Bestemmingsplan Turfmarkt 60, locatie Turfmarktkerk

Tot eind oktober 2018 stond hier de Turfmarktkerk. Die bevond zich al langere tijd in slechte staat en is toen gesloopt, omdat hij dreigde in te storten. Op 15 februari 2019 was de sloop tot veilige hoogte klaar. Op 11 december 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan ‘Turfmarkt 60 Gouda’ vastgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan geeft de mogelijkheid voor nieuwbouw op de plek van de gesloopte kerk. De bebouwing op het binnenterrein moet zoveel mogelijk passen bij de kenmerken van het beschermd stadsgezicht en de maat van de omliggende gebouwen. In dit geval kan eventueel de oorspronkelijke gesloten gevelwand aan de Turfmarkt worden hersteld. De bestemming ‘Gemengd’ regelt dat er woningen gebouwd kunnen worden. Op de begane grond mogen ook kantoren, ambachtelijke bedrijfjes of een galerie komen. Maar ook zaken als een kapsalon, reisbureau, uitzendbureau, bank, apotheek, school, kinderverblijf of kerk zijn toegestaan.

Waar is het?

Turfmarkt 60 is gelegen aan de noordzijde van de Turfmarktgracht, halverwege de Vrouwebrug en de Trappenburg.

Wat zijn de werkzaamheden?

Op dit moment zijn er geen werkzaamheden op het terrein. Wat er op het terrein gaat komen, is nog niet bekend. Nu de sloop van de kerk tot veilige hoogte klaar is, kan de eigenaar van de grond of een ontwikkelaar aan de slag met de ontwikkeling van het terrein.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 11 december 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Turfmarkt 60 Gouda’ vastgesteld. Wel waren er een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Hierna zijn vier partijen in beroep gegaan. De Raad van State heeft op 12 mei 2021 een tussenuitspraak gedaan in de beroepsprocedures. Twee ingediende beroepen zijn toen door de Raad van State ongegrond verklaard. Over de andere twee beroepen heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan.

Met een brief heeft de gemeenteraad op 17 november 2021 het oorspronkelijke vaststellingsbesluit van meer motivering voorzien. Daarna heeft de Raad van State op 9 februari 2022 definitief uitspraak gedaan. Zij gaven aan dat het bestemmingsplan in orde is, maar dat de mogelijkheid om op een later moment met een wijzigingsplan op het voorterrein te kunnen bouwen, niet moet worden opgenomen in het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan staat met de definitieve uitspraak van de Raad van State vast en is nu onherroepelijk. De bestemmingsplanprocedure is daarmee klaar. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan nu dus ingediend en verleend worden.

Hoe kan ik meedenken?

De periode waarin meegedacht kon worden over het bestemmingsplan Turfmarkt 60 is afgerond. Het is aan de eigenaar van de grond of een ontwikkelaar om te bepalen wat er gebouwd gaat worden. Hij moet hierbij uiteraard wel rekening houden met de regels van het bestemmingsplan. En net als bij andere ruimtelijke plannen, moet hij de buurt hierbij betrekken.

Wat is de planning?

Zodra de eigenaar of een ontwikkelaar een omgevingsvergunning voor een bouwplan aanvraagt, volgt de procedure van bezwaar en beroep. Belanghebbenden kunnen dan een bezwaarschrift indienen bij de bezwaarschriftencommissie en daarna in beroep gaan bij de rechtbank.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.