Woningen De Blaauwe Haan

Ontwikkelaar SENS Real Estate herontwikkelt het voormalig kaaspakhuis De Blaauwe Haan aan de Kattensingel naar een nieuw woongebied. De ontwikkelaar is in het 2e kwartaal 2022 gestart met de bouw.

Waar is het?

De nieuwbouw komt op de locatie van het voormalig kaaspakhuis De Blaauwe Haan aan de Kattensingel 61 – 69 en Kattensingel 47.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het oude kaaspakhuis met bedrijfsbestemming staat al enige tijd leeg. De opslag- en kantoorruimten worden gesloopt om op deze plek een appartementengebouw en parkwoningen rondom een nieuw aan te leggen park te bouwen. Het gaat om 24 grote huurwoningen in het appartementengebouw langs de Kattensingel en 35 parkkoopwoningen op het terrein erachter. In het midden van het plangebied wordt een publiek toegankelijk park gebouwd dat de Kattensingel met het Van Bergen IJzendoornpark verbindt.

Wat is de laatste stand van zaken?

Zoals menig voorbijganger heeft kunnen zien is het voormalige kaaspakhuis na 60 jaar uit het zicht van de Kattensingel verdwenen. De sloop van de gebouwen is bijna afgerond, de komende weken maakt de aannemer het terrein gereed om met de bouwwerkzaamheden te starten. De planning is dat het heiwerk de 2e helft van oktober start. Gezien de historische gebouwen in de nabije omgeving en kwetsbare ondergrond van Gouda is hier gekozen voor geschroefde palen in plaats van traditionele heipalen. Voordat de aannemer Van Wijnen hiermee begint wordt er nog een bewonersavond georganiseerd om de omwonenden te informeren over de planning en bouwwerkzaamheden.

Wat is de planning?

De planning voor het totale project is dat de bouwwerkzaamheden duren tot april 2024, na het aanleggen van de wegen en de groenvoorzieningen kunnen de nieuwe bewoners er in de zomer van 2024 intrekken.

Hoe kan ik meedenken?

Over het project De Blaauwe Haan is al veel samen nagedacht. Zo was er op 8 juli 2019 een 1e overleg met het wijkteam Nieuwe Park. Op 10 september 2019 zijn de schetsplannen gepresenteerd aan de klankbordgroep en gaf het wijkteam diezelfde avond een 1e reactie. Op 11 februari 2020 heeft een bewonersavond plaatsgevonden. In de periode dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage lagen is op 30 april 2021 een informatieavond georganiseerd op locatie aan de Kattensingel. Daarna is op 31 januari 2022 is een informatieavond gehouden voor omwonenden over de start bouw en de planning van de werkzaamheden.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.