Bouw douches en toiletten Ir. De Kock van Leeuwensluis

Gouda is een stad met veel water. Er is de Gouwe, rondom de binnenstad liggen grachten en de Reeuwijkse plassen zijn in de buurt. Hierdoor komen er veel plezierboten en mensen die ontspanning zoeken in het water. Watertoeristen hebben voorzieningen nodig zoals een douche en toilet. De gemeente Gouda wil hier voor zorgen. In het gebouw bij de Ir. De Kock van Leeuwensluis komen daarom douches, toiletten en wastafels.

Waar is het?

De Ir. De Kock van Leeuwensluis ligt aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde bij de Borsteeghstraat.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het gebouw is een Rijksmonument. Dat betekent dat er aan de buitenkant bijna niets verandert. In het gebouw komen douches, toiletten en wastafels voor watertoeristen. Er komt een pad vanaf de straat om bij het gebouw te komen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Buurtbewoners en andere personen die er mee te maken hebben kregen begin mei informatie over de situatie. De gemeente heeft 2 vergunningen aangevraagd. De 1e bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voor het gebruik van het gebouw als sanitaire ruimte (zoals badkamers en toiletten). En de 2e bij het Hoogheemraadschap Rijnland voor het maken van het pad. Er is een aannemer aangenomen om het werk uit te voeren. In mei wordt het gebouw verbouwd, en dit duurt tot het einde van de maand.

Hoe kan ik meedenken?

Bij dit project informeert de gemeente buurtbewoners en andere mensen die met het project te maken hebben. De sluis en het gebouw zijn een Rijksmonument en eigendom van het Hoogheemraadschap Rijnland. Aan het uiterlijk verandert bijna niets. Het gaat om een verbouwing binnenin het gebouw. Het Hoogheemraadschap blijft eigenaar van het gebouw. Ervaart u last tijdens de verbouwing? Dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente Gouda, Piet Verhoef via (0182) 58 86 90.

Wat is de planning?

De werkzaamheden starten midden mei en duren tot het einde van de maand. De aanleg van een brug gebeurt in juni vanwege de levertijd.