hoort ook het stukje Zeugstraat bij.

Wat zijn de werkzaamheden?

We stellen een toekomstvisie op voor Achter de Waag. Sommige onderdelen van die toekomstvisie kunnen we al binnenkort uitvoeren. Andere onderdelen voeren we pas later uit.

Wat is de laatste stand van zaken?

We hebben een concept toekomstvisie gemaakt. We zijn nu een filmpje aan het maken waarin we die toekomstvisie presenteren aan de stad.

Hoe kan ik meedenken?

De concept toekomstvisie hebben we gemaakt in samenwerking met omwonenden van het plein en met belangenverenigingen zoals het Goudse Watergilde, de Samenwerkende Ondernemers Gouda (SOG) en het bewonersplatform binnenstad.

Binnenkort presenteren we de toekomstvisie aan de hele stad door een filmpje. Dat filmpje zijn we nu aan het maken.

Wat is de planning?

Begin september presenteren we de toekomstvisie aan de hele stad. In november hopen we de toekomstvisie definitief vast te stellen. We willen dan ook meteen het vergroeningsonderdeel aanleggen.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.