Gouwe Huse

In Gouda komen 5 Gouwe Huse en een beheerdersruimte. Gouwe Huse zijn eenvoudige woningen op een rustige plek voor mensen die niet in een woonwijk kunnen wonen. Het is de Goudse variant van Skaeve Huse. Skaeve Huse is Deens en betekent letterlijk ‘raar huis’. Het idee van Skeave Huse is dat mensen die ernstige overlast veroorzaken in woonwijken op een rustige plek zelfstandig wonen, zodat zij weinig tot geen overlast meer veroorzaken.

Waarom Gouwe Huse?

5 inwoners van Gouda kunnen niet goed zelfstandig wonen in Gouda. Zij zorgen voor te veel overlast en daardoor is de leefbaarheid voor de wijken waar ze wonen minder goed geworden. Met Gouwe Huse kunnen bewoners zelfstandig wonen, zonder dat de leefbaarheid van andere inwoners slechter wordt. De verwachting is dat hun situatie verbetert als zij op een rustige plek met beheer op maat wonen.

Hoe zien Gouwe Huse eruit?

Gouwe Huse worden kleine 1-persoonswoningen van ongeveer 25 tot 35 m². De woningen krijgen een woon-/slaapkamer, een badkamer, een toilet en een keuken. Het is de bedoeling om 5 van deze woningen te plaatsen en een aparte ruimte voor de beheerders. Er is op dit moment nog geen ontwerp beschikbaar van hoe de woningen en het terrein er precies gaan uitzien. De gemeente werkt het ontwerp samen met buurtbewoners uit.

Wat lost Gouwe Huse op?

Gouwe Huse zorgt ervoor dat de leefbaarheid in woonwijken verbetert. Mensen die  voor ernstige overlast zorgen, komen op een rustigere en meer afgelegen plek te wonen met passend beheer. Hiermee wordt overlast voorkomen en krijgen bewoners de kans om met behulp van het Leger des Heils te werken aan hun problemen en gedrag.

Voor welke plek is gekozen en waarom?

De gemeente heeft veel onderzoek gedaan naar een geschikte plek voor de 5 Gouwe Huse. De meest geschikte plek is langs de Tweede Moordrechtse Tiendeweg in Gouda. Deze plek is gekozen omdat:

  • deze plek  (net) buiten woonwijken ligt;
  • deze plek in een omgeving met weinig prikkels ligt;
  • dit een plek is waar bewoners voor heel weinig tot geen overlast kunnen zorgen;
  • deze niet te ver van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld winkels, ligt (het liefst bereikbaar op loop-/fietsafstand);
  • deze plek minimaal 10 jaar beschikbaar is;

In de regio komen in totaal 10 van dit soort bijzondere woningen. Er komen 5 Gouwe Huse in Gouda.  

Wie komen er wonen?

De 5 bewoners zijn mensen met vaak een lange geschiedenis in de hulpverlening en dakloosheid. Zij zijn mensen die zich moeilijk sociaal aanpassen aan hun (woon)omgeving door hun gedragsproblemen, psychische of verslavingsproblemen. De bewoners hebben problemen, maar nooit zo ernstig dat ze gedwongen moeten worden opgenomen. Door te wonen op een meer afgelegen plek maar wel met beheerders, kunnen bewoners hier tot rust komen en kunnen we overlast veel beter voorkomen. 

Is er beheer aanwezig?

Er zijn dagelijks beheerders aanwezig vanuit het Leger des Heils. Het Leger des Heils werkt nauw samen met stadstoezicht (BOA’s). De  beheerders zorgen ervoor dat de bewoners, maar ook de buurtbewoners goed kunnen leven op en rondom het terrein van Gouwe Huse.  De beheerders zijn ook eerste contactpersoon voor buurtbewoners. Als er toch klachten zijn, dan zoeken zij samen met buurtbewoners een oplossing. Naast het beheer vanuit het Leger des Heils en stadstoezicht, kan er ook WMO-begeleiding en bemoeizorg worden ingezet.

Hoe is de inspraak van buurtbewoners geregeld?

Na de keuze voor de Tweede Moordrechtse Tiendeweg hebben we een informatieavond met buurtbewoners georganiseerd. We betrekken buurtbewoners ook bij de uitwerking van het ontwerp van de huizen, de ruimte er omheen en het beheer van de bewoners. Waar mogelijk nemen we de wensen van buurtbewoners mee in de uitwerking van de plannen.

Wanneer worden de Gouwe Huse geplaatst?

De planning is dat de Gouwe Huse in 2023 geplaatst kunnen worden. 

Wanneer is Gouwe Huse een succes?

Gouwe Huse is een succes als de manier waarop de bewoners van Gouwe Huse leven en de leefbaarheid in de woonwijken van Gouda verbetert. Deze maatwerk woonvorm is nieuw voor Gouda en zal zich nog moeten bewijzen.

Zijn er in Nederland al ervaringen met Gouwe Huse?

In andere Nederlandse gemeenten staan al langer Skaeve Huse, zoals in Amsterdam (pdf) en Tilburg (pdf). Lees meer over Skaeve Huse op de website Platform 31 en in het rapport van het SEV-onderzoek naar Skaeve Huse (pdf). 

In een evaluatieonderzoek (SEV, 2010) staat dat Skaeve Huse kunnen meehelpen om minder burenoverlast in woonbuurten te hebben en dat Skaeve Huse bewoners (bijna) geen overlast veroorzaken voor de wijk ernaast. Bewoners van Skaeve Huse vinden deze vorm van wonen fijn. Zij komen tot rust door een stabiele woonsituatie. Zie ook onderstaande filmpjes met voorbeelden en ervaringen in andere gemeenten.

Gemeente Hilversum:

Bekijk het filmpje over de Merwedehuusjes in Dordrecht.

Wat kost dit?

Woningcorporatie Mozaïek Wonen gaat de woningen ontwikkelen en verhuren. De gemeente betaalt mee vanuit een Rijkssubsidie als dat nodig is om het project ook financieel haalbaar te maken. Daarnaast betaalt de gemeente de kosten voor het beheer en de begeleiding

Vragen?

Buurtbewoners krijgen een contactpersoon vanuit het Leger des Heils voor vragen en of klachten. Algemene vragen kunt u stellen via gemeente@gouda.nl.